Από τη μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου στη Γερμανία: Ένα καινούριο νομοσχέδιο

Titel Από τη μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου στη Γερμανία: Ένα καινούριο νομοσχέδιο
Autor*in Βλαβιανός, Β.
Ort Αθήνα
Verlag Δημητράκος
Datum 1925
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung