Το κωμικό στοιχείο στις σκηνές του Διαβόλου και η εκλαΐκευση του γερμανικού μεσαιωνικού θρησκευτικού δράματος

Titel Το κωμικό στοιχείο στις σκηνές του Διαβόλου και η εκλαΐκευση του γερμανικού μεσαιωνικού θρησκευτικού δράματος
Autor*in Μαράκα, Λίλα
Publikation Νέα Εστία
Band 103
Ausgabe 1220
Datum 1978
Seiten 568-576
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung