Αλεξάντερ Στάινμετς

1879 (Χάμελιν) – 1973 (Τράουνσταϊν)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Grimm, Rudolf: „‚Geheimes Deutschland‘ im besetzten Athen? Erinnerung an meine Arbeit im DWI und an Rudolf Fahrner“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 95–115.
Rudolf Grimm (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Hausmann, Frank-Rutger: „Das Deutsche Wissenschaftliche Institut in Athen“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 53–72.
Frank-Rutger Hausmann (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010.
Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Posadowsky-Wehner, Kurt Graf von: „Alexander Steinmetz zum Gedächtnis“, in: Hellenika (1973), S. 77–79.
Kurt Graf von Posadowsky-Wehner (Συγγραφέας)
1973
Posadowsky-Wehner, Kurt κόμης von: „Μνημόσυνο Αλεξάνδρου Στάινμετς“, in: Νέα Εστία 94 (1973), S. 1644–1645.
Kurt κόμης von Posadowsky-Wehner (Συγγραφέας)
1973
Schellinger, Andrea (2010): Zwischen den Stühlen: Der Kulturmittler Alexander Steinmetz. In: Mitsou, Marilisa/Kambas, Chryssoula (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Wien: Böhlau. S. 269–288.
Andrea Schellinger (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Steinmetz, Alexander: „Ο Γκαίτε και η Νέα Ελλάς“, in: Κριτικές Σελιίδες 3/10–12 (1939), S. 683–685.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1939
Steinmetz, Alexander: „Ο Καζαντζάκης στα Γερμανικά“, in: Καινούργια Εποχή (1958), S. 239.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
Φθινόπωρο 1958
Steinmetz, Alexander: „Die Sammlungen zur Geschichte Neugriechenlands im Besitze von Prof. Dr. phil., Dr. ing. h. c. Ernst von Bassermann-Jordan in München (Mit 4 Bildern)“, in: Hellas-Jahrbuch. Organ der Deutsch-Griechischen Gesellschaft (1929), S. 96–98.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Δημητρακόπουλος, Φώτιος: „Βιβλία Νεοελλήνων λογοτεχνών με αφιερώσεις στον Alexander Steinmetz, αποκείμενα στο Ινστιτούτο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Μονάχου“, in: Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθήνων 37 (2004), S. 20–87.
Φώτιος Δημητρακόπουλος (Συγγραφέας)
2004-2005
Ενεπεκίδης, Πολυχρόνης Κ.: Χρηστομάνος, Βικέλας, Παπαδιαμάντης. Επιστολαί Μαξίμου, επισκόπου Κυθήρων (1549-1602). Έρευναι εις τα Αρχεία και τας χειρογράφους Συλλόγους Αυστρίας, Γαλλίας, Γερμανίας και Ελλάδος, Αθήναι: Παπαζήσης 1971 (Πηγαί και έρευναι περί της ιστορίας του Ελληνισμού από του 1453 4).
Πολυχρόνης Κ. Ενεπεκίδης (Συγγραφέας)
1971
Achlivos, M.: „Deine Hand“, in: Stimmen aus dem Südosten 11–12 (1942), S. 183.
M. Achlivos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1942
Alexiu, Lefteris: „Odysseus bei Kalypso“, in: Ποιητική Τέχνη 2/I/12 (1948), S. 118.
Lefteris Alexiu (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1948
Anninos, Charalambis: „Der Wahlzettel des Teufels“, in: Stimmen aus dem Südosten 1–2 (1939), S. 225–227.
Charalambis Anninos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1939/40
Argyropoulos, Michalis: „Inschrift auf einem Heldendenkmal“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1939), S. 239.
Michalis Argyropoulos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1939/40
Callinicos, Constantin: Griechisch-orthodoxer Katechismus. Ein Kompendium der Glaubens-, Sitten- und Kulturlehre, übers. von. Alexander Steinmetz, London u. Leipzig: Kreysing 1928.
Constantin Callinicos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1928
Christomanos, Konstantinos: Die Wachspuppe. Erzählung aus dem Neu-Athener Volksleben, übers. von. Alexander Steinmetz, Hamburg: o.A. 1929 (Historisch-literarische Schriftenreihe der deutsch-griechischen Gesellschaft 3).
Konstantinos Christomanos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1929
Coutsocheras, Jannis: „Botschaft des Prometheus“, Das Lied des Parnass: Griechische Dichtung des 19. und 20. Jahrhunderts. Hrsg. von Chlodwig Plehn, Burgdorf: Plehn 1964, S. 85.
Jannis Coutsocheras (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1964
Diamantopoulos, Ch.: „Vergangenheit“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1939), S. 360.
Ch. Diamantopoulos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1939/40
Didaskalou, Iphigenie: „Der Esel Mathios“, in: Hellas 3 (1962), S. 98–102.
Iphigenie Didaskalou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Solomos, Dionyssios: „Erinnerung“, in: Hellas 4 (1962), S. 235.
Dionyssios Solomos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Drakopoulou, Theone: „Er ist mein Bruder“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1940), S. 114.
Theone Drakopoulou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1940/41
Drakopoulou, Theone: „Im Dorf. Ein Abenteuer ist’s“, in: Stimmen aus dem Südosten 1–2 (1939), S. 231.
Theone Drakopoulou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1939/40
Eftaliotis, Arjyris: „Der weiße Kater“, in: Dresdner Anzeiger (1926), S. *.
Arjyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1926
Eftaliotis, Arjyris: Die Olivensammlerin. Griechische Erzählungen, übers. von. Alexander Steinmetz, Eisenach: Erich Röth-Verlag 1955 (Das Gesicht der Völker).
Arjyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1955
Eftaliotis, Arjyris: „Der Neujahrskuchen“, in: Hellas 4 (1962), S. 267–269.
Arjyris Eftaliotis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Ikonomidis, Giorgos: „Ihr Haus“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1939), S. 359.
Giorgos Ikonomidis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1939/40
Kampouroglou, Dimitrios: „Die Verlassene“, in: Leipziger Zeitung (1921).
Dimitrios Kampouroglou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1921
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas. Abenteuer auf Kreta, Bd. 158, übers. von. Alexander Steinmetz, 99.-108. Tausend Aufl., Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1965 (Rororo).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1965
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, München; Berlin: Herbig 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz und Isidora Rosenthal-Kamarinea, Frankfurt a. M. u.a.: Ullstein 1988.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής)
1988
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Isidora Rosenthal-Kamarinea und Alexander Steinmetz, Stuttgart - Zürich - Wien: Verlag Das Beste 1996 (Meisterhaft und unvergänglich. Erlesene Bücher aus aller Welt).
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1996
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, München: LangenMüller 2017.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
2017
Kontou, Nana: Stimmen aus Hellas. Gedichte, übers. von. Alexander Steinmetz, Traunstein: Miller & Solm 1966.
Nana Kontou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1966
Laskaratos, Andreas: „Glückwünsche zur Geburt eines Esels“, in: Hellas 4 (1962), S. 265.
Andreas Laskaratos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Malamu, Kleareti: „Das Schwalbennest“, in: Hellas 2–3 (1962), S. 168–172.
Kleareti Malamu (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Manos, Konstantinos: „Der Dichter. Sternenhimmel“, in: Stimmen aus dem Südosten 3–4 (1942), S. 57.
Konstantinos Manos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1942
Marketou, S.: „Eine Parabel“, in: Deutsche Allgemeine Zeitung (1921).
S. Marketou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1921
Marketou, S.: „Verziehen und verflucht“, in: Leipziger Tageblatt (1921).
S. Marketou (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1921
Mawilis, Lorentzos (Laurentius): „Frühling des Vaterlandes“, in: Stimmen aus dem Südosten 11–12 (1942), S. 182.
Lorentzos (Laurentius) Mawilis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1942
Mawilis, Lorentzos (Laurentius): „Auf dem Peissenberg“, in: Hellas 4 (1962), S. 235.
Lorentzos (Laurentius) Mawilis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Mimikos, Klearchos: „Unschuldsaugen“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1940), S. 148.
Klearchos Mimikos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1940/41
Mitsakis, Michael: „Der Kuss“, in: Berliner Tageblatt (1924), S. *.
Michael Mitsakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1924
Mitsakis, Michael: „Helden“, in: Stimmen aus dem Südosten 1–2 (1937), S. 6–7.
Michael Mitsakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1937/38
Murellos, Jannis: „Der Hund des Kapetan Kostis“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1940), S. 145–147.
Jannis Murellos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1940/41
Myriwilis, Stratis: Der Streik. Am Vorabend. Der Geiger, übers. von. Alexander Steinmetz, Gauting: Bavaria 1948 (Stimmen der Völker. Meisternovellen der Weltliteratur 1).
Stratis Myriwilis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Artur Mrokwia (Συνεργάτης)
1948
Nikolopoulos, Dimitrios: „So foppt man seinen Schutzheiligen“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1937), S. 19–20.
Dimitrios Nikolopoulos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1937/38
Nikvas, Dolis: „Die Wiege“, in: Münchener Zeitung (1930), S. *.
Dolis Nikvas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1930
Nirvanas, Pavlos: „Gerade Menschen?“, in: Münchener Zeitung (1929), S. *.
Pavlos Nirvanas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1929
Nirvanas, Pavlos: „Lob des Esels“, in: Stimmen aus dem Südosten 5–6 (1937), S. 18–19.
Pavlos Nirvanas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1937-38
Palamas, Kostis: „Meinem toten Kinde“, in: Stimmen aus dem Südosten 11–12 (1942), S. 183.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1942
Palamas, Kostis: „Meine erste Liebe“, in: Schellinger, Andrea (Hrsg.): Denker, Dichter, Priester. Kostis Palamas in deutschen Übertragungen, München: ars et unitas 2015, S. 22–24.
Kostis Palamas (Συγγραφέας), Steinmetz, Alexander (Μεταφραστής), Schellinger, Andrea (Επιμελητής)
2015
Papadiamantis, Alexandros: Der Kirchenscheue. Der Traum auf den Wellen, hrsg. v. Fotis Dimitrakopoulos, übers. von. Ludwig Bürchner und Alexander Steinmetz, Athen: Kastaniotis 1997.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Fotis Dimitrakopoulos (Επιμελητής), Ludwig Bürchner (Μεταφραστής), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1997
Paraschos, Georgios: „Rosenstrauch und Grabstein“, in: Stimmen aus dem Südosten 9–10 (1940), S. 148.
Georgios Paraschos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1940/41
Charis, Petros: „Christus der Armen“, in: Hellas 2 (1961), S. 67–68.
Petros Charis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1961
Petsalis, Thanassis: „Unsere Kinder“, in: Hellas 4 (1962), S. 269–270.
Thanassis Petsalis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Papadiamantis, Alexandros und Verschiedene: Der Traum auf den Wellen und andere griechische Erzählungen, übers. von. Alexander Steinmetz, Leipzig: Felix Meiner Verlag 1944.
Alexandros Papadiamantis (Συγγραφέας), Verschiedene (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1944
Tangopoulos, Dimitrios: „Leben und Leben“, in: Auslandspost (1920), S. *.
Dimitrios Tangopoulos (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1920
Theotokas, Georg: „Der Geist unter Anklage“, in: Hellas 1 (1962), S. 118–123.
Georg Theotokas (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962/63
Tsagris, Kleomenis-Jorgos: „Die Violinenseele“, in: Griechische Post (1932), S. *.
Kleomenis-Jorgos Tsagris (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1932
Uranis, Kostas: „Die Macht des Meeres“, in: Stimmen aus dem Südosten 1–2 (1940), S. 1–4.
Kostas Uranis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1940/41
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Braunschweig: Kleine 1952.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1952
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, München ; Wien ; Basel: Desch 1962.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, München: Welt im Buch 1962.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1962
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Zürich: Buchclub Ex Libris 1966.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1966
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Wien: Buchgemeinschaft Donauland 1970.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1970
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Stuttgart: Europäischer Buch- und  Phonoklub 1970.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1970
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Berlin: Volk und Welt 1972.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1972
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, Gütersloh: Bertelsmann-Club 1982.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συνεργάτης), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
1982
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, Düsseldorf ; Zürich: Artemis & Winkler 2002.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συνεργάτης), Evi Petropoulou (Συνεργάτης)
2002
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, Rheda-Wiedenbrück ; Gütersloh: RM-Buch-und-Medien-Vertrieb 2004.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συνεργάτης)
2004
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas: Abenteuer auf Kreta, übers. von. Alexander Steinmetz, Köln: Anaconda 2008.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής)
2008
Kazantzakis, Nikos: Alexis Sorbas, übers. von. Alexander Steinmetz, Stuttgart ; Zürich ; Wien: Reader’s Digest Deutschland 2014.
Nikos Kazantzakis (Συγγραφέας), Alexander Steinmetz (Μεταφραστής), Isidora Rosenthal-Kamarinea (Συνεργάτης), Willi Glasauer (Συνεργάτης), Dietrich Roderich Reinsch (Συνεργάτης)
2014
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από το Μόναχο. Ένας Αλσατός ποιητής. - Το δράμα του και τα τραγούδια του.“, in: Ο Νουμάς 18/738 (1921), S. 348–349.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1921
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από το Μόναχο. Για τον Ελβετό ποιητή Σπίττελερ που πήρε φέτος το βραβείο ‚Νόμπελ‘“, in: Ο Νουμάς 18/725 (1921), S. 142–143.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1921
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από το Μόναχο. Η ‚Παρθενιά‘ και τα άλλα έργα του Πόντεν“, in: Ο Νουμάς 18/744 (1921), S. 78–79.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1921
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από το Μόναχο. Ο ‚Βαβυλώνιος Πύργος‘ του Πόντεν“, in: Ο Νουμάς 18 (1921), S. 47–48.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1921
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από το Μόναχο. Το έργο του Βέντεκινδ“, in: Ο Νουμάς 19/763 (1922), S. 190–192.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1922
Steinmetz, Alexander: „Στο μισό δρόμο“, in: Ο Νουμάς 19/768 (1922), S. 113–115.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1922
Steinmetz, Alexander: „[Nachruf auf H. v. Hofmannsthal]“, in: Ελληνικά Γράμματα 5 (1929), S. 829–830.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Steinmetz, Alexander: „Γερμανικά γράμματα: ο Ιωσήφ Μάγνους Βέρνερ“, in: Ο Νουμάς 22/792 (1930), S. 107–108.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1930
Steinmetz, Alexander: „Γερμανικά γράμματα: ο Ιωσήφ Μάγνους Βέρνερ“, in: Ο Νουμάς 22/793 (1930), S. 127.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1930
Steinmetz, Alexander: „Ο αγαπημένος μας Ούγκο φον Χόφμανσταλ“, in: Ελληνικά Γράμματα 80/1929 (1930), S. 829–830.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1930
Steinmetz, Alexander: „Ο Στέφαν Γκεόργκε“, in: Κριτικές Σελίδες 1/6–7 (1936), S. 189–190.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1936
Steinmetz, Alexander: „Η νέα Μεταναζιστική Πεζογραφία“, in: Ποιητική Τέχνη 2/27 (1949), S. 265–267.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1949
Steinmetz, Alexander: „Ρεαλισμός και Ρεμάρκ“, in: Ο Νουμάς 793 (1930), S. 127.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
Μάιος 1930
Steinmetz, Alexander: „[Über Karl Krumbacher]“, in: Νεοελληνικά Γράμματα 1 (1935), S. 9, 15.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
08.09.1935
Steinmetz, Alexander: „Η αναρχία“, in: Ο Νουμάς 476 (1912), S. 259–260.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
21.04.1912
Steinmetz, Alexander: „Ημέρα του βιβλίου“, in: Ελληνικά Γράμματα 47/1929 (1929).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
11.05.1929
Steinmetz, Alexander: „Θρησκεία (Βάφτισμα) και Επιστήμη“, in: Ο Νουμάς 485 (1912), S. 398.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
22.07.1912
Steinmetz, Alexander: „Μεταναζιστική Γερμανία“, in: Ποιητική Τέχνη 2/22 (1949), S. 13–14.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
15.01.1949
Steinmetz, Alexander: „Σύγχρονοι Γερμανοί“, in: Ποιητική Τέχνη 2/25, 26 (1949), S. 178–181, 234–236.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1.4.1949, 15.12.1949
Κριαράς, Εμμανουήλ. “Αλέξανδρος Στάινμετς (1789-1973): Ένας Ξεχασμένος Νεοελληνιστής.” Νέα Εστία, no. 1739 (2001): 647–654.
Εμμανουήλ Κριαράς (Συγγραφέας)
2001
Steinmetz, Alexander: „Γράμματα από τη Γερμανία. Η ημέρα του βιβλίου“, in: Ελληνικά Γράμματα 3/47 (1929), S. 39.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Ρουσόπουλος, Ρ. Α.: Λεξικόν Ελληνογερμανικόν υπό Ρ. Α. Ρουσοπούλου. Έκδοσις Δευτέρα αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Αλεξ. Στάινμετς, Αθήνα: Δημητράκος 1940.
Ρ. Α. Ρουσόπουλος (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Στάινμετς (Συνεργάτης)
1940
Στάϊνμετς, Α.: „Καρλ Ντίτεριχ“, in: Ελεύθερον Βήμα (1935).
Α. Στάϊνμετς (Συγγραφέας)
05.08.1935
Στάινμετς, Αλέξανδρος: Λορέντζος Μαβίλης, Αθήνα: Εκδόσεις Αιωνίας Ελλάδος 1943.
Αλέξανδρος Στάινμετς (Συγγραφέας)
1943
Steinmetz, Alexander: „Die Freiheitskämpfer“, in: Münchener Zeitung (1928).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1928
Steinmetz, Alexander: „Blutrache in Griechenland“, in: Münchener Zeitung (1929).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Steinmetz, Alexander: „Die Sprach(en)frage in Griechenland“, in: Südöstliche Warte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur der südöstlichen Länder 1/3 (1929), S. 138–144.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Steinmetz, Alexander: „Griechenlands Kampf um seine Unabhängigkeit“, in: Südöstliche Warte. Zeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur der südöstlichen Länder 1/12 (1929), S. 652–657.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1929
Steinmetz, Alexander: „Auf den Inseln des Königs Minos“, in: Völkischer Beobachter (1933).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1933
Steinmetz, Alexander: „Unbekannte Stätten griechischer Kultur“, in: Münchner Neueste Nachrichten (1933).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1933
Steinmetz, Alexander: „Unbekannter Süden“, in: Völkischer Beobachter (1933).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1933
Steinmetz, Alexander: „Auf der Insel des Göttervaters Zeus“, in: Jenaische Zeitung (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1934
Steinmetz, Alexander: „Der unbeliebte Apostel Paulus“, in: Deutsche Allgemeine Zeitung (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1934
Steinmetz, Alexander: „Von der neugriechischen Dichtkunst“, in: Münchner Neueste Nachrichten (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1934
Steinmetz, Alexander: „Auf den Spuren des Göttervaters Zeus“, in: Münchner Neueste Nachrichten (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
November 1934
Steinmetz, Alexander: „Der Nationaldichter Griechenlands“, in: Völkischer Beobachter (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
November 1934
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas“, in: Die Neue Literatur 36 (1935), S. 719–724.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1935
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas“, in: Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums/Deutsche Akademie 11/2 (1936), S. 216–218.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1936
Steinmetz, Alexander: „Schrift- und Volkssprache in Griechenland“, in: Mitteilungen der Akademie zur wissenschaftlichen Erforschung und zur Pflege des Deutschtums/Deutsche Akademie 11/3 (1936), S. 549–557.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1936
Steinmetz, Alexander: „Die neugriechische Dichtkunst im 19. und 20. Jahrhundert“, in: Die Neue Literatur 38 (1937), S. 370–379.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1937
Steinmetz, Alexander: „Neugriechische Dichtung“, in: Wais, Kurt (Hrsg.): Die Gegenwartsdichtung der europäischen Völker, Berlin: Junker und Dünnhaupt 1939, S. 371–380.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας), Kurt Wais (Επιμελητής)
1939
Steinmetz, Alexander: „Die Sprachenfrage in Griechenland“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1942), S. 101–104.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1942
Steinmetz, Alexander: „Die kretische «Mantinada»“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1942), S. 136–138.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1942
Steinmetz, Alexander: „Dimitrios Kamburoglus“, in: Stimmen aus dem Südosten (1942), S. 28.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1942
Steinmetz, Alexander: „Konstaninos Christomanos (1867-1911). Ein griechisch-deutscher Dichter“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1942), S. 108–110.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1942
Steinmetz, Alexander: „Konstantinos Manos (1869-1913)“, in: Stimmen aus dem Südosten (1942), S. 56.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1942
Steinmetz, Alexander: „Lorentzos Mawilis (1860-1912). Dichter und Held“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1943), S. 104–107.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1943
Steinmetz, Alexander: Langenscheidts Universalwörterbuch Neugriechisch, 2. Aufl., Berlin: Langenscheidt 1954.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1954
Steinmetz, Alexander: Metoula-Sprachführer Neugriechisch. Neu bearbeitet von Alexander Steinmetz, 5. Aufl., Berlin: Langenscheidt 1957.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1957
Steinmetz, Alexander: „Schrift- und Volkssprache in Griechenland“, in: Irmscher, Johannes (Hrsg.): Probleme der neugriechischen Literatur, Bd. 1, Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Berliner Byzantinische Arbeiten 14), S. 154–164.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας), Johannes Irmscher (Επιμελητής)
1959
Steinmetz, Alexander: „Aristoteles Valaoritis (1824- 1879)“, in: Stimmen aus dem Südosten (1940), S. 173–176.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1940/1941
Steinmetz, Alexander: „Athen“, in: Hellas 1 (1962), S. 115–117.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1962/63
Steinmetz, Alexander: „Die Antike und Neugriechenland“, in: Stimmen aus dem Südosten 11–12 (1937), S. 16–18.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1937/38
Steinmetz, Alexander: „Die religiösen Hintergründe der Unruhen auf dem Dodekanes“, in: Völkischer Beobachter (1935).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
3. Februar?/März? 1935
Steinmetz, Alexander: „Dionysios Solomos (1798-1857)“, in: Stimmen aus dem Südosten (1940), S. 109–113.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1940/1941
Steinmetz, Alexander: „Fahrt nach Thessalien“, in: Münchner Neueste Nachrichten (1935).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
Mai (?) 1935
Steinmetz, Alexander: „Kostis Palamas (1859-1943)“, in: Hellas 1–2 (1963), S. 24–27.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1963/64
Steinmetz, Alexander: „Literarische Zeitschriften in Griechenland“, in: Stimmen aus dem Südosten 7–8 (1938), S. 137–140.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1938/39
Steinmetz, Alexander: „Neugriechische Dichtung“, in: Hellas 4 (1963), S. 118–124.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1963/64
Steinmetz, Alexander: „Pantelis Horn“, in: Stimmen aus dem Südosten (1940), S. 177.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1940/1941
Steinmetz, Alexander: „[Rezension:] Griechenlandkunde. Ein Führer zu klassischen Stätten. Von E. Kirsten u. W. Kraiker“, in: Hellas 1–2 (1963), S. 41–43.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1963/64
Steinmetz, Alexander: „[Rezension:] Poèmes de Grèce. Gedichte aus Griechenland. Hrsg. von Rolf Bongs“, in: Hellas 1–2 (1964), S. 229.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
1964/65
Steinmetz, Alexander: „Die Aussprache des Griechischen“, in: Berliner Tageblatt (1934).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
29.19.1934
Steinmetz, Alexander: „Die Rolle der Kommunisten im venizelischen Aufstand“, in: Völkischer Beobachter (1935).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
12.04.1935
Steinmetz, Alexander: „Die verwandelte Hera. Kleine Mythologie und Geographie der Insel Dia“, in: Völkischer Beobachter (1935).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
07.07.1935
Steinmetz, Alexander: „Ein bayerisches Dorf in Attika“, in: Süddeutsche Zeitung 21 (1949), S. 5.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
19.02.1949
Steinmetz, Alexander: „Griechenland und seine Revolution“, in: Münchner Neueste Nachrichten (1935).
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
28.04.1935
Steinmetz, Alexander: „Untersuchungen zu den Klephtenliedern“, Diss. phil., München: LMU 1925.
Alexander Steinmetz (Συγγραφέας)
08.03.1925
Wendt, Heinz F.: Langenscheidts Praktisches Lehrbuch Neugriechisch, völlig durchgesehen von Alexander Steinmetz, Berlin: Langenscheidt 1958.
Heinz F. Wendt (Συγγραφέας)
1958

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον