Νικόλαος Λούρος

1898 (Αθήνα) – 1986 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Bali, Charikleia: „Direkte und indirekte Einflußnahme auf die Universität Athen während der deutschen Besatzung. Zur Veränderung des Deutschlandbildes der Professorenschaft“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 175–189.
Charikleia Bali (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Klamaris, Nikolaos K.: „Griechische Wissenschaftler in Deutschland“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 225–245.
Nikolaos K. Klamaris (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Trubeta, Sevasti: „Greek Doctors with German Conscience: The case of gynecologist Nikolaos Louros and his German ambitions“ (2012).
Sevasti Trubeta (Ομιλητής)
2012
Trubeta, Sevasti: Physical Anthropology, Race and Eugenics in Greece 1880s-1970s, Bd. 11, Leiden & Boston: Brill Academic Publishers 2013 (Balkan Studies Library).
Sevasti Trubeta (Συγγραφέας)
2013
Αναστασιάδης, Παναγιώτης Γ.: „Επιστημονικές Ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870-1940: Επιρροές και Επεξεργασίες στον Τομέα της Ιατρικής“, Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870 -1933. Επιρροές και επεξεργασίες, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις 2013, S. 149–158.
Παναγιώτης Γ. Αναστασιάδης (Συγγραφέας)
2013

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον