Γερμανική Ακαδημία Επιστημών Βερολίνου

31.10.1946 – 07.10.1972

Αναφορές στην Επιτομή

Johannes Irmscher Άρθρα
Günther Christian Hansen Άρθρα
Hans Ditten Άρθρα
Helga Köpstein Άρθρα
Rose-Marie Seyberlich Άρθρα
Σταματία Krawczynski Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον