Λούντβιχ Μπύρχνερ

29.11.1858 (Λάντσχουτ ) – 01.09.1927 (Μόναχο)

Αναφορές στην Επιτομή

Λούντβιχ Μπύρχνερ Άρθρα
Ludwig Bürchner Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Papadiamantis, Alexandros: Ο αλιβάνιστος: εις γερμανικήν και ελληνικήν γλώσσαν = Der Kirchenscheue: in deutscher und griechischer Sprache. Ein Idyll, übers. von. Ludwig Bürchner, Görlitz: Görlitzer Nachrichten und Anzeiger 1917.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής)
1917
Papadiamantis, Alexandros: Der Kirchenscheue. Der Traum auf den Wellen, hrsg. v. Fotis Dimitrakopoulos, übers. von. Ludwig Bürchner und Alexander Steinmetz, Athen: Kastaniotis 1997.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Fotis Dimitrakopoulos (Επιμελητής), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1997
Papadiamantis, Alexandros (2012): Der Kirchenscheue: eine Erzählung aus Skiathos. Aiora. Athen: Αιώρα.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής)
2012
Solomos, Dionisios: Griechischer Nationalhymnus. Originaltext von Dion. Solomós. Melodie von Nik. Mantsaros. Harmonisierung von G. S. Syriótis mit Übersetzung herausgegeben von L. Bürchner, übers. von. Ludwig Bürchner, Görlitz: Verlagsanstalt Görlitzer Nachrichten und Anzeiger 1917.
Dionisios Solomos (Συγγραφέας), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής)
1917
Rediadis, Periklis: Theorie einer dynamischen Besteuerung: Neue Wege in der Finanzwissenschaft, übers. von. Ludwig Bürchner, Diessen vor München: Huber 1923.
Periklis Rediadis (Συγγραφέας), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής)
1923

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον