Ο Winckelmann και η γένεσις της "Ιστορίας της τέχνης"

Titel Ο Winckelmann και η γένεσις της "Ιστορίας της τέχνης"
Autor*in Παπαϊωάννου, Άγγελος Α.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung