Νίκος Καζαντζάκης

18.02.1885 (Ηράκλειο) – 26.10.1957 (Φράιμπουργκ)

Αναφορές στην Επιτομή

Νίκος Καζαντζάκης Εργοβιογραφικό σημείωμα
Alexander Steinmetz Άρθρα
Helmut von den Steinen Άρθρα
Chlodwig Plehn Άρθρα
Günther Christian Hansen Άρθρα
Karl August Horst Άρθρα
Werner Kerbs Άρθρα
Αργύρης Σφουντούρης Άρθρα
Ισιδώρα Ρόζενταλ-Καμαρινέα Άρθρα
Ιωάννης Καλιτσουνάκης Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Blume, Horst-Dieter: „Alexis Sorbas, der Lieblingsgrieche der Deutschen. Der Roman des Nikos Kazantzakis und seine Verfilmung durch Michalis Kakogiannis“, in: Lienau, Cay und Horst-Dieter Blume (Hrsg.): Nikos Kazantzakis (1883-1957) und seine Zeit, Münster: Lienau 2008 (Münstersche Griechenland-Studien 6), S. 51–68.
Horst-Dieter Blume (Συγγραφέας), Cay Lienau (Επιμελητής), Horst-Dieter Blume (Επιμελητής)
2008
Dimakopoulos, Kostas: „Kazantzakis in Berlin“, in: Exantas 6 (2007), S. 104–107.
Kostas Dimakopoulos (Συγγραφέας)
2007
Eideneier, Hans: „Wo im kulturellen Europa liegt das moderne Griechenland?“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 35–50.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Emrich, Gerhard: „Nikos Kazantzakis als Übersetzer: Faust I von Johann Wolfgang von Goethe“, in: Lienau, Cay und Horst-Dieter Blume (Hrsg.): Nikos Kazantzakis (1883-1957) und seine Zeit, Münster: Lienau 2008 (Münstersche Griechenland-Studien 6), S. 69–82.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Cay Lienau (Επιμελητής), Horst-Dieter Blume (Επιμελητής)
2008
Emrich, Gerhard: „Isidora Rosenthal-Kamarinea und ihre Anthologie ‚Neugriechische Erzähler‘“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 347–353.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Kambas, Chryssoula: „Athen und Ägypten. Helmut von den Steinen, Übersetzer von Kavafis“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 289–328.
Chryssoula Kambas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
McGinn, Robert: „Verwandlungen von Nietzsches Übermenschen in der Literatur des Mittelmeerraumes: D’Annunzio, Marinetti und Kazantzakis“, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981), S. 597–614.
Robert McGinn (Συγγραφέας)
1981/1982
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Puchner, Walter: „The Reception of Austria in Modern Greek Literature and Theatre“, in: Kröll, Herbert (Hrsg.): Austrian-Greek encounters over the centuries, Innsbruck: Studienverlag 2007, S. 181–190.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Herbert Kröll (Επιμελητής)
2007
Pulakidas, Andreas: „Kazantzakis und die deutsche Literatur und Kultur“, in: Hellenika (1970), S. 24–31.
Andreas Pulakidas (Συγγραφέας)
1970
Reinsch, Diether Roderick: „Nikos Kazantzakis’ ‚Alexis Zorbas‘ und Friedrich Nietzsche“, in: Nietzsche-Studien 13 (1984), S. 600–616.
Diether Roderick Reinsch (Συγγραφέας)
1984
Rofousou, Emilia: „Die Kulturbeziehungen zwischen der SBZ/DDR und Griechenland in der Phase der Nicht-Anerkennung“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 191–203.
Emilia Rofousou (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Steinmetz, Alexander: „Ο Καζαντζάκης στα Γερμανικά“, in: Καινούργια Εποχή (1958), S. 239.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
Φθινόπωρο 1958
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.: Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. „Τέχνη“ και „Διόνυσος“, Βλαστός και Καζαντζάκης, Αθήνα: Παπαζήσης 2009.
Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης (Συγγραφέας)
2009
Μουσόπουλος, Αθανάσιος Χρ.: Επίδραση των ιδεών του Νίτσε στην ελληνική διανόηση και η υπέρβασή τους από τον Καζαντζάκη, Xanthi 1972.
Αθανάσιος Χρ. Μουσόπουλος (Συγγραφέας)
1972
Bonsels, Waldemar: Μάγια η Μέλισσα, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Ελευθερουδάκης 1931.
Waldemar Bonsels (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1931
Büchner, Ludwig: Δύναμις και ύλη, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Neuauflage 1925 Aufl., Αθήνα: Φέξης 1915.
Ludwig Büchner (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1915
Eckermann, Johann Peter: Συνομιλίες με τον Γκαίτε, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Λαδιά 1965.
Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Συνεργάτης)
1965
Goethe, Johann Wolfgang und Johann Peter Eckermann: Συνομιλία Ἐκερμαν με τον Γκαίτε, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1913.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Johann Peter Eckermann (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1913
Goethe, Johann Wolfgang: „[Φάουστ]“, in: Νέα Εστία 31/32 (1942), S. 15–19, 100–105, 153–157, 203–207, 305–308, 388-390,; 689–699, 808–811, 871–875, 951–954, 996–1002, 1043–1046, 1122–1127, 1169–1173, 1230–1233.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1942
Hauptmann, Gerhart: Πριν απ’ το ηλιοβασίλεμα, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης und Εύη Πετροπούλου, Αθήνα: Εκδόσεις Καζαντζάκη 2011.
Gerhart Hauptmann (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής), Εύη Πετροπούλου (Μεταφραστής)
2011
Nietzsche, Friedrich: Η γέννησις της τραγωδίας, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1912 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη Φέξη).
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1912
Nietzsche, Friedrich: Τάδε έφη Ζαρατούστρας, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1914.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1914
Kazantzakis, Nikos: Nikos Kazantzakis: Einsame Freiheit. Biographie aus Briefen und Aufzeichnungen des Dichters, hrsg. v. Eleni N. Kazantzaki, übers. von. Chlodwig Plehn, Frankfurt am Main/Berlin: Ullstein 1991 (Ullstein-Buch 22519).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Eleni N. Kazantzaki (Επιμελητής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής)
1991
Kazantzakis, Helene N.: „Wie ich das Entstehen der ‚Rechenschaft vor Greco‘ miterlebte“, Rechenschaft vor El Greco, Frankfurt/M. ; Berlin: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch 22301), S. 544–548.
Helene N. Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Kazantzakis, Nikos: „Aus der Odyssee“, in: Die Neue Rundschau 64/2 (1953), S. 194–200.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1953
Kazantzakis, Nikos (1953): Rettet Gott! Wien u.a.: Donau-Verlag.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Karl August Horst (Επιμελητής σειράς)
1953
Kazantzakis, Nikos: Mein Franz von Assisi, übers. von. Helmut von den Steinen, Frankfurt am Main - Hamburg: Fischer Bücherei 1964.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1964
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas. Abenteuer auf Kreta, Bd. 158, übers. von. Alexander Steinmetz, 99.-108. Tausend Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1965 (Rororo).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1965
Kazantzakis, Nikos: Komödie. Tragödie in einem Akt, übers. von. Argyris Sfountouris, Zürich: Juris-Druck 1969 (Propyläa-Sonderheft).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Argyris Sfountouris (Μεταφραστής)
1969
Kazantzakis, Nikos und Gustav A. Conradi: „Aus Nikos Kazantzakis ‚Odyssee‘“, in: Propyläa 9–11 (1971), S. 130–136.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Gustav A. Conradi (Συγγραφέας), Gustav A. Conradi (Μεταφραστής)
1971
Kazantzakis, Nikos: „Statt eines Nachworts: Die Probleme der neugriechischen Kultur“, in: Propyläa 9–11 (1971), S. 180–184.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1971
Kazantzakis, Nikos: Askese, übers. von. Argyris Sfountouris, Zürich: Die Arche 1973.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Argyris Sfountouris (Μεταφραστής)
1973
Kazantzakis, Nikos: Odyssee. Ein modernes Epos, übers. von. Gustav A. Conradi, München: Desch 1973.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Gustav A. Conradi (Μεταφραστής)
1973
Kazantzakis, Nikos: Im Zauber der griechischen Landschaft, hrsg. & übers. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München - Berlin: Herbig 1976.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1976
Kazantzakis, Nikos: Brudermörder, übers. von. Chlodwig Plehn, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1974 (dtv 1037).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής)
1974
Kazantzakis, Nikos: Mein Franz von Assisi, übers. von. Helmut von den Steinen, München ; Berlin: Herbig 1979.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1979
Kazantzakis, Nikos: Mein Franz von Assisi, übers. von. Helmut von den Steinen, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag 1981.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1981
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, München; Berlin: Herbig 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos (1984): Buddha. Der blaue Fluß. 1. Auflage. München: Dianus-Trikont.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Dimitri Tsiambalos (Μεταφραστής), Wieland Grommes (Μεταφραστής)
1984
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Reinbek: Rowohlt 1986 (Rororo 4598).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt a. M. u.a.: Ullstein 1988.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1988
Kazantzakis, Nikos: Die letzte Versuchung, übers. von. Werner Kerbs, 35.-49. Tausend Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1988 (Rororo 5464).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Werner Kerbs (Μεταφραστής)
1988
Kazantzakis, Nikos: Mein Franz von Assisi, übers. von. Helmut von den Steinen, Frankfurt/M. u.a.: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1990
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt/M. ; Berlin: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch ; 22301).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Kazantzakis, Nikos: Brudermörder, übers. von. Chlodwig Plehn, Frankfurt a. M./Berlin: Ullstein 1991 (Ullstein-Buch 22382).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής)
1991
Kazantzakis, Nikos (1993): Der Felsengarten. Ungekürzte Ausgabe. Frankfurt a. M., Berlin: Ullstein. (= Ullstein-Buch).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmuth Widhammer (Μεταφραστής)
1993
Kazantzakis, Nikos: Die letzte Versuchung, übers. von. Werner Kerbs, Frankfurt a. M., Berlin: Ullstein 1993.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Werner Kerbs (Μεταφραστής)
1993
Kazantzakis, Nikos: Freiheit oder Tod, übers. von. Helmut von den Steinen, 3. Aufl., Frankfurt a. M., Berlin: Ullstein 1994 (Ullstein-Buch 22471).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Helmut von den Steinen (Μεταφραστής)
1994
Kazantzakis, Nikos: Griechische Passion, übers. von. Werner Kerbs, Anixi: Efstathiadis Group 1995.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Werner Kerbs (Μεταφραστής)
1995
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea und Alexander Steinmetz, Stuttgart - Zürich - Wien: Verlag Das Beste 1996 (Meisterhaft und unvergänglich. Erlesene Bücher aus aller Welt).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1996
Kazantzakis, Nikos: Im Palast von Knossos, übers. von. Michaela Prinzinger, St. Johann im Pongau: Verlag der Griechenland Zeitung 2016.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Michaela Prinzinger (Μεταφραστής)
2016
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, München: LangenMüller 2017.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
2017
Kazantzakis, Nikos: Odyssee: ein modernes Epos, übers. von. Gustav A. Conradi, Berlin: Elfenbein 2017.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Gustav A. Conradi (Μεταφραστής)
2017
Anemojannis, Giorgos: „Zur Entstehung des Kasantzakis-Museums in Varvari-Kreta“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 219–222.
Giorgos Anemojannis (Συγγραφέας)
1983
Blume, Horst-Dieter und Cay Lienau (Hrsg.): Nikos Kazantzakis (1883-1957) und seine Zeit, Bd. 6, Münster: C. Lienau 2008 (Choregia. Münstersche Griechenland-Studien).
Horst-Dieter Blume (Επιμελητής), Cay Lienau (Επιμελητής)
2008
Bretschneider, Frank Franziskus: Untersuchungen zum Einfluss der homerischen Odyssee auf die „Odissia“ des Nikos Kazantzakis, Münster: Aschendorff 2007.
Frank Franziskus Bretschneider (Συγγραφέας)
2007
Dimadis, Konstantinos A.: „Kunst und Macht: Bemerkungen zu drei Reisebüchern von Nikos Kazantzakis“, Annäherung an Griechenland. Festschrift für Anastasios Katsanakis zum 65. Geburtstag, Bd. 1, Münster: C. Lienau 2002 (Choregia. Münsterische Griechenland-Studien), S. 28–42.
Konstantinos A. Dimadis (Συγγραφέας)
2002
Emrich, Gerhard: „Nikos Kasantzakis’ ‚Komödie‘ ein Vorläufer von Sartres ‚Huis clos‘ und Becketts ‚En attendant Godot‘?“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 79–88.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας)
1983
Igla, Birgit: „Die ‚Melissa‘ von Nikos Kasantzakis“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 174–184.
Birgit Igla (Συγγραφέας)
1983
Igla, Birgit: Die Tragödien des Nikos Kasantzakis. Thematik, gemeinsame Züge, philosophische Ausrichtung, Bd. V, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1984 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Birgit Igla (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1984
Kasantzakis, Nikos: „Festrede auf Jannis Stavridakis (unveröffentlicht)“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 9–15.
Nikos Kasantzakis (Συγγραφέας)
1983
Kasatzakis, Nikos: „Faksimile einer Widmung von Nikos Kasantzakis in deutscher Sprache“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 217–218.
Nikos Kasatzakis (Συγγραφέας)
1983
Kürpig, Konstanze: „Menschliche Existenz und göttliche Macht. Eine verwandte Fragestellung in der ‚Askitiki‘ des Nikos Kasantzakis und in den Entwürfen zum ‚Lambros‘ des D. Solomos“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 185–189.
Konstanze Kürpig (Συγγραφέας)
1983
Prinzinger, Michaela: „Kazantzakis in Lendas“, in: Exantas 5 (2007), S. 82–85.
Michaela Prinzinger (Συγγραφέας)
2007
Puchner, Walter: „[Rezension:] Papachatzaki-Katsaraki, Theodora: Παπαχατζάκη-Κατσαράκη, Θεοδώρα: Το θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Athen: ‚„Dodone“‘ 1985. S. 183, 18 Abb. auf Taf. [Das theatralische Werk von Nikos Kazantzakis.], Vostantzi, Mary, Βοσταντζή, Μαίρη: Το θέατρο του Παντελή Πρεβελάκη. Αθήναι: ‚ „Εκδόσεις των Φίλων“‘ 1985. S. 181. [Das Theater von Pantelis Prevelakis.]“, in: 46 (1987), S. 568–571.
Walter Puchner (Συγγραφέας)
1987
Pulakidas, Andreas: „Kazantzakis und die deutsche Literatur und Kultur“, in: Hellenika 1 (1970), S. 24–31.
Andreas Pulakidas (Συγγραφέας)
1970
Reis, Achim: „Gottesbewußtsein und menschliche Wirklichkeit bei Nikos Kasantzakis“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 190–216.
Achim Reis (Συγγραφέας)
1983
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Der Stellenwert des Jannis Stavridakis in Kasantzakis’ Leben, Der unveröffentlichte Text von Nikos Kasantzakis“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 16–49.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1983
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Eröffnung des Nikos Kasantzakis-Museums in Varvari auf Kreta“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 223–250.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1983
Sideras, Alexander: „Zur Sprache der ‚Odyssee‘ von Kazantzakis“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 89–156.
Alexander Sideras (Συγγραφέας)
1983
Widhammer, Helmut: „Über Kasantzakis’ Roman ‚Der Felsengarten‘“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 8 (1987), S. 98–106.
Helmut Widhammer (Συγγραφέας)
1987-1989

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον