Αντρέα Σέλιγκερ

1953 (Καρλσρούη) –

Αναφορές στην Επιτομή

Günter Dietz Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Králová, Katerina: Das Vermächtnis der Besatzung. Deutsch-griechische Beziehungen seit 1940, übers. von. Odysseas Antoniadis und Andrea Schellinger, Köln u.a.: Böhlau 2016 (Griechenland in Europa 2).
Katerina Králová (Συγγραφέας), Odysseas Antoniadis (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2016
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Schellinger, Andrea (2006): Praktizierte Interkulturalität. Die Literaturübersetzungen von Kurt Graf von Posadowky- Wehner. In: Hellenika: Jahrbuch für griechische Kultur und deutsch-griechische Beziehungen (Neue Folge 1), S. 15–21.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2006
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Schellinger, Andrea: „Erinnerungskultur und institutionelle Kulturmittler. Paralipomena zur Rezeption von Besatzung und Widerstand im Athener Goethe-Institut“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Die Okkupation Griechenlands im Zweiten Weltkrieg Griechische und deutsche Erinnerungskultur, Köln: Böhlau 2015 (Griechenland in Europa 1), S. 211–230.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2015
Xenos, Giorgos: Giorgos Xenos: Momente der Metamorphose: Berlin 1989/90, übers. von. Andrea Schellinger, Athen: Goethe-Institut 1990.
Giorgos Xenos (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1990
Fleischer, Hagen: Krieg und Nachkrieg: Das schwierige deutsch-griechische Jahrhundert, hrsg. v. Chryssoula Kambas, übers. von. Andrea Schellinger, Wien/Köln/Weimar: Böhlau 2020 (Griechenland in Europa 5).
Hagen Fleischer (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2020
Schellinger, Andrea. “Kurt Graf von Posadowsky-Wehner.” Greek Letters. A Journal of Modern Greek Literature in Translation 19 (2007 2006): 85–123.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2006-2007
Schellinger, Andrea. “Griechenland - Brennpunkt Und Transformation. Zum 80. Geburtstag Des Kulturmittlers Günter Dietz.” Hellenika. Jahrbuch Für Griechische Kultur Und Deutsch-Griechische Beziehungen Neue Folge 5 (2010): 135–36.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2010
Schellinger, Andrea (2019): Günter DIETZ, 1930-2017. In: Germersheimer Übersetzerlexikon. Germersheim: Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Online unter: http://www.uelex.de/artiklar/Günter_DIETZ.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2019
Schellinger, Andrea. “Karl Gustav Dieterich, 1869-1935.” In Germersheimer Übersetzerlexikon, 2020. http://uelex.de/artiklar/Karl_Gustav_DIETERICH.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2020
Elytis, Odysseas: „Halbe Kraft voraus“, in: Lettre International 93 (2011).
Odysseas Elytis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής)
2011
Ganas, Michalis: „Verborgenes Basilikum verströmt sich“, in: Akzente 53/3 (2006), S. 219–223.
Michalis Ganas (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2006
Gonatas, Epaminondas Ch.: Der gastliche Kardinal, übers. von. Andrea Schellinger, Köln: Romiosini 1993.
Epaminondas Ch. Gonatas (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1993
Karapanou, Margarita: Kassandra und der Wolf, übers. von. Andrea Schellinger, Köln: Romiosini 1987.
Margarita Karapanou (Συγγραφέας), Natalia Papajannopulu (Συνεργάτης), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1987
Palamas, Kostis: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, hrsg. v. Andrea Schellinger, übers. von. Heinz Czechowski u. a., München: ars et unitas 2015 (Münchener Schriften zur Neogräzistik 5).
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Επιμελητής, Μεταφραστής), Heinz Czechowski (Μεταφραστής), Giorgos D. Daskalakis (Μεταφραστής), Karl Dieterich (Μεταφραστής), Georg Volker Dietrich (Μεταφραστής), Günter Dietz (Μεταφραστής), Franz Dölger (Μεταφραστής), Hans-Peter Drögemüller (Μεταφραστής), Gerhard Emrich (Μεταφραστής), Carl Franz Endres (Μεταφραστής), Kostas Giannakakos (Μεταφραστής), Christian Greiff (Μεταφραστής), Rudolf Grimm (Μεταφραστής), Armin Kerker (Μεταφραστής), Asteris Kutulas (Μεταφραστής), Ina Kutulas (Μεταφραστής), Thomas Nicolaou (Μεταφραστής), Chlodwig Plehn (Μεταφραστής), Kurt Graf von Posadowsky-Wehner (Μεταφραστής), Axel Schulze (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Doris Wille (Μεταφραστής), Giorgos Seferis (Συνεργάτης)
2015
Palamas, Kostis (2015): Die Gräber in Kerameikos. In: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen. München: ars et unitas.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Schellinger, Andrea (Μεταφραστής)
2015
Palamas, Kostis: „Meine erste Liebe“, in: Schellinger, Andrea (Hrsg.): Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 22–24.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Steinmetz, Alexander (Μεταφραστής), Schellinger, Andrea (Επιμελητής)
2015
Palamas, Kostis (2015): Unwandelbares Leben. In: Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen. München: ars et unitas. S. 76–90.
Palamas, Kostis (Συγγραφέας), Graf von Posadowsky-Wehner, Kurt (Μεταφραστής), Apostolidou, Anastasia (Μεταφραστής), Faber, Caspar (Μεταφραστής), Endres, Franz Carl (Μεταφραστής), Schellinger, Andrea (Μεταφραστής), Stroszeck, Jutta (Μεταφραστής), Dieterich, Karl (Μεταφραστής), Plehn, Chlodwig (Μεταφραστής), Kerker, Armin (Μεταφραστής), Giannakakos, Kostas (Μεταφραστής), Greiff, Christian (Μεταφραστής), Grimm, Rudolf (Μεταφραστής), Dietz, Günter (Μεταφραστής), Emrich, Gerhard (Μεταφραστής)
2015
Papadiamantis, Alexandros: Die Mörderin, Bd. 2491, übers. von. Andrea Schellinger, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1995 (Suhrkamp-Taschenbuch).
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
1995
Papadiamantis, Alexandros: Die Heilige Nacht auf dem Berg. Eine Weihnachtsgeschichte, Bd. 2419, übers. von. Andrea Schellinger, 1. Auflage Aufl., Frankfurt am Main - Leipzig: Insel-Verlag 2001 (Insel-Taschenbuch).
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2001
Roidis, Emmanouil: Der Ehemann erfährt’s zuletzt. Erzählungen, hrsg. v. Andrea Schellinger, übers. von. Gerhard Blümlein und Sigrid Willer, Zürich: Manesse Verlag 2010.
Emmanouil Roidis (Συγγραφέας), Gerhard Blümlein (Μεταφραστής), Sigrid Willer (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Επιμελητής)
2010
Schellinger, Andrea: „Nachwort“, Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 182–206.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας)
2015
Seferis, Giorgos: „Der König von Asine“, in: Sinn und Form 4 (2006).
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2006
Seferis, Giorgos: Logbücher. Gedichte: Griechisch - Deutsch, übers. von. Andrea Schellinger, Berlin: Elfenbein 2017.
Giorgos Seferis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2017
Valtinos, Thanassis: Abstieg, Flussaufwärts: Ausgewählte Prosa, übers. von. Ulf-Dieter Klemm u. a., Berlin: Edition Romiosini 2017.
Thanassis Valtinos (Συγγραφέας), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής), Hans Eideneier (Μεταφραστής), Danae Coulmas (Μεταφραστής), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2017
Papadiamantis, Alexandros. Die Mörderin. Translated by Andrea Schellinger. Berlin: Elfenbein, 2015.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2015
Ritsos, Jannis: Martyries-Zeugenaussagen. Drei Gedichtreihen, übers. von. Günter Dietz und Andrea Schellinger, Berlin: Elfenbein 2009.
Jannis Ritsos (Συγγραφέας), Günter Dietz (Μεταφραστής, Συνεργάτης), Andrea Schellinger (Μεταφραστής)
2009

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον