Αθανάσιος Χριστόπουλος

1772 (Καστοριά) – 1847 (Βουκουρέστι)

Αναφορές στην Επιτομή

August Boltz Άρθρα
August Theodor Peucker Άρθρα
Christian Müller Άρθρα
Gustav Schwab Άρθρα
Hermann Lübke Άρθρα
Αναστάσιος Εμμανουήλ Παπάς Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Enepekides, Polychrones K.: „Kopitar und die Griechen“, in: Wiener slavistisches Jahrbuch (1953), S. 53–70.
Polychrones K. Enepekides (Συγγραφέας)
1953
Κουμαριανού, Αικατερίνη: Ο ελληνικός προεπαναστατικός τύπος, Βιέννη-Παρίσι (1784-1821. Die Griechische vorrevolutionäre Presse, Wien-Paris (1784-1821), Αθήνα: Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού 1995.
Αικατερίνη Κουμαριανού (Συγγραφέας)
1995
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Μυγδάλης, Λάμπρος: „Οι πρώτες γερμανικές μεταφράσεις ποιημάτων του Αθανάσιου Χριστόπουλου (1821,1822)“, in: Μακεδονικά 17/1 (1977), S. 194–211.
Λάμπρος Μυγδάλης (Συγγραφέας)
1977

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον