Ισιδώρα Ρόζενταλ-Καμαρινέα

12.04.1918 (Πειραιάς) – 04.03.2004 (Μπόχουμ)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Emrich, Gerhard: „Isidora Rosenthal-Kamarinea. Ein Nachruf“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen Neue Folge 1 (2006), S. 5–9.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας)
2006
Emrich, Gerhard: „Isidora Rosenthal-Kamarinea und ihre Anthologie ‚Neugriechische Erzähler‘“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 347–353.
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Kamarinea, Rosenthal Isidora: „20 Jahre Deutsch-Griechische Gesellschaft Dortmund“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands 23 (1986), S. 229–236.
Rosenthal Isidora Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Kamarinea, Rosenthal Isidora: „Die Austellung ‚Ägäis, Nachklang des Lichts‘; Fotoarbeiten von Josef Broeske in der Städtischen Pinakothek in Mykonos“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1992), S. 173–182.
Rosenthal Isidora Kamarinea (Συγγραφέας)
1992
Leussler, Günter: „Isidora Rosenthal-Kamarinea – Rede anlässlich der Trauerfeier am 10. März 2004“, in: Hellenika Neue Folge, 1 (2006), S. 12 – 14.
Günter Leussler (Συγγραφέας)
2006
Pechlivanos, Miltos: „Zum historischen Gedächtnis der Geisteswissenschaften. Die deutsche Neogräzistik und die Okkupation Griechenlands“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Die Okkupation Griechenlands im Zweiten Weltkrieg Griechische und deutsche Erinnerungskultur, Köln: Böhlau 2015 (Griechenland in Europa 1), S. 353–372.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2015
Rosenthal-Kamarinea, I.: „Οι συνθήκες διδασκαλίας της νεοελληνικής γλώσσας και οι δυνατότητες σπουδής της νεοελληνικής φιλολογίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και το Δυτικό Βερολίνο  Εκθεση 1  Εκθεση 2“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 8 (1987), S. 120–127.
I. Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1987-1989
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Franz Dölger gestorben“, in: Hellenika II/III (1968), S. 72.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1968
Rosenthal- Kamarinea, Isidora: „Deutsche Bildhauerin errichtete das Versöhnungsdenkmal (Mahnmal des Partisans des Friedens) auf der Nida- Hochebene im Psiloritis- Gebirge“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1994), S. 237–240.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1994/95
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Deutsch-Griechischen Gesellschaften in Deutschland. Eine kurze Übersicht ihrer Vermittlerrolle von 1920 bis heute“, in: Hellenika (1986), S. 232–236.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Volkskundlerin Hedwig Lüdeke und ihr Werk“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 32–34.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum Tode von Max Tau“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 46–48.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1976
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Η αντιπολεμική λογοτεχνία μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στρατής Μυριβήλης-Erich Maria Remarque. Οι ομοιότητες αναμεσα στα έργα: ‚Η Ζωή εν Τάφω‘ και ‚Ουδέν νεώτερον από το Δυτικόν Μέτωπον‘“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 3 (1981), S. 104–124.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1981
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Helmut von den Steinen. Vermittler neugriechischer Dichtung“, in: Hellenika (1982), S. 14–16.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1982
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Wissenschaftliche Fachkonfernez über das moderne Griechenland und Zypern in Leipzig“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), S. 161–171.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1984
Rosenthal-Kamarinea, Isidora (1986): Οι Γερμανοί κριτικοί για την «Τελευταία νύχτα της γης». In: Νέα Εστία 120, S. 1230–1233.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Johannes Gaitanides. 10. 7. 1909 – 6. 12. 1988“ (1988), S. 168.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1988
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Streiflichter deutsch-griechischer literarischer Begegnungen im 19. und 20. Jahrhundert“, Die Entwicklung Griechenlands und die deutsch-griechischen Beziehungen im 19. und 20. Jahrhundert, München: Sagner 1990, S. 95–112.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1990
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Deutsch-Griechischen Gesellschaften und ihre Vereinigung in der Bundesrepublik Deutschland“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 103–106.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1993
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Das griechische Theater Wuppertal“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1996), S. 184–187.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1996
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Soethaert, Bart. “Ein Lektorat Für Rechenschaft Vor El Greco. Der Verleger Walter Kahnert Als Re(Di)Gierender Leser von Nikos Kazantzakis.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, May 15, 2023. URI: https://comdeg.eu/compendium/essay/113630/.
Bart Soethaert (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
15.05.2023
Σούτχαρτ, Μπαρτ. “Μια Επιμέλεια Για Το Αναφορά Στον Γκρέκο. Ο Εκδότης Βάλτερ Κάνερτ Ως α(Υτα)Ρχικός Αναγνώστης Του Νίκου Καζαντζάκη.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, translated by Κώστας Κοσμάς, May 15, 2023. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/113630/.
Μπαρτ Σούτχαρτ (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής), Κώστας Κοσμάς (Μεταφραστής)
15.05.2023
Indexeintrag: Rosenthal-Kamarinea, Isidora. In: World Biographical Information System Online. Online unter: https://wbis.degruyter.com/biographic-document/D539-551-8.
Indexeintrag (Συγγραφέας)
Brecht, Bertolt: „[Lied einer deutschen Mutter]“, in: Καινούργια Εποχή (1957), S. 92.
Bertolt Brecht (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1957
Hannsmann, Margarete: „Σπάρτη Ι“, in: Νέα Εστία 101/1194 (1977), S. 440–441.
Margarete Hannsmann (Συγγραφέας), Ισιδώρα Ρόζενταλ-Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1977
Hannsmann, Margarete: „Σπάρτη ΙΙ“, in: Νέα Εστία 101/1194 (1977), S. 441.
Margarete Hannsmann (Συγγραφέας), Ισιδώρα Ρόζενταλ-Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1977
Meyer, Conrad Ferdinand: „Το τέλος της γιορτής“, in: Νέα Εστία 34/390 (1943), S. 1075.
Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1943
Meyer, Conrad Ferdinand: „Το τραγούδι της θάλασσας“, in: Νέα Εστία 33/380 (1943), S. 393.
Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1943
Rilke, Rainer Maria: „Ημέρα φθινοπώρου“, in: Νέα Εστία 353 (1941), S. 811.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1941
Rilke, Rainer Maria: „Φθινόπωρο“, in: Νέα Εστία 354 (1941), S. 850.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1941
Rilke, Rainer Maria: „Από τα ‚Neuen Gedichten‘ Πως πρέπει την ψυχή μου να κρατήσω“, in: Νέα Εστία 361 (1942), S. 365.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Από το ‚Stundenbuch‘. Β’ Βιβλίο: Της γης οι αρχόντοι οι βασιλείς παλιώσαν“, in: Νέα Εστία 357 (1942), S. 161.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Αυτό είναι εκεί...“, in: Πειραϊκά Γράμματα 4 (1942), S. 194.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Ο ποιητής΄ Συ, γείτονα θεέ...“, in: Πειραϊκά Γράμματα 5 (1942), S. 248.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Πως πρέπει την ψυχή μου να κρατήσω“, in: Νέα Εστία 361 (1942), S. 365.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1942
Rilke, Rainer Maria: „Πριν από τη θερινή βροχή. Νανούρισμα“, in: Πειραϊκά Γράμματα 2 (1943), S. 89.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1943
Rilke, Rainer Maria und Χρήστος Κουλούρης: „Ο μεγάλος Ευρωπαίος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε“, in: Εκλογή 112 (1955), S. 97–101.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Χρήστος Κουλούρης (Συγγραφέας), Κωστής Παλαμάς (Μεταφραστής), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής), Νίκος Παππάς Δ. (Μεταφραστής), Χρήστος Κουλούρης (Μεταφραστής)
1955
Rilke, Rainer Maria: „Σονέττα στον Ορφέα: XV“, in: Φιλολογική Πρωτοχρονιά 13 (1956), S. 281.
Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Ισιδώρα Καμαρινέα (Μεταφραστής)
1956
Alexiu, Elli: „Am heiligen Ort“, in: Wassermann, Annette (Hrsg.): Wieder lügt Odysseus. Geschichten aus dem neuen Griechenland, Berlin: Wagenbach 2002, S. 41–49.
Elli Alexiu (Συγγραφέας), Isidora Kamarinea-Rosenthal (Μεταφραστής), Annette Wassermann (Επιμελητής)
2002
Apostolidis, Renos: 8 Kurzgeschichten auf Deutsch und davon 1 auch auf Niederländisch samt 1 Gedicht auf Deutsch e 5 poesie in italiano, übers. von. Martin Jordan, Isidora Rosenthal-Kamarinea und Johannes Weissert, Athen: Tetramina 1977.
Renos Apostolidis (Συγγραφέας), Martin Jordan (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Johannes Weissert (Μεταφραστής)
1977
Athanassiadis, Nikos: Das Mädchen und der Delphin, übers. von. Helmut Schareika und Isidora Rosenthal-Kamarinea, München: Verlag Kurt Desch 1967.
Nikos Athanassiadis (Συγγραφέας), Helmut Schareika (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1967
Bumi-Papa, Rita: „Der Australier“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 20.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Bumi-Papa, Rita: Zwölf Gedichte an die Freiheit, Bd. 1, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Kassel: Röth 1982 (Neugriechische Bibliothek / Kleine Reihe).
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Bumi-Papa, Rita: „Rita Bumi-Papa: Heiteres Licht“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1984), S. 59.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1984
Charis, Petros: „Der gespenstische Hof“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 12–16.
Petros Charis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Charis, Petros: Die letzte Nacht der Erde. Erzählungen, Bd. 1, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Kassel: Erich Röth-Verlag 1980 (Griechische Bibliothek).
Petros Charis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1980
Elytis, Odysseas: „Akindynos, Elpidophoros, Anempodistos“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1992), S. 10–17.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1992
Elytis, Odysseas: „Der letzte der Samstage“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1992), S. 14–17.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1992
Elytis, Odysseas: „Es ist würdig“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 18–19.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1993
Georgiu, Tassos: „Schrei“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 31.
Tassos Georgiu (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Kanellopoulos, Panajotis: „Panajotis Kanellopoulos: Julian in Athen“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1982), S. 41–55.
Panajotis Kanellopoulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kanellopulos, Panajotis: Fünf Athener Dialoge: Hellas und Christentum, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Olten -Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag 1961.
Panajotis Kanellopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Kavafis, Konstantinos: „Die Stadt“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 60–61.
Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Rosenthal Isidora Kamarinea (Μεταφραστής)
1993
Kazantzakis, Nikos: Im Zauber der griechischen Landschaft, hrsg. & übers. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München - Berlin: Herbig 1976.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1976
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal- Kamarinea, München: Herbig 1978.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1978
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, München; Berlin: Herbig 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Reinbek: Rowohlt 1986 (Rororo 4598).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt a. M. u.a.: Ullstein 1988.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1988
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt/M. ; Berlin: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch ; 22301).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea und Alexander Steinmetz, Stuttgart - Zürich - Wien: Verlag Das Beste 1996 (Meisterhaft und unvergänglich. Erlesene Bücher aus aller Welt).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1996
Kazantzakis, Nikos: Im Zauber der griechischen Landschaft, übers. von. Isidora Rosenthal- Kamarinea, Frankfurt a. M.: Ullstein 1996.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1996
Melas, Spyros: Der König und der Hund. Komödie, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Köln: Kiepenheuer und Witsch 1958.
Spyros Melas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1958
Melissanthi: „Dein Name“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 27–28.
Melissanthi (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Milas, Spyros: „Spyros Milas. Elpinikis Schatz“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1984), S. 78–81.
Spyros Milas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1984
Mitropoulou, Kostoula (1990): Leben am Rande. Wannweil: Dialogos.
Kostoula Mitropoulou (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Wicki Kanellakopoulos-Drossopoulos (Μεταφραστής)
1990
Panajotopulos, Ioannis M.: Die Siebenschläfer, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Gütersloh: Gerd Mohn 1962.
Ioannis M. Panajotopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1962
Papa, Katina: Unter dem Maulbeerbaum, Bd. 2, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, 2. Auflage Aufl., Kassel: Erich Röth-Verlag 1987 (Neugriechische Bibliothek).
Katina Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1987
Papatzonis, Takis: „Der Stein“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 17.
Takis Papatzonis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Pappas, Nikos: „Hier Nationales Polytechnion Athen“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 9–11.
Nikos Pappas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Pappas, Nikos: „Nikos Pappas: Thermopoylen“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1982), S. 16.
Nikos Pappas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Plaskovitis, Spyros: „Im Dienst der Justiz“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 13–19.
Spyros Plaskovitis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Prevelakis, Pandelis: Die Sonne des Todes, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München/Wien/Basel: Kurt Desch 1962.
Pandelis Prevelakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1962
Prevelakis, Pandelis: Das Haupt der Medusa. Ein Lehrjahr in meinem Jahrhundert, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Wien - München - Basel: Kurt Desch 1964.
Pandelis Prevelakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1964
Prevelakis, Pantelis: „Die Sonne des Todes“, in: Hellenika Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1986), S. 23–32.
Pantelis Prevelakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Ritsos, Jannis: „Krebs“, Mit dem Maßstab  der Freiheit, Ahrensburg, Paris: Damokles 1971.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Ritsos, Jannis: Mit dem Maßstab der Freiheit..., übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Ahrensburg - Paris: Damokles Verlag 1971 (Song-Bücher).
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Ritsos, Jannis: Epitaphios, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Eutin: Typographie Holger Ivens 1973.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1973
Ritsos, Jannis: „Papierenes II“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 26.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Ritsos, Jannis: „An Nikiforos Vrettakos“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 67.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Ritsos, Jannis: „Jannis Ritsos: Nausikaas Haus“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1982), S. 39.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Ritsos, Jannis: „Krebs“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1990), S. 6–7.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Ritsos, Jannis: „Romiossini“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 36–41.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1993
Roidis, Emmanouil u. a.: Wieder lügt Odysseus. Geschichten aus dem neuen Griechenland, hrsg. v. Annette Wassermann, übers. von. Isidora Kamarinea-Rosenthal u. a., Berlin: Wagenbach 2002.
Emmanouil Roidis (Συγγραφέας), Konstantinos Kavafis (Συγγραφέας), Kostas Karyotakis (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Elli Alexiu (Συγγραφέας), Andreas Karkavitsas (Συγγραφέας), Alexandros Kosmatopulos (Συγγραφέας), Despina Tomasani (Συγγραφέας), Pavlos Matessis (Συγγραφέας), Dimosthenes Kurtovik (Συγγραφέας), Neni Efthimiadi (Συγγραφέας), Jorgos Skambardonis (Συγγραφέας), Christoforos Milionis (Συγγραφέας), Pantelis Kontojannis (Συγγραφέας), Amanda Michalopoulou (Συγγραφέας), Annette Wassermann (Επιμελητής), Isidora Kamarinea-Rosenthal (Μεταφραστής), Birgit Hildebrand (Μεταφραστής), Lorenz Gyömörey (Μεταφραστής), Costas Gianacacos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής), Maro Mariolea (Μεταφραστής), Jens Beucker (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής), Theo Votsos (Μεταφραστής), Renate Sack (Μεταφραστής), Thomas Nicolaou (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής), Nelly Weber (Μεταφραστής), Eleni Georgopulu (Μεταφραστής)
2002
Rooke-Angelaki, Katerina u. a.: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1994), S. 9–49.
Katerina Rooke-Angelaki (Συγγραφέας), Vangelis Kassos (Συγγραφέας), Dimitris Kavvuras (Συγγραφέας), Tassos Korphis (Συγγραφέας), Ersi Lange (Συγγραφέας), Anastasis Levidis (Συγγραφέας), Takis Pavlostathis (Συγγραφέας), Panajotis Stamos (Συγγραφέας), Giorgos Veis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1994/95
Rosenthal-Kamarinea, Isidora (Hrsg.): Neugriechische Erzähler, Olten und Freiburg im Breisgau: Walter-Verlag 1958.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1958
Verschiedene: Griechenland erzählt. Neunzehn Erzählungen, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt am Main - Hamburg: Fischer Bücherei 1965.
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1965
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1995 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1995-1996
Rosenthal-Kamarinea, Isidora (Hrsg.): Die kleinen Menschen und die großen Tage. Neugriechische Erzählungen, München: Universitas 1981.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1981
Delfis, Fivos: „Fivos Delfis (Phoibos Delphis)“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1984), S. 90.
Fivos Delfis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1984
Verschiedene: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1984), S. 12–37.
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1984
Verschiedene: Die Sünde meiner Mutter. Erzählungen aus Griechenland, Bd. 10379, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1985 (dtv).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1985
Verschiedene: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1985), S. 29–60.
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1985
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1985 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1985
Verschiedene: Der Engel mit den Jasminblüten.  Erzählungen aus Griechenland, Bd. 10571, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 1986 (dtv).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1986
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1986 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Varvitsiotis, Takis u. a.: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1986), S. 52–90.
Takis Varvitsiotis (Συγγραφέας), Dimitris Yeros (Συγγραφέας), Rula Kaklamanaki (Συγγραφέας), Jannis Kontos (Συγγραφέας), Tassos Korphis (Συγγραφέας), Giorgos Markopoulos (Συγγραφέας), Spyros Milas (Συγγραφέας), Thanos Xiros (Συγγραφέας), Jannis Patilis (Συγγραφέας), Manos Panagopoulos (Συγγραφέας), Manolis Pratikakis (Συγγραφέας), Dinos Christianopoulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Vrettakos, Nikiforos u. a.: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1987), S. 35–79.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Giorgos Daniel (Συγγραφέας), Stathis Kavvadas (Συγγραφέας), Stelios Karajannnis (Συγγραφέας), Elias Kephalas (Συγγραφέας), Tolis Nikiforou (Συγγραφέας), Jannis Patilis (Συγγραφέας), Dinos Siotis (Συγγραφέας), Spyros Tsaknias (Συγγραφέας), Argyris Chionis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1987
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1987 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1987
Verschiedene und Isidora Rosenthal-Kamarinea: Neue griechische Gedichte, [Bochum]: o.A. 1989 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1989
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1989 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1989
Veis, Giorgos u. a.: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika. Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1990), S. 44–65.
Giorgos Veis (Συγγραφέας), Kiki Dimula (Συγγραφέας), Tassos Karphis (Συγγραφέας), Lena Pappa-Marinu (Συγγραφέας), Jolanda Pengli (Συγγραφέας), Elias Simopulos (Συγγραφέας), Stylianos S. Charkianakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Varveris, Jannis u. a.: „Neue griechische Gedichte“, in: Hellenika. Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1992), S. 97–110.
Jannis Varveris (Συγγραφέας), Sokratis Kapsaskis (Συγγραφέας), Vassilis Messolongitis (Συγγραφέας), Dinos Siotis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal Kamarinea (Μεταφραστής)
1992
Verschiedene: Neue griechische Gedichte, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, [Bochum]: o.A. 1993 (Neugriechische Studien Bochum).
Verschiedene (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1993
Sanudis, Theon: „Griechische Säule“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 26.
Theon Sanudis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Seferis, Giorgos: Delphi, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München und Ahrbeck/Hannover: Knorr & Hirth 1962 (Das kleine Kunstbuch, hrsg. v. Berthold Fricke).
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Berthold Fricke (Επιμελητής σειράς), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1962
Theodorakis, Mikis (1972): Mein Leben für die Freiheit. Bern u.a.: Scherz.
Mikis Theodorakis (Συγγραφέας), Argyris Sfountouris (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Eva Schönfeld (Μεταφραστής)
1972
Tsatsos, Konstantinos: „Der Ephebe“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 7.
Konstantinos Tsatsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Tsatsos, Konstantinos: „Glück“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1987), S. 8–11.
Konstantinos Tsatsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1987
Tsatsou, Ioanna: „Die große Sorge“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1976), S. 8.
Ioanna Tsatsou (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1976
Varnalis, Kostas: „Epigramme“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 12.
Kostas Varnalis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Veis, Giorgos u. a.: „Neue griechische Gedichte. Auswahl, Übertragung und biographische Angaben von Isidora Rosenthal-Kamarinea“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1990), S. 44–69.
Giorgos Veis (Συγγραφέας), Kiki Dimoula (Συγγραφέας), Tassos Korphis (Συγγραφέας), Pappa- Lena Marinu (Συγγραφέας), Jolanda Pengli (Συγγραφέας), Elias Simopoulos (Συγγραφέας), Stylianos Charkianakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1990
Veis, Giorgos: „Giorgos Veis. Aus: Der Drache des Mittags, 1983“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1991), S. 102–106.
Giorgos Veis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1991
Venesis, Elias: Theonichos und Mnesarete, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea und Hermann Müller, Stuttgart: Rowohlt 1948.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Hermann Müller (Μεταφραστής)
1948
Venesis, Elias: Die Boten der Versöhnung. Erzählungen aus Griechenland, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Heidelberg: Wolfgang Rothe 1958.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1958
Venesis, Elias: „Märchen der Ägäis“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 51–54.
Elias Venesis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Vrettakos, Nikiforos: Autobiographie, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Eutin: Holger Ivens 1972.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Vrettakos, Nikiforos: Gedichte, hrsg. & übers. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Eutin: Holger Ivens 1972.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1972
Vrettakos, Nikiforos: Jenseits der Furcht, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München: Jugend und Volk 1973.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1973
Vrettakos, Nikiforos: „Dreißig Jahre im Regen“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 10.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Vrettakos, Nikiforos: „Nikiforos Vrettakos: Rechenschaft vor einem Berg“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1986), S. 8–9.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Vrettakos, Nikiforos: „Rechenschaft vor einem Berg“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1986), S. 8–9.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Vrettakos, Nikiforos: „Nikiforos Vrettakos. Aus dem Gedichtband ‚Begegnungen mit dem Meer‘“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1991), S. 8–19.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1991
Yeros, Dimitris: „Dimitris Yeros. Vor mir geschahen - Ich werde überschreiten - Eine kühne Entscheidung - Die Alkyonen“, in: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (1984), S. 123–124.
Dimitris Yeros (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1984
Seferis, Giorgos. “Auf Dem Stechginster...” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 6–7.
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Alexiu, Elli. “Am Heiligen Ort.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 80–85.
Elli Alexiu (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Kazantzakis, Niko. “Aus ‘Alexis Sorbas.’” In Από Πού Έρχεστε; Νεοελληνική Συλλογή. Woher Kommt Ihr? Neugriechisches Lesebuch, edited by Efrossini Kalkasina and Elisabeth Weiler, translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea, 142–61. Dtv Zweisprachig. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001.
Niko Kazantzakis (Συγγραφέας), Efrossini Kalkasina (Επιμελητής), Elisabeth Weiler (Επιμελητής), Anastasia Apostolidou (Συνεργάτης), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
2001
Montis, Kostas. “Aus: Augenblicke.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 70/3, 71/1 (1971 1970): 49.
Kostas Montis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970-1971
Vrettakos, Nikiforos. “Autobiographie.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1972): 6–17.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Berühmte Griechische Kolumnisten.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea and Gerhard Emrich. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1968): 21.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής), Gerhard Emrich (Μεταφραστής)
1968
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Berühmte Griechische Kolumnisten.” Translated by Gerhard Emrich. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1969): 45.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας), Gerhard Emrich (Μεταφραστής)
1969
Bumi-Papa, Rita. “Bist Du Vielleicht Endgültig Tot?” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 46.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Bumi-Papa, Rita. “Blinde.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 47.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Bumi-Papa, Rita. “Bäume.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 58.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Chakkas, Marios. “Das Bidet.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 33–34.
Marios Chakkas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Mitropulu, Kostula. “Das Ende Des Schweigens.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1972): 21–23.
Kostula Mitropulu (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Panajotopulos, I.M. “Das Fenster Der Welt.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1968): 16.
I.M Panajotopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1968
Apostolidis, Renos. “Das Kind Mit Dem Holzspänchen.” In 8 Kurzgeschichten Auf Deutsch Und Davon 1 Auch Auf Niederländisch Samt 1 Gedicht Auf Deutsch e 5 Poesie in Italiano, translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea, 54–59. Athen: Tetramina, 1977.
Renos Apostolidis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1977
Elytis, Odysseas. “Das Monogramm.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 15–16.
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Ritsos, Jannis, Nikiforos Vrettakos, Kriton Athanassulis, Stelios Jeranis, and Alexis Zakynthinos. “Das Eine Wort.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1974, 13.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Kriton Athanassulis (Συγγραφέας), Stelios Jeranis (Συγγραφέας), Alexis Zakynthinos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1974
Apostolidis, Renos. “Der Bagger.” In 8 Kurzgeschichten Auf Deutsch Und Davon 1 Auch Auf Niederländisch Samt 1 Gedicht Auf Deutsch e 5 Poesie in Italiano, translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea, 60–68. Athen: Tetramina, 1977.
Renos Apostolidis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1977
Mastoraki, Jenny. “Der Dichter.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 47.
Jenny Mastoraki (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Jannopulos, Alk. “Der Engel Mit Den Jasminblüten.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 31–37.
Alk. Jannopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Sarantis, Georgis. “Der Fluß.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 48.
Georgis Sarantis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Melas, Spyros, and Isidora Rosenthal- Kamarinea. “Der König Und Der Hund.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1966): 27.
Spyros Melas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1966
Kazantzakis, Nikos. “Der Tod des Großvaters.” In Griechische Erzählungen des 20. Jahrhunderts, edited by Danae Coulmas, translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea, 57–61. Frankfurt am Main/Leipzig: Insel, 1991.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Danae Coulmas (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1991
Vrettakos, Nikiforos. “Der Vogel Aus Ton.” Translated by Rosenthal Isidora Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 44–46.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Rosenthal Isidora Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Vrettakos, Nikiforos. “Der Zusammenstoß.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 30.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Vrettakos, Nikiforos. “Der Ölbaum Und Der Dichter.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1969): 16–18.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1969
Sinopulos, Takis. “Der Überlebende.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 24–25.
Takis Sinopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Seferis, Giorgos. “Die Katzen Des Sankt Nikolas.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 6–11.
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970
Vrettakos, Nikiforos. “Die Klage Des Getöteten.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 28–29.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Athanassulis, Kriton. “Die Prophetie.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 43.
Kriton Athanassulis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Vrettakos, Nikiforos. “Die Stimme.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 34–35.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970
Karydis, Nikos. “Die Straße.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 40.
Nikos Karydis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Ritsos, Jannis. “Die Treppe.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Die Horen. Zeitschrift Literatur, Kunst Und Kritik 17, no. 86 (1972): 80.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Charis, Petros. “Die Letzte Nacht Der Erde.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 36–43.
Petros Charis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Sotirchos, Takis. “Dieser Mai.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 44.
Takis Sotirchos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Bumi-Papa, Rita. “Dunkelheit.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 45.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Passiardis, Michalis. “Ein Paar.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 70/3, 71/1 (1971 1970): 15.
Michalis Passiardis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970-1971
Vrettakos, Nikiforos. “Elegie Auf Das Grab Eines Kleines Kämpfers.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 29.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Ritsos, Jannis. “Elementares.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 18–19.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970
Bumi-Papa, Rita. “Entferne Dich Noch Mehr.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 56–57.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Ritsos, Jannis. “Epitaphios.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 28–29.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Bumi-Papa, Rita. “Gefangenschaft.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 51–52.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Chrysanthis, Kypros. “Gewohnheit.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 70/3, 71/1 (1971 1970): 48.
Kypros Chrysanthis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970-1971
Ritsos, Jannis. “Griechisches Profil.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 72.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Kanellopulos, Panagiotes K. Hellas Und Christentum. Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Olten: Walter, 1961.
Panagiotes K. Kanellopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Montis, Kostas. “Hymne an Die Freiheit -1968, 1969, 1970.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1974, 17.
Kostas Montis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1974
Vrettakos, Nikiforos. “Hättest Du Mir Nicht Die Dichtung Gegeben, Herr ...” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1969): 23.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1969
Vrettakos, Nikiforos. “Ich Begleitete Tote.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 30.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Plaskovitis, Spyros. “Im Dienste Der Justiz.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1975, 14–19.
Spyros Plaskovitis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1975
Giannaras, Anastasios. “Letzte Worte.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 163.
Anastasios Giannaras (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Vrettakos, Nikiforos. “Manifest Inmitten Der Waffen.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 63–64.
Nikiforos Vrettakos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1979
Kanellopulos, Panagiotes K. Mistra. Das Byzantinische Pompeji. Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. München: Knorr und Hirth, 1962.
Panagiotes K. Kanellopulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1962
Ritsos, Jannis. “Mitternacht.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 14.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Bumi-Papa, Rita. “Nachlässigkeit.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 54–55.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Ritsos, Jannis. “Nacht.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 16.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Ritsos, Jannis. “Nachträglich.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 24.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Kasantzakis, Nikos. “Nikos Kasantzakis-Über Sich Selbst.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea Hellenika, no. 2 (1964): 3–7.
Nikos Kasantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1964
Sarantis, Giorgis. “Odysseus.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 31.
Giorgis Sarantis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Sukas, Kostas. “Schiffbrüchige.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 149–55.
Kostas Sukas (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Apostolidis, Renos. “Schwingen Der Einsamkeit.” In 8 Kurzgeschichten Auf Deutsch Und Davon 1 Auch Auf Niederländisch Samt 1 Gedicht Auf Deutsch e 5 Poesie in Italiano, translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea, 49–53. Athen: Tetramina, 1977.
Renos Apostolidis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1977
Bumi-Papa, Rita. “Seitdem Du Verschwandest Schneit Es.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 48.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Ritsos, Giannes. “Soldaten Und Puppen.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2 (1971): 17.
Giannes Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Ritsos, Jannis. “Themistokles.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 18.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Politis, Linos. “Transparenz Und Bejahung in Der Dichtung von Seferis.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1969): 5–7.
Linos Politis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1969
Papandreou, Georgios. “Voraussagen.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1968): 70–71.
Georgios Papandreou (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1968
Bumi-Papa, Rita. “Wachtposten.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 49–50.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Lundemis, Menelaos. “Weiße Chrysanthemen.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1971): 21–23.
Menelaos Lundemis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Angelopoulos, Elias Ikaros. “Wenn Auch ...” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1972): 37.
Elias Ikaros Angelopoulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Bumi-Papa, Rita. “Widerstand.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 59–60.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Ritsos, Jannis. “Wille.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 18–19.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1970
Frangopoulos, Theophilos D. “Wir Haben Wurzeln Geschlagen.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1966): 39.
Theophilos D. Frangopoulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1966
Bumi-Papa, Rita. “Wir Hoffen.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 53.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Zur Neuen Auszeichnung Armin T. Wegners.” Translated by Peter Jürgen Rieckhoff. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1968): 25–28.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας), Peter Jürgen Rieckhoff (Μεταφραστής)
1968
Ritsos, Jannis. “Zwölf Gedichte an Kavafis.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1973, 42–47.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1973
Bumi-Papa, Rita. “Zwölf Gedichte an Die Freiheit.” Translated by Isidora Rosenthal-Kamarinea. Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 44.
Rita Bumi-Papa (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1981
Heller, Walter. “Zypressen Am Hymettos.” Translated by Isidora Rosenthal- Kamarinea. Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1 (1972): 23.
Walter Heller (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Anagnostakis, Manolis et al. (1971): [Themenheft:] Die Militärdiktatur und die Literatur in Griechenland. München: Hanser. (= Akzente 18 (1971) 2).
Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Markos Avgeris (Συγγραφέας), Kay Cicellis (Συγγραφέας), Nikos Eggonopoulos (Συγγραφέας), Theophilos Frangopoulos (Συγγραφέας), Giorgos Joannou (Συγγραφέας), Maria Kyrtzaki (Συγγραφέας), Andreas Lentakis (Συγγραφέας), Pavlos Papassiopis (Συγγραφέας), Titos Patrikios (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Rodis Roufos (Συγγραφέας), Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Stratis Tsirkas (Συγγραφέας), Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Hans Bender (Επιμελητής), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής), Andreas Kürnbach (Μεταφραστής), Argyris Sfountouris (Μεταφραστής), Eberhard Rondholz (Μεταφραστής), Johannes Weissert (Μεταφραστής), W. Ekschmitt (Μεταφραστής)
1971
Frangopoulos, Theophilos: „Die Militärregierung und die Literatur“, in: Akzente 18/2 (1971), S. 99–108.
Theophilos Frangopoulos (Συγγραφέας), Hans Bender (Επιμελητής), Isidora Rosenthal- Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Kazantzakis, Nikos: „Berlin. Eine Jüdin (aus: Rechenschaft vor El Greco)“, in: Eideneier, Niki (Hrsg.): Die Sonnenblumen der Juden. Die Juden in der neugriechischen Literatur, Köln: Romiosini 2006, S. 33–45.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Niki Eideneier (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
2006
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Zug (Schweiz): Buchgemeinschaft Donauland 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Berlin ; Darmstadt ; Wien: Deutsche Buchgemeinschaft 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Wien: Buchgemeinschaft Donauland 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Stuttgart: Europäische Bildungsgemeinschaft 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco: Teil 1. Kindheit und Jugend, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Berlin-Grunewald: Herbig 1964.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1964
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco: Teil 2, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Berlin-Grunewald: Herbig 1967.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1967
Kazantzakis, Nikos: Rechenschaft vor El Greco, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt a. M. ; Berlin: Ullstein 1993.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1993
Kiossés, Eleftherios: „[Briefausschnitt, 1942]“, in: Bähr, Hans Walter (Hrsg.): Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt, 1939-1945, München: Piper 1961, S. 221–222.
Eleftherios Kiossés (Συγγραφέας), Hans Walter Bähr (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Kyrtzaki, Maria: „Fluchtversuch“, in: Akzente 18/2 (1971), S. 137.
Maria Kyrtzaki (Συγγραφέας), Hans Bender (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1971
Lapathiotis, Napoleon: „Am Morgen“, in: Bähr, Hans Walter (Hrsg.): Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt, 1939-1945, München: Piper 1961, S. 324–325.
Napoleon Lapathiotis (Συγγραφέας), Hans Walter Bähr (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Sarantaris, Giorgos: „An eine Frau [Briefausschnitt]; Daß wir alle uns erheben; In der Nacht [Gedichte]“, in: Bähr, Hans Walter (Hrsg.): Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt, 1939-1945, München: Piper 1961, S. 141–143.
Giorgos Sarantaris (Συγγραφέας), Hans Walter Bähr (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Sarantaris, Giorgos, Eleftherios Kiossés und Napoleon Lapathiotis: Die Stimme des Menschen. Briefe und Aufzeichnungen aus der ganzen Welt, 1939-1945, hrsg. v. Hans Walter Bähr, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München: Piper 1961.
Giorgos Sarantaris (Συγγραφέας), Eleftherios Kiossés (Συγγραφέας), Napoleon Lapathiotis (Συγγραφέας), Hans Walter Bähr (Επιμελητής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1961
Seferis, Giorgos u. a.: [Themenheft:] Griechenland I, hrsg. v. Kurt Morawietz, übers. von. Günter Dietz u. a., Wilhelmshaven: Hug 1972 (Die Horen. Zeitschrift Literatur, Grafik und Kritik 17 (1972) 2).
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Manolis Anagnostakis (Συγγραφέας), Michalis Katsaros (Συγγραφέας), Mikis Theodorakis (Συγγραφέας), Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Georgios Mangakis (Συγγραφέας), Andreas Lentakis (Συγγραφέας), Kurt Morawietz (Επιμελητής), Günter Dietz (Μεταφραστής, Συνεργάτης), Argyris Sfountouris (Μεταφραστής), Andreas Kürnbach (Μεταφραστής), Margarete Hannsmann (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1972
Benning, Wilhelm: Komparatistische Analyse aktueller journalistischer Kollektivsymbole in Griechenland und in der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VII, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1985 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Wilhelm Benning (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1985
Emrich, Gerhard: Antike Metaphern und Vergleiche im lyrischen Werk des Kostis Palamas, Bd. I, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1974 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Gerhard Emrich (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1974
Igla, Birgit: Die Tragödien des Nikos Kasantzakis. Thematik, gemeinsame Züge, philosophische Ausrichtung, Bd. V, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1984 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Birgit Igla (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1984
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „10 Jahre Kasantzakis-Museum“, in: Hellenika:  Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1993), S. 113.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1993
Kanellopoulos, Panajotis: Athen, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea, München - Ahrbeck vor Hannover: Knorr & Hirth 1964 (Das kleine Kunstbuch).
Panajotis Kanellopoulos (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1964
Kazantzakis, Helene N.: „Anhang. ‚Wie ich das Entstehen der „Rechenschaft vor Greco“ miterlebte‘“, Nikos Kazantzakis, Rechenschaft vor El Greco, Bd. 4598, 32.-36. Tausend Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1986 (Rororo), S. 451–454.
Helene N. Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1986
Knapp, Martin: Evjenios Vulgaris im Einfluss der Aufklärung. Der Begriff der Toleranz bei Vulgaris und Voltaire, Bd. VI, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Hakkert 1984 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Martin Knapp (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1984
Lotz, Ralf und Bettina Münch Rosenthal: „Schule unterwegs. Konzepte, Ziele und Erfahrungen einer Studienfahrt nach Griechenland“, in: Forum Classicum 3 (2001), S. 181–186, http://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/fc/article/viewFile/37609/31263.
Ralf Lotz (Συγγραφέας), Bettina Münch Rosenthal (Συγγραφέας)
2001
Rosenthal-Kamarinea, I.: „Besondere Charakteristika der zyprischen Volksdichtung“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), S. 121–131.
I. Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1984
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die religiöse Dichtung Neugriechenlands“, Marburg: Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Phillips-Universität zu Marburg 1945.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1945
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Symeon der neue Theologe und Symeon Studites. Ein Vorbild der Liebe des Schülers zum Lehrer“, in: Oekumenische Einheit 3/1 (1952), S. 103–120.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1952
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „[Rezension zu:] Athina Tarsuli ‚Dodekanes‘“, in: Zeitschrift für Volkskunde 1/2 (1953), S. 158–159.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1953
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Probleme und Fragen bei der wissenschaftlichen Erforschung der neugriechischen Literaturgeschichte“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 145–153.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Symeon Studites, ein heiliger Narr“, XI. Internationaler Byzantinisten-Kongress, München: o.A. 1960, S. 515–520.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1960
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Rezension: P. K. Enepekides, Die griechische Widerstandsbewegung 1941 – 1944, auf Grund der Geheimakten der Wehrmacht in Griechenland. Eine neugriechische Tragödie (griechisch), Verlag ‚Estia‘ Kollaros, Athen 1964.“, in: Hellenika ΙΙ (1968), S. 47.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1968
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum Tode von Georgios Papandreou“, in: Hellenika II/ III (1968), S. 68 – 69.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1968
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Kostis Palamas und die Wende in der neugriechischen Literatur“, in: Gaiser, Konrad (Hrsg.): Das Altertum und jedes neue Gute. Für Wolfgang Schadewaldt z. 15. März 1970, Stuttgart: Kohlhammer 1970, S. 215–225.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Konrad Gaiser (Επιμελητής)
1970
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die neugriechische Literatur seit dem Zweiten Weltkrieg“, in: Hellenika 3 (1971), S. 32–36.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1971
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Vorwort. Jannis Ritsos“, Jannis Ritsos, Mit dem Maßstab der Freiheit..., Ahrensburg - Paris: Damokles Verlag 1971 (Song-Bücher), S. 10–22.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1971
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Stellung der zeitgenössischen zyprischen Literatur innerhalb der neugriechischen Literatur“, Α’ Διεθνές Κυπρολογικό Συνέδριο, Bd. 1/2, Λευκωσία: o.A. 1973, S. 155–164.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1973
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Situation der griechischen Literaturproduktion und des Verlagswesens während der Diktaturzeit (1967–1974)“, in: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1974), S. 52–55.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1974
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Neugriechische Exilliteratur seit 1967 (Dichtung und Prosa, Politische Bücher, Zeitschriften und Zeitungen)“, in: Hellenika (1974), S. 90–98.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1974
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Andreas Embirikos, der Begründer des griechischen Surrealismus“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 21–25.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Der Marsch der Frauen auf Zypern. Eine friediliche Demostration für die Heimkehr der Flüchtlinge“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 101–104.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Stellung der zeitgenössischen zyprischen Literatur innerhalb der neugriechischen Literatur“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 1 (1975), S. 113–124.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum Tode von Kostas Varnalis“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1975), S. 11.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal-Kamarinea, Isidora (1976): Zur Fotoaustellung „Der griechische Mensch in der griechischen Landschaft“ von Hermann Weisweiler in Dortmund vom 3. bis 25. Juni 1976 im Rahmen der Dortmunder Kulturtage Griechenland. In: Hellenika. Jahrbuch für die Freunde Griechenlands, S. 102–104.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1976
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Einflüsse Kallinos’ und Tyrtaios’ auf den Thurios des Rigas“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 2 (1977), S. 127–136.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1977
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Neugriechische Literatur“, Griechenland, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1980 (Südosteuropa-Handbuch 3, hrsg. v. Klaus-Detlev Grothusen), S. 496–530.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Klaus-Detlev Grothusen (Επιμελητής σειράς)
1980
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Hauptformen des griechischen Theaters und ihre Entwicklung“, in: Fehr, Michael (Hrsg.): Kultur im Migrationsprozess, Berlin: Ararat-Verlag 1982, S. 97–112.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας), Michael Fehr (Επιμελητής)
1982
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Der Stellenwert des Jannis Stavridakis in Kasantzakis’ Leben, Der unveröffentlichte Text von Nikos Kasantzakis“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 16–49.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1983
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die Eröffnung des Nikos Kasantzakis-Museums in Varvari auf Kreta“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 5 (1983), S. 223–250.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1983
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum Tode der Lyrikerin Rita Bumi-Papa“, in: Folia Neohellenica. Zeitschrift für Neogräzistik 6 (1984), S. 26–27.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1984
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Pantelis Prevelakis gestorben“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1986), S. 21–23.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum Tode von Panajotis Kanellopulos“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1986), S. 10–11.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1986
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Die griechische Erzählerin Katina Papa“, Katina Papa, Unter dem Maulbeerbaum, Bd. 2, 2. Auflage Aufl., Kassel: Erich Röth-Verlag 1987 (Neugriechische Bibliothek), S. 80–82.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1987
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Epilog“, Rechenschaft vor El Greco, Frankfurt/M. ; Berlin: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch 22301), S. 525–543.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1990
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Vorwort“, Rechenschaft vor El Greco, Frankfurt/M. ; Berlin: Ullstein 1990 (Ullstein-Buch 22301), S. 9–16.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1990
Rosenthal- Kamarinea, Isidora: „Anmerkungen zum Gedicht  Akindynos, Elpidophoros, Anempodistos (Ακινδύνου, Ελπιδοφόρου, Ανεμπoδίστου)“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1992), S. 18–20.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1992
Rosenthal- Kamarinea, Isidora: „Anmerkungen zum Gedicht Der Letzte der Samstage ( Το ύστερο των Σαββάτων)“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1992), S. 21–22.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1992
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: „Zum 90. Geburtstag von Petros Charis“, in: Hellenika: Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1992), S. 32.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1992
Rosenthal- Kamarinea, Isidora: „Bezüge zum vorangegangenen Beitrag Zyprische Passion... und kein Ende...“, in: Hellenika Jahrbuch für die Freunde Griechenlands (1996), S. 145–154.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1996
Winters-Ohle, Elmar: Buchproduktion und Buchdistribution in Griechenland. Probleme und Eigentümlichkeiten des griechischen Buch- und Verlagswesens, Bd. II, hrsg. v. Isidora Rosenthal-Kamarinea, Amsterdam: Adolf M. Hakkert 1979 (Bochumer Studien zur Neugriechischen und Byzantinischen Philologie).
Elmar Winters-Ohle (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Επιμελητής)
1979
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Akzente Der Zyprischen Literatur.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 70/3, 71/1 (1971 1970): 32–40.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1970-1971
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Berühmte Griechische Kolumnisten.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 61–62.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1970
Kamarinea, Rosenthal Isidora. “Der Dichter Nikiforos Vrettakos.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 41–43.
Rosenthal Isidora Kamarinea (Συγγραφέας)
1972
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Der Erzähler Petros Charis.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 30–35.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1979
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Der Erzähler Des Athos Spyros Plaskovitis.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 12.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1970
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Der Literatur-Nobelpreisträger 1979 Odysseas Elytis.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1979, 5–20.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1979
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Der Marsch Der Frauen Auf Zypern. Eine Friedliche Demonstration Für Die Heimkehr Der Flüchtlinge.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1975, 101–4.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Die Entwicklung Der Modernen Dichtung in Griechenland.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1980, 26–40.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1980
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Die Lyrikerin Rita Bumi-Papa.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1981, 43–60.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1981
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Die Volkskundlerin Hedwig Lüdeke Und Ihr Werk.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1975, 32–34.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1975
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Elias Venesis.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1969): 19–20.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1969
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Gerhard Marcks.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1974, 84.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1974
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Giorgos Theotokas.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1970): 25–27.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1970
Rosenthal- Kamarinea, Isidora, Isidora. “Kostis Palamas Und Die Wende in Der Neugriechischen Literatur.” Hellenika. Jahrbuch Für Die Freunde Griechenlands, 1973, 64–74.
Isidora Rosenthal- Kamarinea, Isidora (Συγγραφέας)
1973
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Kretische Literatur Im 17. Jahrhundert.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 1,2 (1969): 60–61.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1969
Rosenthal-Kamarinea, Isidora. “Nachwort.” In Niko Kazantzakis, Rechenschaft Vor El Greco II, 188–95. Berlin-Grunewald: Herbig, 1967.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1967
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Stratis Myrivilis.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 3 (1969): 15–16.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1969
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Vassilis Vassilikos.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1972): 63–66.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1972
Rosenthal- Kamarinea, Isidora. “Zum Tode von Georgios Papandreou.” Hellenika. Zeitschrift Für Deutsch-Griechische Kulturelle Und Wirtschaftliche Zusammenarbeit, no. 2,3 (1968): 68–69.
Isidora Rosenthal- Kamarinea (Συγγραφέας)
1968
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Der griechische Lyriker Odysseas Elytis: poetische Geographie als Lebensnorm, Bochum: Ferdinand Kamp 1979.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
1979
Rosenthal-Kamarinea, Isidora: Die neugriechische Literatur von der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (1453) bis heute: anläßlich der Frankfurter Buchmesse (2001), bei der Griechenland im Mittelpunkt des besonderen Interesses stehen wird, Mühlheim a.d.Ruhr: Vereinigung der Deutsch-Griechischen Gesellschaften 2001.
Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συγγραφέας)
2001

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον