Νέα Εστία (Περιοδικό)

1927 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Antonopoulou, Anastasia: „Die Rezeption Wilhelm Müllers in Griechenland“, in: Hillemann, Marco und Tobias Roth (Hrsg.): Wilhelm Müller und der Philhellenismus, Berlin: Frank & Timme 2015 (Literaturwissenschaft / Schriften der Internationalen Wilhelm-Müller-Gesellschaft, 50 / 5), S. 211–236.
Anastasia Antonopoulou (Συγγραφέας), Marco Hillemann (Επιμελητής), Tobias Roth (Επιμελητής)
2015
Bernhard, Prinz von Sachsen-Meiningen (1928): Ανέκδοτα ελληνικά γράμματα Βερνάρδου Δουκός του Σαξ-Μάϊνιγγεν, προς τον Γρηγόριον Ξενόπουλον. In: Νέα Εστία, S. 163–167, 203–206.
Bernhard, Prinz von Sachsen-Meiningen (Συγγραφέας)
1928
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Άγνωστη/ος: „Ο Γεράρδος Χάουπτμανν και η Νεοελληνική Ποίησις“, in: Νέα Εστία 4/38 (1928), S. 668–669.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας)
15.07.1928
Posadowsky-Wehner, Kurt κόμης von: „Μνημόσυνο Αλεξάνδρου Στάινμετς“, in: Νέα Εστία 94 (1973), S. 1644–1645.
Kurt κόμης von Posadowsky-Wehner (Συγγραφέας)
1973
Rosenthal-Kamarinea, Isidora (1986): Οι Γερμανοί κριτικοί για την «Τελευταία νύχτα της γης». In: Νέα Εστία 120, S. 1230–1233.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Αιμιλιανίδης, Αχιλλεύς Κ.: „Γερμανοί ελληνισταί“, in: Νέα Εστία 24 (1938), S. 1353–1354.
Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης (Συγγραφέας)
1938
Ανώνυμο: „Τα Ελληνικά γράμματα στην Γερμανία-ΟΙ «Πέντε Αθηνϊακοί διάλογοι» του κ. Π. Κανελλόπουλου σε γερμανική έκδοση“, in: Νέα Εστία 71 (1962), S. 930–932.
Ανώνυμο (Συγγραφέας)
1962
Βέης (Bees), Νίκος: „Γερμανικά νεκρολογήματα του Διονυσίου Σολωμού“, in: Νέα Εστία 22 (1937), S. 1686–1690.
Νίκος Βέης (Bees) (Συγγραφέας)
1937
Γλυτζουρής, Αντώνης: „‚Καταναγκαστικόν λουτρόν εις την μεγαλοφυΐαν‘ (Οι πρώτες ελληνικές παραστάσεις του Φάουστ του Γκαίτε και η συμβολή του Θωμά Οικονόμου)“, in: Νέα Εστία 151/1742 (2002), S. 209–224, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=179376&code=7455&zoom=800.
Αντώνης Γλυτζουρής (Συγγραφέας)
2002
Δαμβέργης, Ιωάννης Μ.: „Ο ελληνομαθής πρίγκηψ“, in: Νέα Εστία (1928), S. 131–132.
Ιωάννης Μ. Δαμβέργης (Συγγραφέας)
1928
Δάφνη, Αιμιλία Στεφ.: „Γερμανοί ελληνισταί“, in: Νέα Εστία 24 (1938), S. 1353.
Αιμιλία Στεφ. Δάφνη (Συγγραφέας)
1938
Δάφνη, Αιμιλία Στεφ.: „Καρλ Ντίτεριχ“, in: Νέα Εστία 18/207 (1935), S. 780–781.
Αιμιλία Στεφ. Δάφνη (Συγγραφέας)
01.08.1935
Κεντρωτής, Γιώργος: „Η μετάφραση δύο ελληνικών δημοτικών τραγουδιών από τον Γκαίτε. Πρόταση ερμηνευτικής προσέγγισης.“, in: Νέα Εστία 147/1721 (2000), S. 372–391.
Γιώργος Κεντρωτής (Συγγραφέας)
2000
Κουγέας, Σωκράτης: „Ο Γκαίτε και η Νεωτέρα Ελλάς“, in: Νέα Εστία 11 (1932), S. 621–631.
Σωκράτης Κουγέας (Συγγραφέας)
1932
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Η παρουσία του Goethe στο ποιητικό έργο του Κωστή Παλαμά“, in: Νέα Εστία 89 (1971), S. 317–329.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1971
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Απόψεις του Γκαίτε για τον Καποδίστρια“, in: Νέα Εστία 89 (1971), S. 21–24, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=116433&code=2606.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1971
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Ο Goethe, ο Byron και η Επανάσταση του 1821“, in: Νέα Εστία 95 (1974), S. 959–966.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1974
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Απόψεις του Goethe για τους Φαναριώτες“, in: Νέα Εστία 97 (1975), S. 531–536, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=124521&code=4507.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1975
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Σολωμός και Hölderlin“, in: Νέα Εστία 104 (1978), S. 213–232.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1978
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Ο γερμανικός ρομαντισμός. Η απήχησή του στην ευρωπαϊκή και νεοελληνική λογοτεχνία“, in: Νέα Εστία 110 (1981), S. 104–134, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=136428&code=0704.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1981
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Ένα μετάφρασμα του Σολωμού: ‚Η αμουσία του Σίλλερ‘“, in: Νέα Εστία 116 (1984), S. 948–950, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=140623&code=6757&zoom=800.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1984
Λαζανάς, Βασίλειος Ι. (1998): Ο Goethe, μεταφραστής νεοελληνικών και δημοτικών τραγουδιών. In: Νέα Εστία 143 (1694), S. 167–174.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1998
Λάσκαρης, Νικ. Ι.: „Ο Σίλλερ εν Ελλάδι“, in: Νέα Εστία 17 (1935), http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=58851&code=8888.
Νικ. Ι. Λάσκαρης (Συγγραφέας)
1935
Μοσκόβου, Σπύρος: „Επιλεγόμενα, εν όψει του 2001 στην 51η Διεθνή έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης“, in: Νέα Εστία 147 (2001), S. 833–835.
Σπύρος Μοσκόβου (Συγγραφέας)
2001
Ξενόπουλος, Γρηγόριος: „Βερνάρδος Δουξ του Σαξ-Μάϊνιγγεν“, in: Νέα Εστία (1928), S. 132–133.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
1928
Ξενόπουλος, Γρηγόριος (1934): [Rezension:] Τραγούδια των κλασικών Γερμανών, μετάφρασις Δημητρίου Ι. Λάμψα. Τόμος Α. υπερεκατόν τραγούδια με πρόλογο του Κωστή Παλαμά. In: Νέα Εστία 15, S. 329–330.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
1934
Ξενόπουλος, Γρηγόριος: „Από ένα γράμμα του κ. Dieterich“, in: Νέα Εστία 4/41 (1928), S. 804.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
01.09.1928
Ξενόπουλος, Γρηγόριος: „Οι ποιητές μας εις την Γερμανίαν“, in: Νέα Εστία 4/37 (1928), S. 614–615.
Γρηγόριος Ξενόπουλος (Συγγραφέας)
01.07.1928
Παλληκάρη, Ολίβια: „Ο Γκότχολντ Εφραίμ Λέσσινγκ στην Ελλάδα“, Πρακτικά Επιστηµονικού Συνεδρίου: Από τη χώρα των κειµένων στο βασίλειο της σκηνής, Αθήνα, 26-30 Ιανουαρίου 2011, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2014, S. 667–675.
Ολίβια Παλληκάρη (Συγγραφέας)
2014
Πεπόνης, Ανδρέας: „Ο Ψυχάρης στην Γερμανία“, in: Νέα Εστία 56 (1954), S. 1525–1527.
Ανδρέας Πεπόνης (Συγγραφέας)
1954
Σιδέρα-Λύτρα, Παρασκευή: „Μια μετάφραση του ‚Νυχτερινού τραγουδιού‘ του Γκαίτε από τον Γ. Βιζυηνό“, in: Νέα Εστία 1745 (2002), S. 986.
Παρασκευή Σιδέρα-Λύτρα (Συγγραφέας)
2002
Σιδέρης, Γιάννης: „Ο Σίλλερ και ο Αντώνιος Μάτεσης“, in: Νέα Εστία 67 (1960), S. 265, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=95297&code=3572.
Γιάννης Σιδέρης (Συγγραφέας)
1960
Σιδέρης, Γιάννης: „Ο Σίλλερ και το νέο ελληνικό θέατρο“, in: Νέα Εστία 66 (1959), S. 1474–1481, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=94544&code=4184&zoom=800.
Γιάννης Σιδέρης (Συγγραφέας)
1959
Σούλης, Γεώργιος Χρ.: „Γύρω από τη συλλογή των δημοτικών τραγουδιών του Haxthausen“, in: Νέα Εστία 50 (1951), S. 1218-1220.
Γεώργιος Χρ. Σούλης (Συγγραφέας)
1951
Σφακιανάκης, Γιάννης: „Γερμανία-Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία“, in: Νέα Εστία 24 (1938), S. 1287–1288.
Γιάννης Σφακιανάκης (Συγγραφέας)
1938
Σφακιανάκης, Γιάννης: „Τα Ελληνικά πνευματικά ζητήματα στα Γερμανικά περιοδικά“, in: Νέα Εστία 25 (1939), S. 287–288.
Γιάννης Σφακιανάκης (Συγγραφέας)
1939
Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister, Julia: „«Τον εστείλανε σε ένα Γερμανικό πανεπιστήμιο και καλό κατευόδι» Ο Ψυχάρης στην Βόννη“, in: Νέα Εστία 149 (2001), S. 20–27.
Julia Χατζηπαναγιώτη-Sangmeister (Συγγραφέας)
2001
Ω: „Κέντρο σπουδών νεας Ελληνικής φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Bochum“, in: Νέα Εστία 79 (1966), S. 563–564.
Ω (Συγγραφέας)
1966
Ω: „Η έδρα νεοελληνικής και βυζαντινής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Bochum“, in: Νέα Εστία 13 (1983), S. 616–618.
Ω (Συγγραφέας)
1983
Ω: „Τιμητική εκδήλωση για τον Τ. Αθανασιάδη στην Γερμανία“, in: Νέα Εστία 130 (1991), S. 1261–1262.
Ω (Συγγραφέας)
1991
Binding, Rudolf: „Τάφη“, in: Νέα Εστία 35 (1944), S. 228, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=70570&code=1743.
Rudolf Binding (Συγγραφέας), Παύλος Φλώρος (Μεταφραστής)
1944
Brecht, Bertolt: „Η Λύση“, in: Νέα Εστία 78 (1965), S. 1164.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Μεταφραστής)
1965
Brecht, Bertolt: „Ο Κακομοίρης Β.Β.“, in: Νέα Εστία 91 (1972), S. 250–251.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Λίλα Καρανικόλα (Μεταφραστής)
1972
Chamisso, Adelbert von: „Οπτασία“, in: Νέα Εστία 16/192 (1934), S. 52–53.
Adelbert von Chamisso (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1934
Fulda, Ludwig: „Οι δυό τους μοναχοί“, in: Νέα Εστία 19/221, 222 (1936), S. 323–329, 402–407.
Ludwig Fulda (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1936
Fulda, Ludwig: „Το άγριο κυνήγι“, in: Νέα Εστία 25/26/296–298, 300–301 (1939), S. 525–530, 607–613, 677–683, 755–759, 834–842, 903–911.
Ludwig Fulda (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1939
Goethe, Johann Wolfgang: „[Gedicht]“, in: Νέα Εστία 3 (1928), S. 24–27.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1928
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Βασιλιάς της Θούλης“, in: Νέα Εστία 5/57 (1929), S. 323–324.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1929
Goethe, Johann Wolfgang: „Ησυχασμός“, in: Νέα Εστία 10/111 (1931), S. 817.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1931
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Βάρδος“, in: Νέα Εστία 10/112 (1931), S. 845.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μάρκος Τσιριμώκος (Μεταφραστής)
1931
Goethe, Johann Wolfgang: „Η Νύμφη της Κορίνθου“, in: Νέα Εστία 11/125 (1932), S. 227–229.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Μαρίνος Σιγούρος (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Η ωραία νύχτα - Αποχαιρετισμός“, in: Νέα Εστία 11/125 (1932), S. 230.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Μελαγχολία“, in: Νέα Εστία 11/126 (1932), S. 286.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Προμηθεύς“, in: Νέα Εστία 11/128 (1932), S. 397.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Goethe, Johann Wolfgang: „Φάουστ Β’“, in: Νέα Εστία 23/24/277–280, 282-285 (...?) (1938), S. 18–24, 82–89, 160–164, 256–251, 306–310, 447–450, 534–537, 606–610, 673–676, 744–750, 815–821; 886–895, 968–973, 1037–1044, 1110–1114, 1178–1184, 1249-1253,1332-1338, 1390–1394, 1477–1480.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1938
Goethe, Johann Wolfgang: „[Φάουστ]“, in: Νέα Εστία 31/32 (1942), S. 15–19, 100–105, 153–157, 203–207, 305–308, 388-390,; 689–699, 808–811, 871–875, 951–954, 996–1002, 1043–1046, 1122–1127, 1169–1173, 1230–1233.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1942
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Θεός και η Μπαγιαντέρα (Ινδικός μύθος)“, in: Νέα Εστία 34/393 (1943), S. 1253–1254.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Δημήτριος Παυλίδης (Μεταφραστής)
1943
Hartleben, Otto Erich: „Το παρδαλό πουλί“, in: Νέα Εστία 28/325 (1940), S. 824–826.
Otto Erich Hartleben (Συγγραφέας), Παύλος Φλώρος (Μεταφραστής)
1940
Heine, Heinrich: „Η Λορελάη“, in: Νέα Εστία 104 (1931), S. 428.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Θεόδωρος Κ. Βελλιανίτης (Μεταφραστής)
1931
Heine, Heinrich: „Τραγούδια, 21“, in: Νέα Εστία 108 (1932), S. 621.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Γιάννης Κουγιούλης (Μεταφραστής)
1932
Heine, Henri [=Heinrich]: „Ηλιοβασίλεμα“, in: Νέα Εστία 290 (1939), S. 118.
Henri [=Heinrich] Heine (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1939
Hesse, Hermann: „Η παράκληση“, in: Νέα Εστία 35/400 (1944), S. 168.
Hermann Hesse (Συγγραφέας), Βέτα Πεζοπούλου (Μεταφραστής)
1944
Hesse, Hermann: „Η φυγή της νιότης“, in: Νέα Εστία 35/407 (1944), S. 168.
Hermann Hesse (Συγγραφέας), Δημήτρης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1944
Hofmannsthal, Hugo von: „Η βασίλισσα Ιοκάστη“, in: Νέα Εστία 22/260 (1937), S. 1530–1534.
Hugo von Hofmannsthal (Συγγραφέας), [=Δημήτριος Καραχάλιος] Αστέρης, Λάμπρος (Μεταφραστής)
1937
Hofmannsthal, Hugo von: „Οι Δύο“, in: Νέα Εστία 35/405 (1944), S. 382;
Hugo von Hofmannsthal (Συγγραφέας), Δημήτρης Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1944
Hölderlin, Friedrich: „Καιρός θερισμού“, in: Νέα Εστία 27 (1940), S. 43.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1940
Hölderlin, Friedrich: „Στάδια της ζωής“, in: Νέα Εστία 27 (1940), S. 93.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1940
Hölderlin, Friedrich: „Το τραγούδι της μοίρας του Υπερίονα“, in: Νέα Εστία 27 (1940), S. 690.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1940
Hölderlin, Friedrich: „Ο Μένων θρηνεί την Διοτίμα“, in: Νέα Εστία 30 (1941), S. 854–857.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Τάκης Κ. Παπατσώνης (Μεταφραστής)
1941
Hölderlin, Friedrich: „Άρτος και οίνος“, in: Νέα Εστία 31 (1942), S. 83–87.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Τάκης Κ. Παπατσώνης (Μεταφραστής)
1942
Hölderlin, Friedrich: „Εμπεδοκλής. Τραγωδία [απόσπασμα]“, in: Νέα Εστία 31 (1942), S. 217–221.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Παύλος Φλώρος (Μεταφραστής)
1942
Hölderlin, Friedrich: „Πάτμος΄ Πάτμος. Απόσπασμα από μεταγενέστερο σχεδίασμα“, in: Νέα Εστία 32 (1942), S. 787–793.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Τάκης Κ. Παπατσώνης (Μεταφραστής)
1942
Hölderlin, Friedrich: Ο θάνατος του Εμπεδοκλή. Με βιογραφία, ερμηνεία και σχόλια, übers. von. Παύλος Φλώρος, Teilweise bereits erschienen in Νέα Εστία Aufl., Αθήνα: χ.ό. 1944 (Μελέτες-Κρίσεις-Πληροφορίες).
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Παύλος Φλώρος (Μεταφραστής)
1944
Hölderlin, Friedrich: „Αποχαιρετισμός“, in: Νέα Εστία 48/554 (1950), S. 981–982.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Τσάτσος (Μεταφραστής)
1950
Hölderlin, Friedrich: „Παρηγοριά. Στoν Chr. L. Neuffer“, in: Νέα Εστία 68 (1960), S. 1326.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1960
Hölderlin, Friedrich: „[Abendphantasie]“, in: Νέα Εστία 87 (1970), S. 714–717.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1970
Hölderlin, Friedrich: „Αποχαιρετισμός“, in: Νέα Εστία 48 (1970), S. 714–717.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Τσάτσος (Μεταφραστής)
1970
Hölderlin, Friedrich: „Δυο ποιήματα του Χαίλντερλιν: Ελλάδα - Τι είναι η ζωή των ανθρώπων-ο Νέκαρ-Εσπερινή Φαντασία-Στον αιθέρα“, in: Νέα Εστία 87/1030 (1970), S. 713–717.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Ανδρέας Καραντώνης (Μεταφραστής), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1970
Hölderlin, Friedrich: „Ελλάδα; Τί είναι η ζωή των ανθρώπων“, in: Νέα Εστία 87 (1970), S. 713–714.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Ανδρέα Καραντώνη (Μεταφραστής)
1970
Hölderlin, Friedrich: „Ο Νέκαρ΄ Εσπερινή Φαντασία΄ Στον αιθέρα“, in: Νέα Εστία 87 (1970), S. 714–717.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1970
Hölderlin, Friedrich: „Το Αρχιπέλαγος“, in: Νέα Εστία 103 (1978), S. 577–588.
Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Μεταφραστής)
1978
Kaulisch, Friedrich Wilhelm: „[Wenn Du noch eine Mutter hast]“, in: Νέα Εστία 30 (1941), S. 678.
Friedrich Wilhelm Kaulisch (Συγγραφέας), Κ. Αλέπης (Μεταφραστής)
1941
Klabund, [=Alfred Henschke]: „Ο Βαρθολομαίος και το παλληκάρι“, in: Νέα Εστία 18 (1935), S. 824–826, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=59642&code=2432.
[=Alfred Henschke] Klabund (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1935
Künkel, Fritz: „Εισαγωγή στη Χαρακτηρολογία. Μορφή του χαρακτήρα“, in: Νέα Εστία 5/51, 55–56, 63 (1929), S. 94–100, 262–266, 296-299,335-338, 609–612.
Fritz Künkel (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1929
Lenau, Nikolaus: „Η κηδεία της γρηάς ζητιάνας“, in: Νέα Εστία 12/130 (1932), S. 507.
Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Lenau, Nikolaus: „Η λίμνη, 1-5, 1-6“, in: Νέα Εστία 12/142, 143 (1932), S. 1182, 1238.
Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Lenau, Nikolaus: „Στο τριαντάφυλλό μου“, in: Νέα Εστία 134 (1932), S. 752.
Nikolaus Lenau (Συγγραφέας), Θεόφιλος Γ Βορέας (Μεταφραστής)
1932
Lessing, Gotthold Ephraim: „Η Μίνα“, in: Νέα Εστία 16/186–191 (1934), S. 835–842, 892–900, 944–947, 983–988, 1034–1041, 1083–1091, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=488&page=20&magazine=&author=Lessing&title=&content=&act=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), Αιμίλιος Μισσίρ (Μεταφραστής)
1934
Meyer, Conrad Ferdinand: „Το τέλος της γιορτής“, in: Νέα Εστία 34/390 (1943), S. 1075.
Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1943
Meyer, Conrad Ferdinand: „Το τραγούδι της θάλασσας“, in: Νέα Εστία 33/380 (1943), S. 393.
Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1943
Meyrink, Gustav: „Ο μενεξελής θάνατος“, in: Νέα Εστία 15/179 (1934), S. 497–501.
Gustav Meyrink (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1934
Müller, Wilhelm: „[Der Hydriotenknabe]“, in: Νέα Εστία 3 (1928), S. 14–21, 55–63, 311.
Wilhelm Müller (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής), Αριστοτέλης Κουρτίδης (Συνεργάτης)
1928
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „Η γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας“, in: Νέα Εστία 29–32/345–353, 357–363; 1944: Buchausgabe (1941).
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Αιμίλιος Χουρμούζιος (Μεταφραστής)
1941/42
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „Πία, καριτατέβολε, αμοροζίσιμα - ευλαβική, ψυχολολική, ερωτοχτυπημένη (Στον κάμπο Σάντο-Μπολώνια)“, in: Νέα Εστία 25/300 (1939Α), S. 803.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Δέλτας (Μεταφραστής)
1939Α
Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]: „Ύμνος ΧΙΙΙ“, in: Νέα Εστία 22/258 (1937), S. 1373.
[= Friedrich von Hardenberg] Novalis (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1937
Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]: „Ανθογυρις και απόσπασμα“, in: Νέα Εστία 22/259 (1937), S. 1499.
[= Friedrich von Hardenberg] Novalis (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1937
Reinhard, Max: „[Artikel über das Verhältnis von Autor und Regisseur]“, in: Νέα Εστία 3 (1928), S. 270–272.
Max Reinhard (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1928
Rilke, Rainer Maria: „Διάλογος“, in: Νέα Εστία Χριστούγεννα (1937), S. 112–115.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1937
Rilke, Rainer Maria: „Ώρα σοβαρή“, in: Νέα Εστία 283 (1938), S. 1299.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Κουγιούλης (Μεταφραστής)
1938
Rilke, Rainer Maria: „Μοίρα γυναικός“, in: Νέα Εστία 283 (1938), S. 1338.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Κουγιούλης (Μεταφραστής)
1938
Rilke, Rainer Maria: „Πριν απ’ την καλοκαιρινή βροχή“, in: Νέα Εστία 284 (1938), S. 1389.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Κουγιούλης (Μεταφραστής)
1938
Rilke, Rainer Maria: „Ρέκβιεμ. Για μια φίλη΄ Για τον Wolf Graf von Kalckreuth΄ Για ένα παιδί“, in: Νέα Εστία 300 (1939), S. 816–824.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Γ. Σφακιανάκης (Μεταφραστής)
1939
Rilke, Rainer Maria: „Ημέρα φθινοπώρου“, in: Νέα Εστία 353 (1941), S. 811.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1941
Rilke, Rainer Maria: „Φθινόπωρο“, in: Νέα Εστία 354 (1941), S. 850.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1941
Rilke, Rainer Maria: „Από τα ‚Neuen Gedichten‘ Πως πρέπει την ψυχή μου να κρατήσω“, in: Νέα Εστία 361 (1942), S. 365.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Από το ‚Stundenbuch‘. Β’ Βιβλίο: Της γης οι αρχόντοι οι βασιλείς παλιώσαν“, in: Νέα Εστία 357 (1942), S. 161.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Από το ‚Βιβλίο των Ωρών‘. Σβύσε τα μάτια μου΄ μπορώ να σε κοιτάζω“, in: Νέα Εστία 377 (1943), S. 193.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής)
1943
Rilke, Rainer Maria: „Πριν απ΄ την καλοκαιρινή βροχή“, in: Νέα Εστία Weihnachtsheft (1953), S. 107.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Γιάννης Κουγιούλης (Μεταφραστής)
1953
Schaukal, Richard: „Αχερουσία“, in: Νέα Εστία 35 (1944), S. 391, http://www.ekebi.gr/magazines/flipbook/showissue.asp?file=70647&code=2805.
Richard Schaukal (Συγγραφέας), Γ. Καρακάντας (Μεταφραστής)
1944
Schauwecker, Franz: „Το τραγούδι των Βίγκιγκ“, in: Νέα Εστία 28/327 (1940), S. 951.
Franz Schauwecker (Συγγραφέας), Τάκης Μπάρλας (Μεταφραστής)
1940
Schiller, Friedrich: Μαρία Στούαρτ, übers. von. Θρασύβουλος Σταύρου, Αθήνα: Δημητράκος 1932.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Θρασύβουλος Σταύρου (Μεταφραστής)
1932
Schiller, Friedrich: „Το τραγούδι της καμπάνας“, in: Νέα Εστία 11/131 (1932), S. 572–578.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Μαρίνος Σιγούρος (Μεταφραστής)
1932
Schiller, Friedrich: „Ο θρίαμβος της αγάπης“, in: Νέα Εστία 14/168 (1933), S. 53–55.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1933
Schiller, Friedrich: „Γύρω στο ‚Δον Κάρλο‘“, in: Νέα Εστία 191 (1934), S. 1092–1094.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Ηρώ Πεζοπούλου (Μεταφραστής)
1934
Schiller, Friedrich: „Έκτορος Αποχαιρετισμός“, in: Νέα Εστία 28 (1940B (Entstehungszeit unbekannt)), S. 1252, http://www.ekebi.gr/magazines/showimage.asp?file=68099&code=8273&zoom=800.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1940B (Entstehungszeit unbekannt)
Schiller, Friedrich v: Γουλιέλμος Τέλλος Δράμα, übers. von. Δημήτριος Ι Λάμψας, Αθήνα: Περ. „Νέα Ἑστία“ 1936.
Friedrich v Schiller (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1936
Scholz, Wilhelm von: „Το κεφάλι στο παράθυρο“, in: Νέα Εστία 17/194 (1935), S. 83, http://www.ekebi.gr/magazines/ShowImage.asp?file=58894&code=1887.
Wilhelm von Scholz (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1935
Storm, Theodor: „Ολόγυρα στη λίμνη“, in: Νέα Εστία 28/333, 335 (1940), S. 1345–1350, 1430–1438.
Theodor Storm (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1940
Storm, Theodor: „[Erzählung]“, in: Νέα Εστία 31 (1942), S. 38–40.
Theodor Storm (Συγγραφέας), Σοφία Εμμ. Χατζηδάκη (Μεταφραστής)
1942
Wolff, Pius Alexander: „Από της ‚Πρετσιόζα‘ του Wolf“, in: Νέα Εστία 28/332 (1940), S. 1253.
Pius Alexander Wolff (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Χατζόπουλος (Μεταφραστής)
1940
Zahn, Ernst: „Τα Ρόδα“, in: Νέα Εστία 5/49 (1929), S. 20–26.
Ernst Zahn (Συγγραφέας), Κώστας Καιροφύλας (Μεταφραστής)
1929
Zweig, Stefan: „Νίτσε“, in: Νέα Εστία 15/170–178 (1934).
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Π. Π. Παναγιώτου (Μεταφραστής)
1934
Zweig, Stefan: „Τα μάτια του αιωνίου αδερφού“, in: Νέα Εστία 18/205–208 (1935), S. 614–619, 667–671, 724–728, 776–779.
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Δημήτριος Ι Λάμψας (Μεταφραστής)
1935
Zweig, Stefan: „Μαίρη Μπαίκερ-Έντυ“, in: Νέα Εστία 21/248–252 (1937), S. 576–583, 693–701, 752–759, 830–836, 930–936.
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Ελένη Ρουσοπούλου (Μεταφραστής)
1937

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον