Πέτρος Ηπίτης

1795 (Πάργα) – 1861 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Ruisinger, Marion Maria: Das griechische Gesundheitswesen unter König Otto (1833-1862), Frankfurt a. M.: Lang 1997 (Philhellenische Studien 5).
Marion Maria Ruisinger (Συγγραφέας)
1997
Barlagiannis, Athanasios. “Die Medizinische Polizei Im Griechenland König Ottos. Deutsche Einflüsse Auf Das Griechische Öffentliche Gesundheitswesen.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, July 9, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/98602/.
Athanasios Barlagiannis (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
07.09.2020
Μπαρλαγιάννης, Αθανάσιος. “Η Medizinische Polizei Στην Ελλάδα Του Όθωνα: Γερμανικές Επιρροές Στην Ελληνική Δημόσια Υγεία.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, July 9, 2020. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/98602/.
Αθανάσιος Μπαρλαγιάννης (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.09.2020
Αρχαιολογική Εταιρεία (Hrsg.): Λεύκωμα της εκατονταετηρίδος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837 - 1937, Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία 1937.
Αρχαιολογική Εταιρεία (Επιμελητής)
1937

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον