Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)

Wissensbasis

Kleon Paraschos
Titel Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)
Autor*in Παράσχος, Κλέων
Publikation Η Καθημερινή
Datum 14.2.1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung