Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)

Αναφορές στην Επιτομή

Ένα Βιολογικό Ινστιτούτο στον Πειραιά, 1942-1944 Δοκίμιο

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Bali, Charikleia: „Direkte und indirekte Einflußnahme auf die Universität Athen während der deutschen Besatzung. Zur Veränderung des Deutschlandbildes der Professorenschaft“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 175–189.
Charikleia Bali (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Fleischer, Hagen: „Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden der deutschen Diplomatie“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 205–240.
Hagen Fleischer (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Χαραλαμπίδης, Μενέλαος Π.: „Η εμπειρία της κατοχής και της αντίστασης στην Αθήνα: το εαμικό αντιστασιακό κίνημα στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας: Καισαριανή, Βύρωνας, Παγκράτι, Γούβα, Υμηττός“, Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 2011, http://hdl.handle.net/10442/hedi/33069.
Μενέλαος Π. Χαραλαμπίδης (Συγγραφέας)
2011

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον