Κατά το παρ' ημίν Επίτομον Λεξικόν Σμιδτίου Μικρός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης ήτοι Επίτομον Ελληνικόν Λεξικόν. Μετά εισαγωγής εις την Ελληνικήν Γλώσσαν και Φιλολογίαν και Παραρτήματος κυρίων ονομάτων

Wissensbasis

Anestis Konstantinidis
Titel Κατά το παρ' ημίν Επίτομον Λεξικόν Σμιδτίου Μικρός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσης ήτοι Επίτομον Ελληνικόν Λεξικόν. Μετά εισαγωγής εις την Ελληνικήν Γλώσσαν και Φιλολογίαν και Παραρτήματος κυρίων ονομάτων
Autor*in Γιάνναρης, Αντώνιος Ν.
Ort Εν Αθήναις
Verlag Ανέστης Κωνσταντινίδης
Datum 1888
Weiteres Θησαυρός από το ''Λεξικό χειρός της Ελληνικής γλώσσας'' του A. Schmidt
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung