Θανάσης Γεωργίου

1914 – 2014 (Βερολίνο)

Αναφορές στην Επιτομή

Θανάσης Γεωργίου Εργοβιογραφικό σημείωμα
Bernd Jentzsch Άρθρα
Klaus-Dieter Sommer Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Alexandropulos, Mitsos: „Der Fremde“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 573–579.
Mitsos Alexandropulos (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Grigoris, Gerassimos: „Ein Tier“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 513–518.
Gerassimos Grigoris (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Hadzis, Dimitrios: Das zerstörte Idyll, übers. von. Thanassis Georgiu und Anneliese Malina, Berlin: Volk und Welt 1965.
Dimitrios Hadzis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής), Anneliese Malina (Μεταφραστής)
1965
Kornaros, Themos: „Maro Batarja“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 521–527.
Themos Kornaros (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Ludemis, Menelaos: „Der Meister“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 545–552.
Menelaos Ludemis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Naku, Lilika: „Das Kätzchen“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 451–460.
Lilika Naku (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Paroritis, Kostas: „Die Fähre“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 195–203.
Kostas Paroritis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Politis, Kosmas: „Einen Doppelten!“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 295–303.
Kosmas Politis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960
Ritsos, Jannis: Die Wurzeln der Welt, übers. von. Bernd Jentzsch u. a., Berlin: Volk und Welt 1970.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Bernd Jentzsch (Μεταφραστής), Klaus-Dieter Sommer (Μεταφραστής), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής), Anneliese Malina (Μεταφραστής)
1970
Varnalis, Kostas: Die wahre Apologie des Socrates, übers. von. Thanassis Georgiu, Berlin: Volk und Welt 1965.
Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1965
Varnalis, Kostas (1975): Das Tagebuch der Penelope. Berlin: Volk und Welt.
Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1975
Wenesis, Ilias: „Antigone“, Antigone lebt. Neugriechische Erzählungen, Berlin: Volk und Welt 1960, S. 386–400.
Ilias Wenesis (Συγγραφέας), Thanassis Georgiu (Μεταφραστής)
1960

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον