Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Breinholst, Willy: Γεια σας, κι εγώ είμαι εδώ, übers. von. Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη, Αθήνα: Νότος 1981 (Βιβλία για γονείς).
Willy Breinholst (Συγγραφέας), Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη (Μεταφραστής)
1981
Bruker, Max Otto: Υγεία με σωστή διατροφή, übers. von. Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη, Αθήνα: Νότος 1977.
Max Otto Bruker (Συγγραφέας), Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη (Μεταφραστής)
1977
Döring, Gerhard und Theodor Hellbrügge: Το παιδί από 0 έως 6. Ιατρικές και πρακτικές συμβουλές για την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, την περιποίηση και την διατροφή του παιδιού καθώς και υποδείξεις για την ανάπτυξη και την αγωγή του παιδιού μέχρι τη σχολική του ηλικία με αναλυτικές πληροφορίες για τις πιο συχνές παιδικές ασθένειες, übers. von. Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη, Αθήνα: Νότος 1980 (Βιβλία για γονείς).
Gerhard Döring (Συγγραφέας), Theodor Hellbrügge (Συγγραφέας), Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη (Μεταφραστής)
1980
Hellbrügge, Theodor und Hermann von Wimpfen: Οι πρώτες 365 ημέρες στη ζωή ενός παιδιού. Η ανάπτυξη του βρέφους, übers. von. Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη, Αθήνα: Νότος 1976.
Theodor Hellbrügge (Συγγραφέας), Hermann von Wimpfen (Συγγραφέας), Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη (Μεταφραστής)
1976
Hölzl, M. und Erich Menden: Εγκυμοσύνη και διατροφή, übers. von. Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη, Αθήνα: Νότος 1983 (Βιβλία για γονείς).
M. Hölzl (Συγγραφέας), Erich Menden (Συγγραφέας), Βάγια Καφάση-Πραματευτάκη (Μεταφραστής)
1983

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον