Το θέατρον του Μπαϋρώυτ

Titel Το θέατρον του Μπαϋρώυτ
Autor*in Κακούρη, Κατερίνα
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 14/16.3.1937
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung