Η ζωγραφική στη Γερμανία (Ο XIX αιώνας - Αρνόλδος Μπέκλιν - Φραντζ Λέμπαχ - Μαξ Κλίγκερ - Αδόλφος Μέντζελ - Φραντζ Στουκ κλπ.)

Titel Η ζωγραφική στη Γερμανία (Ο XIX αιώνας - Αρνόλδος Μπέκλιν - Φραντζ Λέμπαχ - Μαξ Κλίγκερ - Αδόλφος Μέντζελ - Φραντζ Στουκ κλπ.)
Autor*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Το περιοδικόν μας
Band 2
Datum 1900
Seiten 12-20
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung