Κώστας Μετρινός

20. Jh. –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Fichte, Johann Gottlieb: Ο προορισμός του ανθρώπου, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδη 1972.
Johann Gottlieb Fichte (Συγγραφέας), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής), Jean Hyppolite (Συνεργάτης)
1972
Haeckel, Ernst Heinrich Philipp August: Ο μονισμός και η καταγωγή του ανθρώπου, übers. von. Κ Μετρινός, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1978.
Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Μεταφραστής)
ca. 1978
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Φιλοσοφία της ιστορίας, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Neuaufl. 1972 Aufl., Αθήνα: Αναγνωστίδης 1970.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Συγγραφέας), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1970
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Η επιστήμη της λογικής, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1972.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Συγγραφέας), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1972
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Φιλοσοφία της φύσης. Με εισαγωγή στη χεγκελιανή διαλεκτική, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1973.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Επιμελητής), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής)
1973
Heidegger, Martin: Είναι και χρόνος, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1970.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Επιμελητής), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής)
1970
Heidegger, Martin: Τί είναι φιλοσοφία: β’ Ο Hegel και οι Έλληνες, γ’ Η θέση του Kant για το είναι, δ’ Η θεωρία του Πλάτωνα για την αλήθεια, ε’ Υπαρξικός Ουμανισμός, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1972.
Martin Heidegger (Συγγραφέας), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1972
Husserl, Edmund: Πρώτη Φιλοσοφία. Κριτική Αντίληψη Των Ιδεών, hrsg. v. Κώστας Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Λιονής, Neuauf. 1972, 1977 Aufl., Αθήνα: Αναγνωστίδης 1968.
Edmund Husserl (Συγγραφέας), Γρηγόρης Λιονής (Μεταφραστής), Κώστας Μετρινός (Επιμελητής)
1968
Jaspers, Karl: Φιλοσοφικά και πολιτικά δοκίμια Φιλοσοφία και προβλήματα της εποχής μας, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Αχιλλέας Α Βαγενάς, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1958.
Karl Jaspers (Συγγραφέας), Αχιλλέας Α Βαγενάς (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1958
Kant, Immanuel: Κριτική του καθαρού λόγου, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1971.
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1971
Kautsky, Karl: Ηθική και υλιστική αντίληψη της ιστορίας, übers. von. Κ Μετρινός, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1972.
Karl Kautsky (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Μεταφραστής)
1972
Leibniz, Gottfried Wilhelm: Μοναδολογία Πραγματεία μεταφυσικής (αποσπάσματα), hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1971.
Gottfried Wilhelm Leibniz (Συγγραφέας), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής), Κ Μετρινός (Επιμελητής)
1971
Marx, Karl und Friedrich Engels: Η γερμανική ιδεολογία. Η αντίθεση του υλισμού στον ιδεαλισμό. Κριτική της πιο πρόσφατης γερμανικής φιλοσοφίας με τους εκπροσώπους της Φόυϋερμπαχ, Μπάουερ και Στίρνερ και του γερμανικού σοσιαλισμού με τους διάφορους προφήτες του, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Κ. Λ. Μιχαήλ, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1973.
Karl Marx (Συγγραφέας), Friedrich Engels (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Επιμελητής), Κ. Λ. Μιχαήλ (Μεταφραστής)
1973
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph von: Η ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας, ο ρυθμός της θείας ζωής, στην καταγωγή του είναι, αναδρομή πάνω σε ένα σύστημα, το άπειρον και ο χρόνος, το αίνιγμα του κόσμου, hrsg. v. Κ Μετρινός, übers. von. Γρηγόρης Σ Λιονής, Αθήνα: Αναγνωστίδης 1972.
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (Συγγραφέας), Κ Μετρινός (Επιμελητής), Γρηγόρης Σ Λιονής (Μεταφραστής)
1972

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον