Κριτική της Χεγκελιανής διαλεκτικής

Wissensbasis

Grigoris S. Lionis
Titel Κριτική της Χεγκελιανής διαλεκτικής
Autor*in Lenin, Vladimir
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ.
Übersetzer*in Μετρινός, Κ.
Ort χ.τ.
Verlag Αναγνωστίδης
Datum [1900-1976]
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung