Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας

1870 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Andres, Jan: „‚Hellas ewig unsre liebe‘ - Erlesenes und erlebtes Griechenland bei Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 73–93.
Jan Andres (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Fleischer, Hagen: „Der lange Schatten des Krieges und die griechischen Kalenden der deutschen Diplomatie“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 205–240.
Hagen Fleischer (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Grimm, Rudolf: „‚Geheimes Deutschland‘ im besetzten Athen? Erinnerung an meine Arbeit im DWI und an Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 95–115.
Rudolf Grimm (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Hausmann, Frank-Rutger: „Das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Athen“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 53–72.
Frank-Rutger Hausmann (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Koutsoukou, Fedra: Die deutsche Kulturpolitik in Griechenland in der Zeit des Nationalsozialismus (1933-1944), Berlin: Metropol 2008.
Fedra Koutsoukou (Συγγραφέας)
2008
Koutsoukou, Phädra: „Die NS-Kulturpolitik gegenüber Griechenland in der Vorkriegszeit. Olympia 1936, Förderprogramme Geisteswissenschaften, Abwerbung griechischer Künstler“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 139–155.
Phädra Koutsoukou (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Papanastasiou, Nikos: „Die deutsch-griechische Wiederannäherung in den Dreißiger Jahren“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 201–216.
Nikos Papanastasiou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Skarpelis-Sperk, Sigrid: „Griechenland und Deutschland. 40 Jahre persönliche und politische Erfahrungen“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 325–346.
Sigrid Skarpelis-Sperk (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Zarifi, Maria: „Im Fadenkreuz der NS-Kulturpolitik. Förderstrategien für die Natur-, Technik- und Humanwissenschaften Griechenlands“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 157–174.
Maria Zarifi (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Zarifi, Maria: Science, culture and politics : Germany’s cultural policy and scientific relations with Greece 1933 - 1945, Saarbrücken: AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG 2010.
Maria Zarifi (Συγγραφέας)
2010
Apostolopoulos, Dimitris K. (2021): Der Einmarsch der Wehrmacht in Griechenland (April-May 1941). In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. https://comdeg.eu/compendium/essay/109440/.
Dimitris K. Apostolopoulos (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Athanassios Tsingas (Μεταφραστής)
02.02.2021
Zarifi, Maria. “Ein Biologisches Institut in Piräus 1942-1944.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Joachim Winkler, July 9, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/99088/.
Maria Zarifi (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
07.09.2020
Pelt, Mogens. “Struktur Und Akteur in Der Entwicklung Der Deutsch-Griechischen Beziehungen 1871–1941.” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Miltos Pechlivanos and Alexandros-Andreas Kyrtsis, February 9, 2021. https://comdeg.eu/compendium/essay/105157/.
Mogens Pelt (Συγγραφέας), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής)
02.09.2021
Apostolopoulos, Dimitrios K. (2022): Vergangenheitsbewältigung und gemeinsamer Weg in die Europäische Union. In: Kyrtsis, Alexandros-Andreas/Pechlivanos, Miltos (Hg.): Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen. https://comdeg.eu/compendium/essay/111105/.
Dimitrios K. Apostolopoulos (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Joachim Winkler (Μεταφραστής)
20.06.2022
Ζαρίφη, Μαρία. “Ένα Βιολογικό Ινστιτούτο Στον Πειραιά, 1942-1944.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, July 9, 2020. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/99088/.
Μαρία Ζαρίφη (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
07.09.2020
Pelt, Mogens. “Δομές Και Δρώντες Κατά Την Ανάπτυξη Των Ελληνογερμανικών Σχέσεων Στο Χρονικό Διάστημα 1871-1941.” edited by Μίλτος Πεχλιβάνος and Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης, translated by Άκης Παραφέλας, February 9, 2021. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/105157/.
Mogens Pelt (Συγγραφέας), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Άκης Παραφέλας (Μεταφραστής)
02.09.2021
Απστολόπουλος, Δημήτρης Κ. “Εξομάλυνση Του Πολεμικού Παρελθόντος Και Συμπόρευση Στην Ενωμένη Ευρώπη.” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, June 20, 2022. https://comdeg.eu/el/compendium/essay/111105/.
Δημήτρης Κ. Απστολόπουλος (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
20.06.2022
Αποστολόπουλος, Δημήτρης Κ. “Η Εισβολή Της Βέρμαχτ Στην Ελλάδα (Απρίλιος–Μάιος 1941).” In Επιτομή Των Ελληνογερμανικών Διασταυρώσεων, edited by Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης and Μίλτος Πεχλιβάνος, January 31, 2022. https://comdeg.eu/el/master_essay/%ce%b7-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b2%ce%ad%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%87%cf%84-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%af/.
Δημήτρης Κ. Αποστολόπουλος (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
31.01.2022

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον