Ελευθέριος Βενιζέλος

1864 (Χανιά (Κρήτη)) – 1936 (Παρίσι)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Alexatos, Gerassimos: „‚Χαίρετε‘: Ein griechisches Armeekorps in Görlitz“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 185–199.
Gerassimos Alexatos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Fleischer, Hagen: „Post Bellum. Das deutsche Venizelos-Bild nach dem Ersten Weltkrieg“, Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift für Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, Bd. 10, Frankfurt am Main: Peter Lang 1993 (Studien zur Geschichte Südosteuropas), S. 209–249.
Hagen Fleischer (Συγγραφέας)
1993
Fleischer, Hagen: „Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden der deutschen Diplomatie“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 205–240.
Hagen Fleischer (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Loulos, Kostas: „Deutsch-griechische Beziehungen im Schatten des Ersten Weltkriegs“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 139–183.
Kostas Loulos (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Papanastasiou, Nikos: „Die deutsch-griechische Wiederannäherung in den Dreißiger Jahren“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 201–216.
Nikos Papanastasiou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Stergiou, Andreas: Im Spagat zwischen Solidarität und Realpolitik: Die Beziehungen zwischen der DDR und Griechenland und das Verhältnis der SED zur KKE, Möhnsee: Bibliopolis 2001 (Peleus. Studien zur Archäologie und Geschichte Griechenlands und Zyperns 13).
Andreas Stergiou (Συγγραφέας)
2001
Dordanas, Stratos. “Das Vierte Armeekorps Im Ersten Weltkrieg Und Das Erbe von Görlitz.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, July 9, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/98071/.
Stratos Dordanas (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
07.09.2020
Rizas, Sotirios (2021): Griechische Neutralität und die Wahrnehmung Deutschlands in der griechischen öffentlichen Meinung zu Beginn des Ersten Weltkriegs. In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. Online unter: https://comdeg.eu/compendium/essay/101544/.
Sotirios Rizas (Συγγραφέας), Athanassios Tsingas (Μεταφραστής), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής)
27.01.2021
Ριζάς, Σωτήριος (2021): Ελληνική ουδετερότητα και προσλήψεις της Γερμανίας στην ελληνική κοινή γνώμη στις αρχές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. In: Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας/Πεχλιβάνος, Μίλτος (Hg.): Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων.
Σωτήριος Ριζάς (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
27.01.2021
Δορδανάς, Στράτος. “Το Δ’ Σώμα Στρατού Κατά Τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο Και η Κληρονομιά Του Görlitz.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, July 9, 2020. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/98071/.
Στράτος Δορδανάς (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.09.2020

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον