Ιωάννης Ζερβός

1875 (Κέρκυρα) – 1944 (Αθήνα)

Αναφορές στην Επιτομή

Ιωάννης Ζερβός Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Goethe, Johann Wolfgang: Βέρθερος. Μυθιστόρημα, übers. von. [=Ιωάννης Ζέρβος] Αρετάς, I., 2 Neuauflagen 1920, 1922 Aufl., Αθήνα: Φέξης 1916.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [=Ιωάννης Ζέρβος] Αρετάς, I. (Μεταφραστής)
1916
Nietzsche, Friedrich: Γνώμαι και περικοπαί κατ’ εκλογήν Ερρ. Λιχτεμπέρζε, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Φέξης 1910 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη Φέξη).
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1910
Nietzsche, Friedrich: „Οι θεοί του Ολύμπου“, in: Παναθήναια K (1910), S. 141–146.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Ζέρβος (Μεταφραστής)
1910
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ecce homo, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γ. Παπαδημητρίου 1924.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1924
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η χαρούμενη επιστήμη, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γ. Παπαδημητρίου 1924.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1924
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Παπαδημητρίου 1931.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1931
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γεωργ. Παπαδημητρίου 1962.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1962

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον