Η εξέλιξη της παιδοψυχιατρικής στην Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία) κατά το 19ο αιώνα

Titel Η εξέλιξη της παιδοψυχιατρικής στην Ευρώπη (Αγγλία, Γαλλία και Γερμανία) κατά το 19ο αιώνα
Autor*in Κονδύλη, Αικατερίνη Δ.
Universität Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Ιατρικής. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας. Ιστορία της Ιατρικής
Ort Ιωάννινα
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung