Η πτώσις ενός θεατρικού επαναστάτου [Γιέσνερ]

Titel Η πτώσις ενός θεατρικού επαναστάτου [Γιέσνερ]
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Ελεύθερον Βήμα
Datum 30.1.1930
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung