Από τα θέατρα. Ιφιγένεια εν Ταύροις. Ελευθέρα σκηνή [του Γκαίτε, Μαρίκα Κοτοπούλη]

Titel Από τα θέατρα. Ιφιγένεια εν Ταύροις. Ελευθέρα σκηνή [του Γκαίτε, Μαρίκα Κοτοπούλη]
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πειθαρχεία
Datum 27.3.1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung