Παναγιώτης Κονδύλης

1943 (Ηλεία) – 1998 (Αθήνα)

Αναφορές στην Επιτομή

Παναγιώτης Κονδύλης Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Borchert, Wolfgang: „O Ιησούς δεν συνεχίζει“, in: Η Λέξη 40 (1984), S. 863–865.
Wolfgang Borchert (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1984
Hauser, Arnold (1969): Κοινωνική ιστορία της τέχνης. Αθήνα: Κάλβος.
Arnold Hauser (Συγγραφέας), Παναγιώτης / Τάκης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1969
Horkheimer, Max: Απαρχές της αστικής φιλοσοφίας της ιστορίας, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Κάλβος 1971.
Max Horkheimer (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1971
Kofler, Leo (1978): Συμβολή στην ιστορία της αστικής κοινωνίας. Αθήνα: Κάλβος.
Leo Kofler (Συγγραφέας), Παναγιώτης / Τάκης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1978
Lenz, Hermann: „Ανάμνηση της Ευρώπης“, in: Η Λέξη 40 (1984), S. 890–891.
Hermann Lenz (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1984
Lichtenberg, Georg C.: Επιλογή από τα Sudelbücher, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Στιγμή 1992 (Στοχασμοί 2).
Georg C. Lichtenberg (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1992
Marx, Karl: Διαφορά της δημοκρίτειας και επικούρειας φυσικής φιλοσοφίας, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Γνώση 1983.
Karl Marx (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1983
Schiller, Friedrich von: Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Στιγμή 1985.
Friedrich von Schiller (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1985
Schmitt, Carl: Πολιτική θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη διδασκαλία περί κυριαρχίας, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Λεβιάθαν 1994 (Θεωρία και Πράξη 1).
Carl Schmitt (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1994
Schmitt, Carl: Πολιτική θεολογία. Τέσσερα κεφάλαια γύρω από τη διδασκαλία περί κυριαρχίας, hrsg. v. Γιώργος Μερτίκας, übers. von. Παναγιώτης Κονδύλης, Αθήνα: Κουκκίδα 2016 (Λεβιάθαν 2).
Carl Schmitt (Συγγραφέας), Παναγιώτης Κονδύλης (Μεταφραστής), Γιώργος Μερτίκας (Επιμελητής)
2016
Schücking, Levin Ludwig (1968): Η κοινωνιολογία του φιλολογικού γούστου. 2. Aufl 1970. Αθήνα: Κάλβος.
Levin Ludwig Schücking (Συγγραφέας), Παναγιώτης / Τάκης Κονδύλης (Μεταφραστής)
1968
Κονδύλης, Παναγιώτης: Η κριτική της μεταφυσικής στη νεότερη σκέψη, übers. von. Μιχάλης Παπανικολάου, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2012 (Φιλοσοφική Βιβλιοθήκη 4).
Παναγιώτης Κονδύλης (Συγγραφέας), Μιχάλης Παπανικολάου (Μεταφραστής)
2012
Dietz, Harald: „Der vermeintliche Untergang des Bürgertums - eine verfrühte Grabrede von Panajotis Kondylis?“, in: IABLIS. Jahrbuch für europäische Prozesse 15 (2015), www.iablis.de/iablis_t/2015/dietz15.html.
Harald Dietz (Συγγραφέας)
2015
Kondylis, Panajotis: Die Aufklärung im Rahmen des neuzeitlichen Rationalismus, Stuttgart: Klett-Cotta 1981.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1981
Kondylis, Panajotis: Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage, Stuttgart: Klett-Cotta 1984.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1984
Kondylis, Panajotis: Marx und die griechische Antike, Heidelberg: Manutius 1987.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1987
Kondylis, Panajotis: Der Niedergang der bürgerlichen Denk- und Lebensformen. Die liberale Moderne und die massendemokratische Postmoderne, Weinheim: VCH-Verlagsgesellschaft 1991.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1991
Kondylis, Panajotis: Der Philosoph und die Lust, Frankfurt a. M.: Keip 1991.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1991
Kondylis, Panajotis: Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg, Berlin: Akademie-Verlag 1992.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1992
Kondylis, Panajotis: Montesquieu und der Geist der Gesetze, Berlin: Akademie-Verlag 1996.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
1996
Kondylis, Panajotis: Grundzüge der Sozialontologie. Band 1: Das Politische und der Mensch. Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität, hrsg. v. Falk Horst, Berlin: Akademie-Verlag 1999.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας), Falk Horst (Επιμελητής)
1999
Kondylis, Panajotis: „Die Hegelauffassung von Lukács und der marxistische Linkshegelianismus“, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 48/2 (2000), S. 341–350.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
2000
Kondylis, Panajotis: Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung, Heidelberg: Manutius 2001.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
2001
Kondylis, Panajotis: Machtfragen. Ausgewählte Beiträge zu Politik und Gesellschaft, Darmstadt: WBG 2006.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
2006
Kondylis, Panajotis: Machiavelli, Berlin: Akademie-Verlag 2007.
Panajotis Kondylis (Συγγραφέας)
2007
Papanikolaou, Michalis: „Einer der bedeutedsten griechischen Intellektuellen starb im Alter von 55 Jahren in Athen“, in: Chronika. Monatsmagazin für griechische Kultur 9 (1998), S. 4–5.
Michalis Papanikolaou (Συγγραφέας)
1998
Verykios, Konstantin: „Wissenschaftliche Wahrheitssuche bei Panajotis Kondylis“, in: IABLIS. Jahrbuch für europäische Prozesse 12 (2013).
Konstantin Verykios (Συγγραφέας)
2013

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον