Παναθήναια (Περιοδικό)

1900 (Αθήνα) – 1915

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Chamisso, Adelbert von: „Το παιχνίδι των γιγάντων“, in: Παναθήναια 6 (1903), S. 535.
Adelbert von Chamisso (Συγγραφέας), Χρ. Θεμ. Δαραλέξης (Μεταφραστής)
1903
Eucken, Rudolf: „Τα προβλήματα της ανθρωπίνης ζωής. Η ιστορία“, in: Παναθήναια ΙΘ, K (1909), S. 339–344, 42–49.
Rudolf Eucken (Συγγραφέας), Δημήτριος Γληνός (Μεταφραστής)
1909/10
Goethe, Johann Wolfgang: „[Die Nähe des Geliebten]“, in: Παναθήναια Γ (1903).
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Ελέγειο για την ευγενικιά γυναίκα του Ασαναγά. Από το μορλακικόν“, in: Παναθήναια Γ (1903), S. 422–424.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
30. April 1903
Goethe, Johann Wolfgang: „Α’ Νυχτερινό του στρατολάτη - Β’ Νυχτερινό του στρατολάτη - Στο ποτάμι - Της λύπης η χαρά - Η μικρούλα - Τυχερό ταξίδι - Ενθύμησι“, Ξένα τραγούδια, Α’ Νυχτερινό του Στρατολάτη und Της λύπης χαρά bereits erschienen in Παναθήναια 1906 Aufl., Αλεξάνδρεια: χ.ό. 1916, S. 17–20.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγις Θέρος (Μεταφραστής)
1916
Goethe, Johann Wolfgang: „Η θεά μου“, in: Παναθήναια Ε (1904), S. 132–134.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Ιωάννης Ν. Γρυπάρης (Μεταφραστής)
15 12.1904
Goethe, Johann Wolfgang: „Επιστολή του Γκαίτε περί του ‚Αγαμέμνονος‘ του Αισχύλου“, in: Παναθήναια Γ (1903), S. 509–510.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
31.05.1903
Heine, Heinrich: „Απ’ τα τραγούδια του Χάϊνε“, in: Παναθήναια 13 (1906), S. 333.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής)
1906
Heine, Heinrich: „Λορελάη“, in: Παναθήναια ΙΖ (1909), S. 339.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Μαυρουδής (Μεταφραστής)
1909
Heine, Heinrich: „Χάϊνε. Τραγούδια“, in: Παναθήναια ΙΗ (1909), S. 100, 197, 228–229.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής)
1909
Heine, Heinrich: „Οπτασία - Für die Mouche“, in: Παναθήναια ΚΒ (1911), S. 134–136.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής)
1911
Heine, Heinrich: „Το φίλημα της θεάς (Από τις ‚Φλωρεντινές νύχτες‘)“, in: Παναθήναια ΙΕ (1915), S. 81–83.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Ριχ. Παρίσης (Μεταφραστής)
1915
Heine, Heinrich: „Λορελάι“, in: Παναθήναια ΣΤ (1906), S. 349.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Νικόλαος Χατζιδάκις (Μεταφραστής)
15.03.1906
Heine, Heinrich: „Το νησί των πνευμάτων“, in: Παναθήναια (1903), S. 493.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Μιλτιάδης Μαλακάσης (Μεταφραστής)
31.05.1903
Hochdorf, Max: „Ξένη φιλολογία. Ο αμαξάς Ένσελ και ο Γεράρδος Χάουπτμαν“, in: Παναθήναια 5 (1902), S. 180–182.
Max Hochdorf (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902/1903
Hochdorf, Max: „Επιστολαί εκ Βερολίνου“, in: Παναθήναια Γ/66 (1903), S. 569–570.
Max Hochdorf (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
30.06.1903
Lenau, Nikolaus: „Τραγούδι των καλαμιών“, in: Παναθήναια 4 (1902), S. 382–383.
Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Σκέψεις του Νίτσε περί γυναικός“, in: Παναθήναια 4 (1902), S. 286.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Οι θεοί του Ολύμπου“, in: Παναθήναια K (1910), S. 141–146.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Ζέρβος (Μεταφραστής)
1910
Rückert, Friedrich: „Το καλλίτερο τραγούδι“, in: Παναθήναια Α (1901), S. 383.
Friedrich Rückert (Συγγραφέας), Ν. Γεννηματάς (Μεταφραστής)
1901
Schönherr, Karl: „Όταν πέθανε ο πατέρας“, in: Παναθήναια ΚΓ (1911), S. 197–198.
Karl Schönherr (Συγγραφέας), [Θάνος] Β[λέκας] (Μεταφραστής)
1911/1912
Uhland, Ludwig: „Σερενάδα“, in: Παναθήναια Α (1901), S. 383.
Ludwig Uhland (Συγγραφέας), Ν. Γεννηματάς (Μεταφραστής)
1901
Uhland, Ludwig: „Στο θάνατο παιδιού μικρού“, in: Παναθήναια 12 (1906), S. 179–180.
Ludwig Uhland (Συγγραφέας), [=Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος] Θέρος, Άγις (Μεταφραστής)
1906
Vierling, Ernst: „Αι φίλαι του Γκαίτε“, in: Παναθήναια ΙΖ (1908), S. 11–18, 118–120, 189–192, 232–233, 295–296.
Ernst Vierling (Συγγραφέας), Αυ. Θ[εοδωρόπουλος] (Μεταφραστής)
1908/1909
Άγνωστη/ος: „Θέατρον (εν Γερμανία)“, in: Παναθήναια 2 (1901), S. 158–159.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901
Άγνωστη/ος: „Ο αυστριακός Βααρ“, in: Παναθήναια 3 (1901), S. 388.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901
Άγνωστη/ος: „Φιλολογικά“, in: Παναθήναια 3 (1901), S. 236.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901
Άγνωστη/ος: „[Artikel ‚Erinnerungen aus dem Leben Heines‘ und ‚Für das Heine-Denkmal‘]“, in: Παναθήναια 3 (1901), S. 175, 206.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1901/1902
Άγνωστη/ος: „Ένας γερμανός ποιητής (Schönherr)“, in: Παναθήναια ΚΓ (1911), S. 157–158.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1911/1912
Άγνωστη/ος: „Δύο νέα μυθιστορήματα“, in: Παναθήναια (1905), S. 315–317.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1905/1906
Φιλανθρώπινος, Άγγελος: „Η αρχαία μουσική. Επίδρασις αυτής επί του Γκλουκ και του Βάγνερ - ειμπορει να επιράσει και σήμερον αισθητικώς“;, in: Παναθήναια 1 (1900), S. 40–44.
Άγγελος Φιλανθρώπινος (Συγγραφέας)
1900/1901
Άγνωστη/ος: „Φιλολογικά“, in: Παναθήναια 1 (1900), S. 316.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
1900/1901
Γληνός, Δημήτριος: „Ροδόλφος Όϋκεν“, in: Παναθήναια 17 (1908), S. 273–276, 324–329.
Δημήτριος Γληνός (Συγγραφέας)
1908/09
Δωρικός, Φίλιππος: „Η οικία όπου εγεννήθη ο Γκαίτε“, in: Παναθήναια 3/66 (1903), S. 563–566.
Φίλιππος Δωρικός (Συγγραφέας)
1903
Κλεάνθης, Άγγελος: „Επιστολαί εκ Βερολίνου. Ρόζα Βερούδ [sic]“, in: Παναθήναια 7 (1903), S. 89–90.
Άγγελος Κλεάνθης (Συγγραφέας)
1903
Κλεάνθης, Άγγελος: „Ο Kainz εν Βερολίνω“, in: Παναθήναια 3/66 (1903), S. 572–573.
Άγγελος Κλεάνθης (Συγγραφέας)
1903
Κλεάνθης, Άγγελος: „Επιστολή εκ Βερολίνου. Τιμάνδρα-Σόρμα“, in: Παναθήναια 5 (1902), S. 378–379.
Άγγελος Κλεάνθης (Συγγραφέας)
1902/1903
Κουρτίδης, Αριστοτέλης: „Φραντς Γκριλλπάρτσερ“, in: Παναθήναια 5/15 (1905), S. 321–323, 365–368.
Αριστοτέλης Κουρτίδης (Συγγραφέας)
1905
Κουρτίδης, Αριστοτέλης: „Φρείδριχ Σχίλλερ“, in: Παναθήναια 5 (1905), S. 65–69, 112–114.
Αριστοτέλης Κουρτίδης (Συγγραφέας)
15.5.1905; 31.5.1905
Κουρτίδης, Αριστοτέλης: „Φρείδριχ Σχίλλερ“, in: Παναθήναια (1905), S. 65–69, 112–114.
Αριστοτέλης Κουρτίδης (Συγγραφέας)
15.05.1905, 31.05.1905
Ξενόπουλος, Γρηγόριος: „Ο κακός δρόμος“, in: Παναθήναια 16 (1908), S. 126–136, 199–207, 245–249.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
1908
Πάππος, Ν. Δ.: „Το έργον ενός γίγαντος. Der Ring der Nibelungen υπό R. Wagner“, in: Παναθήναια 2 (1901), S. 393–401.
Ν. Δ. Πάππος (Συγγραφέας)
1901
Πάππος, Ν. Δ.: „Επιστολή εκ Βερολίνου. Θεατρική κίνησις“, in: Παναθήναια 1 (1900), S. 391–394.
Ν. Δ. Πάππος (Συγγραφέας)
1900/1901
Ροΐδης, Εμμανουήλ: „Ρίχτερ ο μοναδικός“, in: Παναθήναια 1 (1900), S. 2–7.
Εμμανουήλ Ροΐδης (Συγγραφέας)
1900
Φιλανθρώπινος, Άγγελος: „Η αρχαία μουσική. Επίδρασις αυτής επί του Γκλουκ και του Βάγνερ - ειμπορει να επιράσει και σήμερον αισθητικώς“;, in: Παναθήναια 1 (1900), S. 40–44.
Άγγελος Φιλανθρώπινος (Συγγραφέας)
1900/1901

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον