Αριστομένης Σταυρίδης

19. Jh. –

Αναφορές στην Επιτομή

Αριστομένης Σταυρίδης Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Becker, Wilhelm Adolf: „Περί των ιατρών παρά τοις αρχαίοις“, in: Ιλισσός 4/13 (1871), S. 289–294, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/ilissos/article/view/25723/25706.
Wilhelm Adolf Becker (Συγγραφέας), A.(=Αριστομένης) Kreuzer (=Σταυρίδης) (Μεταφραστής)
1871
Becker, Wilhelm Adolf: Χαρικλής. Εικόνες αρχαίων ελληνικών ηθών και εθίμων Υπό  Γουλιέλμου Αδόλφου Βέκκερ  Μετάφρασις  Αριστομένους Σταυρίδου  ~~~ Εκδίδοται δαπάναις ~~~ του εν Κυδωνίαις Αναγνωστηρίου Αι Κυδωνίαι, übers. von. Αριστομένης Σταυρίδης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου «Ιλισσού» 1871.
Wilhelm Adolf Becker (Συγγραφέας), Αριστομένης Σταυρίδης (Μεταφραστής)
1871
Kreuzer, A., [=Α. Σταυρίδης]: „Η μυστηριώδης μονομαχία (Διήγημα)“, in: Ιλισσός 3/18/20/22 (1871), S. 453–455, 497–501, 546–550, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/ilissos/search/results.
[=Α. Σταυρίδης] Kreuzer, A. (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1871
Mühlbach, Luise: Αλέξανδρος Υψηλάντης,  επεισόδιον της Βιενναίας Συνόδου, υπό  Λουίζης Μύλβαχ.  Μετάφρασις εκ του Γερμανικού υπό  Αριστομένους Σταυρίδου  Δ.Φ. και τριτοετούς φοιτητού της Ιατρικής, übers. von. Αριστομένης Σταυρίδης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου «Ιλισσού» 1872.
Luise Mühlbach (Συγγραφέας), Αριστομένης Σταυρίδης (Μεταφραστής)
1872
Mühlbach, Luise: „Αλέξανδρος Υψηλάντης. Επεισόδιον της Βιενναίας Συνόδου“, in: Ιλισσός 4/17/18/19 (1872), S. 385–394, 409–419, 433–445, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53822   ;  http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53848   ;  http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53864.
Luise Mühlbach (Συγγραφέας), A. Kreuzer (Μεταφραστής)
1872
Schmid, Johann Christoph von: Ο μικρός Ερρίκος  ήτοι Φυσική θεογνωσία. Διήγημα ηθικώτατον Εκ του Γερμανικού προς χρήσιν των παίδων, übers. von. Αριστομένης Σταυρίδης, Σμύρνη: Τύποις Νικολάου Α. Δαμιανού 1869.
Johann Christoph von Schmid (Συγγραφέας), Αριστομένης Σταυρίδης (Μεταφραστής)
1869
Άγνωστη/ος: „Ιερεμίας ανδρός νενυμφευμένου“, in: Ιλισσός 4/8 (1871), S. 187–189, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=53662.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), A.(=Αριστομένης) Kreuzer (=Σταυρίδης) (Μεταφραστής)
1871
Winterfeld, Karl: Ιστορία του Γαλλογερμανικού Πολέμου. Υπό Καρόλου Ουιντερφέλδου. Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού Υπό Αρ. Σταυρίδου και Γρ. Βερναρδάκη, Διδακτόρων της Φιλοσοφίας. Εκδίδοται αναλώμασι Ι. Χ. Κούρτελη, übers. von. Αριστομένης Σταυρίδης und Γρ. Βερναρδάκης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου «Ιλισσού» 1871.
Karl Winterfeld (Συγγραφέας), Αριστομένης Σταυρίδης (Μεταφραστής), Γρ. Βερναρδάκης (Μεταφραστής)
1871

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον