Φρίντριχ Νίτσε

15.10.1844 (Lützen-Röcken) – 25.08.1900 (Βαϊμάρη)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Anastasiadis, Athanasios: Der Norden im Süden : Kostantinos Chatzopoulos (1868-1920) als Übersetzer deutscher Literatur, Frankfurt a. M.: Lang 2008 (Publikationen des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in Germersheim : Reihe A, Abhandlungen und Sammelbände 48).
Athanasios Anastasiadis (Συγγραφέας)
2008
Butler, Eliza Maria: The Tyranny of Greece over Germany, Cambridge: Cambridge University Press 1935.
Eliza Maria Butler (Συγγραφέας)
1935
Coulmas, Danae (2010): Athen ’41. Peter Coulmas im „Deutschen Wissenschaftlichen Institut“. In: Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Köln: Böhlau. S. 117–136.
Danae Coulmas (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Lamm, Ursula: „Der Einfluss Nietzsches auf die neugriechische Literatur“, Hamburg 1970.
Ursula Lamm (Συγγραφέας)
1970
McGinn, Robert: „Verwandlungen von Nietzsches Übermenschen in der Literatur des Mittelmeerraumes: D’Annunzio, Marinetti und Kazantzakis“, in: Nietzsche-Studien 10/11 (1981), S. 597–614.
Robert McGinn (Συγγραφέας)
1981/1982
Puchner, Walter: „The Reception of Austria in Modern Greek Literature and Theatre“, in: Kröll, Herbert (Hrsg.): Austrian-Greek encounters over the centuries, Innsbruck: Studienverlag 2007, S. 181–190.
Walter Puchner (Συγγραφέας), Herbert Kröll (Επιμελητής)
2007
Reinsch, Diether Roderick: „Nikos Kazantzakis’ ‚Alexis Zorbas‘ und Friedrich Nietzsche“, in: Nietzsche-Studien 13 (1984), S. 600–616.
Diether Roderick Reinsch (Συγγραφέας)
1984
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Xiropaidis, Georgios: „Produktives Missverständnis. Kants Ästhetik im zeitgenössischen Griechenland [1930er Jahre]“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 247–261.
Georgios Xiropaidis (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Nikitas, Zafiris. “Jannis Kampyssis: Ein Grieche in München Am Fin de Siècle Des 19. Jahrhunderts.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Athanassios Tsingas, February 10, 2022. https://comdeg.eu/compendium/essay/112428/.
Zafiris Nikitas (Συγγραφέας), Athanassios Tsingas (Μεταφραστής), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
02.10.2022
Νικήτας, Ζαφείρης. “Γιάννης Καμπύσης: Ένας Ρωμιός Στο Μόναχο Του Φεν Ντε Σιέκλ.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, September 26, 2022. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/112259/.
Ζαφείρης Νικήτας (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
26.09.2022
Αραμπατζίδου, Λένα: Αισθητισμός. Η νεοελληνική εκδοχή του κινήματος, Θεσσαλονίκη: Μέθεξις 2012.
Λένα Αραμπατζίδου (Συγγραφέας)
2012
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.: Η επίδραση του Νίτσε στην Ελλάδα. „Τέχνη“ και „Διόνυσος“, Βλαστός και Καζαντζάκης, Αθήνα: Παπαζήσης 2009.
Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης (Συγγραφέας)
2009
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.: „Ένα σκοτεινό κεφάλαιο της πρόσληψης του Νίτσε στην Ελλάδα: Ο νιτσεϊσμός του Πέτρου Βλαστού ως κοινωνικός-φυλετικός ρατσισμός και ευγονική“, in: Ψαλιδόπουλος, Μιχάλης (Hrsg.): Επιστημονικές ανταλλαγές μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, 1870 -1933. Επιρροές και επεξεργασίες, Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις 2013, S. 83–92.
Δημήτρης Ν. Λαμπρέλλης (Συγγραφέας), Μιχάλης Ψαλιδόπουλος (Επιμελητής)
2013
Μουσόπουλος, Αθανάσιος Χρ.: Επίδραση των ιδεών του Νίτσε στην ελληνική διανόηση και η υπέρβασή τους από τον Καζαντζάκη, Xanthi 1972.
Αθανάσιος Χρ. Μουσόπουλος (Συγγραφέας)
1972
Brandes, Georg Morris Cohen: Φρειδερίκος Νίτσε, übers. von. Κωνσταντίνος Θ Παπαλεξάνδρου, Αθήνα: Γ. Βασιλείου 1923 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη 8).
Georg Morris Cohen Brandes (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Θ Παπαλεξάνδρου (Μεταφραστής)
1923
Gevaert, F.: „Φριδερίκος Νίτσε“, in: Χαραυγή Α (1911), S. 229–232.
F. Gevaert (Συγγραφέας), Δ. Π. Αλβανός (Μεταφραστής)
1911
Hauptmann, Karl: „Κρίσεις περί Νίτσε“, in: Σημηριώτου/Αγγελίδου: Πανελλήνιον ημερολόγιον του έτους 1909 εικονογραφημένον 1 (1909), S. 83–85.
Karl Hauptmann (Συγγραφέας), P. P. S. (Μεταφραστής)
1909
Jaspers, Karl: „Προϋποθέσεις για μια φιλοσοφική κατανόηση του Nietzsche“, in: Αρχείον Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών 6/3 (1935), S. 249–280.
Karl Jaspers (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1935
Mann, Heinrich: Ο Νίτσε, übers. von. Ευάγγελος Πανέτσος, Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Γεωργίου Παπαδημητρίου 1953 (100 αθάνατα έργα 32).
Heinrich Mann (Συγγραφέας), Ευάγγελος Πανέτσος (Μεταφραστής)
1953
Nietzsche, Friedrich: Διονύσου Διθύραμβοι  Ποιήματα  του  Φριδερίκου Νίτσε  - Μεταφρασμένα - από το  Γιάνη Α. Καμπύση, übers. von. Γιάννης Καμπύσης, Αθήνα: Κ. Μάϊσνερ καὶ Ν. Καργαδούρης 1900.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1900
Nietzsche, Friedrich: „Η εύθυμη επιστήμη. Αφορισμοί για τις γυναίκες“, in: Το περιοδικόν μας A (1900), S. 247–249.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1900
Nietzsche, Friedrich: „Ο κοινωνικός άνθρωπος“, in: Το περιοδικόν μας A (1900), S. 325–328.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1900
Nietzsche, Friedrich: „Οι τύραννοι του πνεύματος“, in: Το περιοδικόν μας A (1900), S. 90–92.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1900
Nietzsche, Friedrich: „Ανάμεσα από εχθρούς (Απάνω σε μια τσιγγάνικη παροιμία)“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 122.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), [= Κ. Χατζόπουλος] Βασιλικός, Πέτρος (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Δύο δίστιχα - Αίνιγμα - Αρθούρος Σωπενάουερ“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 122.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Ο Νίτσε κατά του Βάγνερ“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 101–107.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Ο διαβάτης“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 219.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Τί οφείλω εις τους αρχαίους“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 280–285.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Το σφυρί μιλεί (Also sprach Zarathustra 3,90)“, in: Διόνυσος Α (1901), S. 3.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1901
Nietzsche, Friedrich: „Αυγή (‚Σκέψεις επί των ηθικών προλήψεων‘)“, in: Διόνυσος Β (1902), S. 207–209.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Η γέννησις της τραγωδίας (Ή ελληνισμός και πεσσιμισμός)“, in: Διόνυσος Β (1902), S. 261–264.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Η χαρούμενη επιστήμη“, in: Διόνυσος Β (1902), S. 137–138.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), M. (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Σκέψεις του Νίτσε περί γυναικός“, in: Παναθήναια 4 (1902), S. 286.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1902
Nietzsche, Friedrich: „Αλήθειαι“, in: Ο Νουμάς 1/1, 3, 7, 9, 12, 17, 19, 20, 21, 29, 32, 33 (1903).
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1903
Nietzsche, Friedrich: „Τάδε λέγει Ζαρατούστρας“, in: Ο Νουμάς 1/53–55, 57, 58, 60 (1903), S. H. 53: 6-10; H. 54: 3-4; H. 55: 6-7; H. 57: 6-7; H. 58: 7; H. 60: 7-8, http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/index/search/results.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής)
1903
Nietzsche, Friedrich: „Από τας γνώμας του Νίτσε“, in: Ακρίτας 1 (1904), S. 193.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Κ. Καροφύλας (Μεταφραστής)
1904
Nietzsche, Friedrich: „Του χορού το τραγούδι“, in: Ο Νουμάς 2 (1904), S. 1–2, http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=15559.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Παύλος Γνευτός (Μεταφραστής)
1904
Nietzsche, Friedrich: „Τάδε λέγει Ζαρατούστρας“, in: Νέα Ζωή Ε (1908), S. 24–25.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ν. Αρτάκης (Μεταφραστής)
1908
Nietzsche, Friedrich: „Ecce homo: πως γίνεται κανείς ότι είναι [sic]“, in: Νέα Ζωή 6/1 (1909), S. 34–37.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1909
Nietzsche, Friedrich: Γνώμαι και περικοπαί κατ’ εκλογήν Ερρ. Λιχτεμπέρζε, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Φέξης 1910 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη Φέξη).
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1910
Nietzsche, Friedrich: „Οι θεοί του Ολύμπου“, in: Παναθήναια K (1910), S. 141–146.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Ζέρβος (Μεταφραστής)
1910
Nietzsche, Friedrich: Η γέννησις της τραγωδίας, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1912 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη Φέξη).
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1912
Nietzsche, Friedrich: Τάδε έφη Ζαρατούστρας, übers. von. Νίκος Καζαντζάκης, Αθήνα: Φέξης 1914.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Νίκος Καζαντζάκης (Μεταφραστής)
1914
Nietzsche, Friedrich: Διονύσου διθύραμβοι, übers. von. Γιάννης Καμπύσης, Αλεξάνδρεια: χ.ό. 1917.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Γιάννης Καμπύσης (Μεταφραστής)
1917
Nietzsche, Friedrich: „Ο Νίτσε περί... (?)“, in: Ακρίτας 3/4 (1905), S. 46–47.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1905/1906
Nietzsche, Friedrich: Το μέλλον της παιδείας μας, übers. von. Άγνωστη/ος, Αθήνα: χ.ό. 1980.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1980
Nietzsche, Friedrich: Οι Διθύραμβοι του Διονύσου και άλλα ποιήματα, übers. von. Άρης Δικταίος, 2. Aufl., Αθήνα: Αιγόκερως 1982.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής)
1982
Nietzsche, Friedrich: Ποιήματα, übers. von. Άγγελος Παρθένης, Αθήνα: Καστανιώτης 1997.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άγγελος Παρθένης (Μεταφραστής)
1997
Nietzsche, Friedrich: Νίτσε. Επιλογή από το έργο του, übers. von. Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Στιγμή 1999.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Νικόλαος Μ. Σκουτερόπουλος (Μεταφραστής)
1999
Nietzsche, Friedrich: Οι διθύραμβοι του Διονύσου, übers. von. Άρης Δικταίος, Αθήνα: Αιγόκερως 2002.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής)
2002
Nietzsche, Friedrich: Ο μεγάλος ποιητής. Εκλεκτά ποιήματα. Συλλογή ποιημάτων από τα έργα του μεγάλου φιλοσόφου, hrsg. v. Ελένη Καλκάνη, übers. von. Γεωργία Αλεξίου-Πρωταίου u. a., Αθήνα: Δαμιανός 2003.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Γεωργία Αλεξίου-Πρωταίου (Μεταφραστής), Βασίλης Λιάσκας (Μεταφραστής), Γ. Εγγλέζος (Μεταφραστής), Ελένη Καλκάνη (Επιμελητής, Μεταφραστής), Μίνα Ζωγράφου (Μεταφραστής)
2003
Nietzsche, Friedrich: Τελευταίες επιστολές. 1887-1889, übers. von. Αιμιλία Μανούση, Αθήνα: Άγρα 2003.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Αιμιλία Μανούση (Μεταφραστής)
2003
Nietzsche, Friedrich: Ποιήματα, hrsg. v. Δημήτρης Χοροσκέλης, übers. von. Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης 2007.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Αλεξάνδρου (Μεταφραστής), Δημήτρης Χοροσκέλης (Επιμελητής)
2007
Nietzsche, Friedrich: Επιστολές: Επιλογή από την αλληλογραφία του, übers. von. Γιάννης Σωφρονιμίδης, Αθήνα: Παπαζήσης 2014.
Friedrich Nietzsche (Συγγραφέας), Γιάννης Σωφρονιμίδης (Μεταφραστής)
2014
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „Βενετία“, in: Μούσα 1/4 (1920), S. 59.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1920
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ecce homo, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γ. Παπαδημητρίου 1924.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1924
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η χαρούμενη επιστήμη, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γ. Παπαδημητρίου 1924.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1924
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Τάδε Έφη Ζαρατούστρας. Ένα βιβλίο για όλους και για κανένα, übers. von. Λέων Κουκούλας, Αθήνα: Γ. Βασιλείου 1924 (Φιλοσοφική και κοινωνιολογική βιβλιοθήκη 19).
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Λέων Κουκούλας (Μεταφραστής)
1924
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „[Ecce homo]“, in: Νέοι Ρυθμοί 1/6 (1926), S. 73.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Απόστολος Ν. Μαγγανάρης (Μεταφραστής)
1926
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Παπαδημητρίου 1931.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1931
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „[Kapitel: Völker und Vaterländer]“, in: Φιλολογικός Νέος Κόσμος 4 (1935), S. 139–160.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Γιάννης Χατζίνης (Μεταφραστής)
1935
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η γέννηση της τραγωδίας Ελληνισμός και πεσσιμισμός, übers. von. Κωστής Λ Μεραναίος, Neuaufl. 1954, 1962 unter verändertem Titel:  Η γέννηση της τραγωδίας από το πνεύμα της μουσικής Aufl., Αθήνα: Μαρής 1941.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1941
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η γενεαλογία της ηθικής, übers. von. [= Δ. Γληνός] Αλεξάνδρου, Δημήτρης, Αθήνα: Γκοβόστη 1942.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), [= Δ. Γληνός] Αλεξάνδρου, Δημήτρης (Μεταφραστής)
1942
Nietzsche, Friedrich Wilhelm u. a.: Κύματα του Βορρά, übers. von. Καίτη Μοσχονά-Ποζιοπούλου, Θεσσαλονίκη: χ.ό. 1943.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Gottlieb Klopstock (Συγγραφέας), Friedrich Hölderlin (Συγγραφέας), [= Friedrich von Hardenberg] Novalis (Συγγραφέας), Joseph von Eichendorff (Συγγραφέας), Eduard Mörike (Συγγραφέας), Theodor Storm (Συγγραφέας), Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Heinrich von Kleist (Συγγραφέας), Theodor Fontane (Συγγραφέας), Klaus Groth (Συγγραφέας), Conrad Ferdinand Meyer (Συγγραφέας), Felix Dahn (Συγγραφέας), Hans Friedrich Blunck (Συγγραφέας), Walther von der Vogelweide (Συγγραφέας), Friedrich Theodor Vischer (Συγγραφέας), Rainer Maria Rilke (Συγγραφέας), Καίτη Μοσχονά-Ποζιοπούλου (Μεταφραστής)
1943
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο Αντίχριστος, übers. von. Κωστής Λ Μεραναίος, Αθήνα: Ωρίων 1943.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1943
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας, übers. von. Αιμίλιος Χουρμούζιος, Neuaufl. 1975 Aufl., Αθήνα: Μαρή Ι. Κορόντζη 1944.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Αιμίλιος Χουρμούζιος (Μεταφραστής)
1944
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Το λυκόφως των ειδώλων, übers. von. Π. Αντωνόπουλος, Αθήνα: Αναγνωστίδου 1944.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Π. Αντωνόπουλος (Μεταφραστής)
1944
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ecce homo=Ίδε ο άνθρωπος, übers. von. Ξενοφών Ι Καράκαλος, Αθήνα: Μαρή 1949.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), André Gide (Συνεργάτης), Ξενοφών Ι Καράκαλος (Μεταφραστής)
1949
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Πέραν του καλού και του κακού Προοίμιο για μια φιλοσοφία του μέλλοντος, übers. von. Μίνα Ζωγράφου - Μεραναίου und Κωστής Λ Μεραναίος, Αθήνα: Μαρής 1953.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Μίνα Ζωγράφου - Μεραναίου (Μεταφραστής), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1953
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Έτσι μίλησεν ο Ζαρατούστρα, übers. von. Άρης Δικταίος, Neuaufl. 1980 Aufl., Αθήνα: Εκδόσεις Παρ. Καλφάκη 1958.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Άρης Δικταίος (Μεταφραστής)
1958
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η θέλησις της δυνάμεως, übers. von. Ιωάννα Μπαζίλη, Αθήνα: Ενωμένοι Εκδότες 1961.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννα Μπαζίλη (Μεταφραστής), Στέφανος Μιχαλόπουλος (Συνεργάτης)
1961
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1961): Το λυκόφως των ειδώλων ή Πώς φιλοσοφεί κανείς μ’ ένα σφυρί. Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Θεοδώρα Σεμερτζιάν (Μεταφραστής)
1961
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Μυστικιστικές σελίδες, übers. von. Ε Ανδρουλιδάκης, Neuauf. 1978, 1981 Aufl., Αθήνα: χ.ό. 1962.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ε Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
1962
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο ευρωπαϊκός μηδενισμός, übers. von. Ιωάννης Α Ζερβός, Αθήνα: Γεωργ. Παπαδημητρίου 1962.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ιωάννης Α Ζερβός (Μεταφραστής)
1962
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Το λυκόφως των ειδώλων, übers. von. Ε. Ανδρουλιδάκης, Neuauf. 1971 Aufl., Αθήνα: Ενωμένοι Εκδότες 1962.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ε. Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
1962
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η Αυγή, übers. von. Ε Ανδρουλιδάκης, Αθήνα: χ.ό. 1963.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ε Ανδρουλιδάκης (Μεταφραστής)
1963
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η γέννηση της τραγωδίας, übers. von. Ν. Α. Κεφαλάς, Αθήνα: Γκοβόστης 1963 (Βιβλιοθήκη το παγκόσμιο πνεύμα).
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ν. Α. Κεφαλάς (Μεταφραστής)
1963
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Η γενεαλογία της ηθικής, übers. von. Μίνα Ζωγράφου - Μεραναίου, Αθήνα: Μαρή 1963.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Μίνα Ζωγράφου - Μεραναίου (Μεταφραστής)
1963
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „Η γέννηση της φιλοσοφίας στα χρόνια της ελληνικής τραγωδίας“, in: Νέα Εστία 29–32/345–353, 357–363; 1944: Buchausgabe (1941).
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Αιμίλιος Χουρμούζιος (Μεταφραστής)
1941/42
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: „Πία, καριτατέβολε, αμοροζίσιμα - ευλαβική, ψυχολολική, ερωτοχτυπημένη (Στον κάμπο Σάντο-Μπολώνια)“, in: Νέα Εστία 25/300 (1939Α), S. 803.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Δέλτας (Μεταφραστής)
1939Α
Nietzsche, Friedrich Wilhelm: Ο αντίχριστος. Μια απόπειρα κριτικής του χριστιανισμού, übers. von. Ζήσης Σαρίκας, Θεσσαλονίκη: Εκδοτική Θεσσαλονίκης 1986.
Friedrich Wilhelm Nietzsche (Συγγραφέας), Ζήσης Σαρίκας (Μεταφραστής)
1986
Zweig, Stefan: „Νίτσε“, in: Νέα Εστία 15/170–178 (1934).
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Π. Π. Παναγιώτου (Μεταφραστής)
1934
Zweig, Stefan: Φρειδερίκος Νίτσε / Στέφαν Τσβάιχ, übers. von. Κωστής Λ Μεραναίος, Αθήνα: Μάρη 1941.
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1941
Zweig, Stefan: Φρειδερίκος Νίτσε „Ο παιδαγωγός της λευτεριάς“, übers. von. Κωστής Λ Μεραναίος, Neuauflage 1971 Aufl., Αθήνα: Α. Μαρή; Δ. Κορδάκη 1948.
Stefan Zweig (Συγγραφέας), Κωστής Λ Μεραναίος (Μεταφραστής)
1948

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον