[Βιβλιοκρισία:] Euripidis Tragoediae et Fragmenta. Recensuit, interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit, partim emendavit Augustus Matthiae. Τόμος πρώτος. Εν Λειψία, παρά Ι. Α. Γ. Βαϊγέλω [=Waigel] 1813. [...] Τόμος δεύτερος. 1814. [...] Τόμος τρίτος. 1815

Titel [Βιβλιοκρισία:] Euripidis Tragoediae et Fragmenta. Recensuit, interpretationem latinam correxit, scholia graeca e codicibus manuscriptis partim supplevit, partim emendavit Augustus Matthiae. Τόμος πρώτος. Εν Λειψία, παρά Ι. Α. Γ. Βαϊγέλω [=Waigel] 1813. [...] Τόμος δεύτερος. 1814. [...] Τόμος τρίτος. 1815
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Band 6
Ausgabe 13
Datum 1816
Seiten 229-234
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung