Τετράγλωσσο λεξικό επιστημονικών & τεχνικών όρων : αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά - ελληνικά

Titel Τετράγλωσσο λεξικό επιστημονικών & τεχνικών όρων : αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά - ελληνικά
Autor*in Βασιλειάδου - Ζάχου, Αφροδίτη
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag University Studio Press
Datum 2004
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung