Φίλιππος Α. Οικονομίδης

1838 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Braun, Isabella: „Εν βλέμμα εις βουνόν“, in: Βύρων 1/5 (1874), S. 387–388.
Isabella Braun (Συγγραφέας), Φ[ίλιππος] Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1874
Castelli, Ignaz Franz: „Εις την ογδηκοστήν επέτειον εορτήν των γενεθλίων μου’ υπό του Γερμανού ποιητού Καστέλλη (Castelli)“, in: Ιλισσός 4/21 (1872), S. 501–502, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53889.
Ignaz Franz Castelli (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1872
Engel, *: „Το όνειρον του Γαλιλαίου“, in: Βύρων 1/6 (1874), S. 444–48.
* Engel (Συγγραφέας), Φ[ίλιππος] Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1874
Herder, Johann Gottfried: „Μύθοι του Herder [α’ Ημέρα και Νυξ, β’ Η Ηχώ, γ’ Ο αποθνήσκον κύκνος, δ’ Το ρόδον]“, in: Βύρων 1/1 (1874), S. 25–27.
Johann Gottfried Herder (Συγγραφέας), Φ[ίλιππος] Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1874
Matthison, Friedrich: „Απήχηση“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 21 (1887), S. 607.
Friedrich Matthison (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1887
Ornstein, Bernhard: „Όλοι τρελλοί“, in: Εστία 17/21 (1894), S. 335.
Bernhard Ornstein (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1894
Stoell, J. M.: „Η μυθολογία“, in: Βύρων 1/7 (1874), S. 529–531.
J. M. Stoell (Συγγραφέας), Φ[ίλιππος] Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1874
Άγνωστη/ος: „Η πρασινοπλόκαμος νηρηίς (μύθος επαρχιακός της Γαλλίας)“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 7 (1873), S. 61–67.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1873
Άγνωστη/ος: „Μαγελένη (Ουγγρική παράδοσις)“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 8 (1874), S. 23–36.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1874
Άγνωστη/ος: „Αλβοφλέδη (Μύθος γαλλικός)“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 9 (1875), S. 206–232.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1875
Άγνωστη/ος: „Πολλά να σοι εκφράσω δεν ειμπορούν“, in: Αττικόν Ημερολόγιον 13 (1879), S. 375–376.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1879
Οικονομίδης, Φίλιππος Α.: „Ο αιωνίος αγάπων“, in: Ιλισσός 4/13 (1871), S. 309–310, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53725.
Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1871
Οικονομίδης, Φίλιππος Α.: „Ο προορισμός και όρκος του ποιητού“, in: Ιλισσός 4/13 (1871), S. 310, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53725.
Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1871
Οικονομίδης, Φίλιππος Α.: „Άνθος και νέφος“, in: Όμηρος 1/12 (1873), S. 680, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=62908.
Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1873
Οικονομίδης, Φίλιππος Α.: Τρία ποιήματα εκ της πρωτοτύπου λυρικής συλλογής Αετού πτήσις και βλέμματα : Drei Gedichte aus der Sammlung lyrischen Originalpoesien betitelt Adlersflug und Blicke / Υπό Φιλίππου Α. Οικονομίδου διδάκτόρος της φιλοσοφίας, übers. von. Φίλιππος Α. Οικονομίδης, Αθήνα: Τύποις αδελφών Περρή 1885.
Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1885

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον