Φιλοσοφικά έργα. Δοκίμια, επιστολές, διασαφήσεις

Titel Φιλοσοφικά έργα. Δοκίμια, επιστολές, διασαφήσεις
Autor*in Leibniz, Gottfried Wilhelm
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Αμολγός
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung