Κόκκινο, κοκκινότερο, κατακόκκινο-εναντίον του χυδαίου υλισμού στην κριτική λογοτεχνία

Titel Κόκκινο, κοκκινότερο, κατακόκκινο-εναντίον του χυδαίου υλισμού στην κριτική λογοτεχνία
Autor*in Buch, Hans Christoph
Übersetzer*in Κορνέτης, Μιχάλης
Publikation Ausblicke
Ausgabe 22-23
Datum Απρίλιος 1975
Seiten 470-489
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung