Εστία (Περιοδικό)

1876 (Αθήνα) – 1895

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Bunge, Rudolf: „Αποχαιρετισμός“, in: Εστία 21/523 (1886), S. 16, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=81731.
Rudolf Bunge (Συγγραφέας), Γεώργιος Δροσίνης (Μεταφραστής)
1886
Ebers, Georg: „Συμβουλαί θνήσκοντος βασιλέως προς τον υιον αυτού“, in: Εστία 3/68 (1877), S. 253–254, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84597.
Georg Ebers (Συγγραφέας), Σ. τ. Δ. (Μεταφραστής)
1877
Ebers, Georg: „Αντίνοος (Ιστορικόν διήγημα)“, in: Εστία 11/271 (1881), S. 148–160, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=83630.
Georg Ebers (Συγγραφέας), Φ. (Μεταφραστής)
1881
Embden-Heine, Maria, Principessa della Rocca: „Αναμνήσεις του ιδιωτικού βίου του Άϊνε“, in: Εστία 12/301, 302 (1881), S. 626–627, 638–642.
Principessa della Rocca Embden-Heine, Maria (Συγγραφέας), Α. Π. Κ. (Μεταφραστής)
1881
Gervinus, Georg Gottfried: „Χαρακτηρισμός του Μαυροκορδάτου (Εκ των του Γερβίνου)“, in: Εστία 3/54 (1877), S. 31–32, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/75544/67893.
Georg Gottfried Gervinus (Συγγραφέας), Α. Σ. Β. (Μεταφραστής)
1877
Goethe, Johann Wolfgang: „Η χαρά“, in: Εστία 2/49 (1876), S. 784, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=88394.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Μεταφραστής)
1876
Goethe, Johann Wolfgang: „Υγιεινή της ψυχής“, in: Εστία 1/13 (1876), S. 208, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69962/62311.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1876
Goethe, Johann Wolfgang u. a.: „Επιγράμματα γερμανικά. Εκ των του Gothe: Ψεύδος και αλήθεια - Εκ των του Schiller: Εις τους προσηλυτοποιούς. Εις τα αστρονομικά βιβλία. Θεοφάνεια. Βρέφος εν κοιτίδι. Ελπίς και έκβασις. Εις στιχουργόν. Σοφίας και φρονήσεως διάφορα - Εκ των του Λουδοβίκου Βαυαρίας: Εις εν Ρώμη παλάτιον των Καισάρων. Το αχιοθαυμαστοτάτον - Εκ των του Haug: Τα επιτύμβια επιγράμματα. Εις ποιητήν. Περιττή φρόντις - Εκ των του Weisser: Εις ποιήτριαν - Εκ των του Brinkmann: Παρηγορίαι. Αναμνήσεις - Εκ των του Stolberg.“, in: Εστία 4/94 (1877), S. 670–671, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85282.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Ludwig I., König von Bayern (Συγγραφέας), Friedrich Haug (Συγγραφέας), * Weisser (Συγγραφέας), Karl Gustav Brinckmann (Συγγραφέας), Friedrich Ludwig Stolberg (Συγγραφέας), Unbekannt (Μεταφραστής)
1877
Goethe, Johann Wolfgang: „Επί πάντω των ορέων [Incip.]“, in: Εστία 419 (1884), S. 21, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=79972.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1884
Goethe, Johann Wolfgang: Φάουστ  του  Γκαίτε.  Μετάφρασις Υπό  Αριστ. Προβελεγίου.  Μετά φωτογραφιών και ξυλογραφιών κατά τον  Α. Κρέλιγγ, übers. von. Αριστομένης Προβελέγ(γ)ιος, Ausschnitt der Übersetzung bereits erschienen in Εστία 18 (1884B), S. 807-808 und Αττικόν Ημερολόγιον 21 (1887), S. 602-603 Aufl., Αθήνα: Παρά τῷ Ἐκδότῃ Καρόλῳ Μπέκ 1887.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Αριστομένης Προβελέγ(γ)ιος (Μεταφραστής)
1887
Goethe, Johann Wolfgang: „Το τραγούδι“, in: Εστία 33/25 (1892), S. 391, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/75900/68249.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Κάρολος Μάνεσις (Μεταφραστής)
1892
Goethe, Johann Wolfgang: „Αλέξις και Δώρα (Ελέγειο)“, in: Εστία 36/40 (1893), S. 213–214, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=87811.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), [= Νίκος Κογεβίνας] Πόντιος, Γλαύκος (Μεταφραστής)
1893
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο Άλφος“, in: Εστία 37/13 (1894), S. 203.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1894
Gregorovius, Ferdinand: „Αθηναΐς (Ιστορικόν διήγημα)“, in: Εστία 13/328, 329, 330, 331,332, 333, 334, 335, 336, 337,338,339, 341,342, 343 (1882), S. 225–231, 241–242, 257–259, 273–279, 289–293, 306–310, 321–325, 337–341, 364–367, 369–372, 389–393, 401–402, 433–438, 445–449, 461–467.
Ferdinand Gregorovius (Συγγραφέας), Σπυρίδων Π. Λάμπρος (Μεταφραστής)
1882
Heine, Heinrich: „Αλήθειαι [Ερρίκος Αϊνε]“, in: Εστία 6/149 (1878), S. 720.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1878
Heine, Heinrich: „Τελεολογική φιλοσοφία του Ερρίκου Έϊνε“, in: Εστία 8/195 (1879), S. 607.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1879
Heine, Heinrich: „Το όνομα του Άινε“, in: Εστία 24/602 (1887), S. 454–455, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/68783/61132.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1887
Heine, Heinrich: „Η Λωρελάϋ“, in: Εστία 37/13 (1894), S. 203.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1894
Heine, Heinrich: „Εκ των του Χάινε: Ο Χάϊνε προς την μητέρα του. - Neuer Frühling 39. - Seraphine 1.“, in: Εστία 38/12 (1895), S. 95–96.
Heinrich Heine (Συγγραφέας), Άγγελος Σ. (Μεταφραστής)
1895
Heine, Henri [=Heinrich]: „Ο μαύρος ο επιθυμών να ήνε λεύκος“, in: Εστία 1/4 (1876), S. 62, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69512/61861.
Henri [=Heinrich] Heine (Συγγραφέας)
1876
Heine, Henri [=Heinrich]: „Το άνω και το κάτω μέρος της κλίμακος“, in: Εστία 1/2 (1876), S. 31, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69446/61795.
Henri [=Heinrich] Heine (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1876
Heldreich, Theodor von: „Τα φυτά του αττικού πεδίου“, in: Εστία 4/95, 97, 98, 99 (1877), S. 674–678, 707–710, 723–725, 738–741.
Theodor von Heldreich (Συγγραφέας), Σπυρίδων Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1877
Heldreich, Theodor von: „Ο κάνθαρος του προφήτου Ηλιού. Ο χρωστικός λειχήν του ελληνικού αρχιπελάγους“, in: Εστία 12/310 (1881), S. 770–772, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84938.
Theodor von Heldreich (Συγγραφέας), O. A. P. (Μεταφραστής)
1881
Heldreich, Theodor von: „Ομηρική ονομασία φυτού περισωθείσα μέχρι σήμερον“, in: Εστία 13/310 (1882), S. 27–29, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85041.
Theodor von Heldreich (Συγγραφέας), O. A. P. (Μεταφραστής)
1882
Heldreich, Theodor von: „Περί νάρθηκος (Ferula communis L.)“, in: Εστία 13/334 (1882), S. 331–333, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=86825.
Theodor von Heldreich (Συγγραφέας), Ο. Α. Ρ. (Μεταφραστής)
1882
Holtzendorff, Franz von: „Ο άγγλος γαιοκτήμων“, in: Εστία 5/107, 108 (1878), S. 33–39, 49–56, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85453.
Franz von Holtzendorff (Συγγραφέας), Α. Μος (Μεταφραστής)
1878
Hopf, Karl: „Σφραγίς του Ιωάννου Λατίνου επισκόπου της Άνδρου“, in: Εστία 9/232 (1880), S. 353, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/72675/65024.
Karl Hopf (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1880
Hufeland, Christian Wilhelm: „Υγιεινή. Η αναπνοή“, in: Εστία 14/352 (1882), S. 620, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/69231/61580.
Christian Wilhelm Hufeland (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1882
Humboldt, Alexander von: „Το βόρειο σέλας κατά τον Ουμβόλδον“, in: Εστία 3/72 (1877), S. 314–315, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/74491/66840.
Alexander von Humboldt (Συγγραφέας), Τιμ. Α. Αργυρόπουλος (Μεταφραστής)
1877
Kleinpaul, Rudolf: „Το φρενοκομείον Κερκύρας“, in: Εστία 11/286 (1881), S. 395–396, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/73630/65979.
Rudolf Kleinpaul (Συγγραφέας), Σ. (Μεταφραστής)
1881
Kleinpaul, Rudolf: „Οι νεκροί των Αθηνών“, in: Εστία 13/320 (1882), S. 97–100, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=86113.
Rudolf Kleinpaul (Συγγραφέας), Λ. (Μεταφραστής)
1882
Lessing, Gotthold Ephraim: „Δυο μύθοι του Λέσιγγ“, in: Εστία 3/74 (1877), S. 350, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84673.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), A. (Μεταφραστής)
1877
Lessing, Gotthold Ephraim: „Μύθοι (Εκ των του Λέσσιγγ)’ Αλώπηξ και πελαργός΄ Όρνις τυφλή΄ Φιλάργυρος΄ Βάτος΄ Το δαιμόνιον του Σολομώντος“, in: Εστία 4/79 (1877), S. 430, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84756.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), Π. (Μεταφραστής)
1877
Lessing, Gotthold Ephraim: „Νάθαν ο σοφός: πράξις Β΄.-Σκηνή Ε΄“, in: Εστία 7/174 (1879), S. 265–267, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=79803.
Gotthold Ephraim Lessing (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1879
Lindau, Rudolph: „Στρεβλωθείσα ύπαρξις“, in: Εστία 25/627–630 (1888), S. 6–10, 20–25, 36–42, 51–57, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/search/results.
Rudolph Lindau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1888
Ornstein, Bernhard: „Όλοι τρελλοί“, in: Εστία 17/21 (1894), S. 335.
Bernhard Ornstein (Συγγραφέας), Φίλιππος Α. Οικονομίδης (Μεταφραστής)
1894
Richter, J.[ean] P.[aul]: „Αλήθιαι“, in: Εστία 5/122 (1878), S. 288, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85697.
J.[ean] P.[aul] Richter (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1878
Rosegger, Peter: „Οι ισχυρόγνωμες“, in: Εστία 28/726 (1889), S. 344–347, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=83347.
Peter Rosegger (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1889
Sacher-Masoch, Leopold: „Αντιβασιλεύς και κωμωδός“, in: Εστία 21/525 (1886), S. 45–48, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=81741.
Leopold Sacher-Masoch (Συγγραφέας), Γ. Α. Βαλαβάνης (Μεταφραστής)
1886
Schaueroth, Katina von: „Μία επιστολή εκ Γερμανίας“, in: Εστία 13/315 (1882), S. 32, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85045.
Katina von Schaueroth (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1882
Schiller, Friedrich: „Η διανομή της γης“, in: Εστία 1/26 (1876), S. 416, http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/estia/article/view/73288.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1876
Schiller, Friedrich: „Οι τρεις λόγοι της πίστεως“, in: Εστία 2/44 (1876), S. 701.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1876
Schliemann, Heinrich: „Ερρίκος Σλίεμαν (Αυτοβιογραφία)“, in: Εστία 11/267, 268 (1881), S. 81–85, 97–105, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=83593.
Heinrich Schliemann (Συγγραφέας), Σπυρίδων Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1881
Schmidt, Julius: „Τίνες αι ύψισται θερμοκρασίαι, αι παρατηρηθείσαι εν Αθήναις“, in: Εστία 6/142 (1878), S. 602–604, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=87356.
Julius Schmidt (Συγγραφέας), Σπυρίδων Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1878
Schmidt, Julius: „Περί του χειμώνος εν Αθήναις“, in: Εστία 8/208 (1879), S. 806–807, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/estia/article/view/71560/63909.
Julius Schmidt (Συγγραφέας), Σπυρίδων Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1879
Schopenhauer, Arthur: „Περί τιμής και μονομαχίας“, in: Εστία 4/97 (1877), S. 710–714, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85319.
Arthur Schopenhauer (Συγγραφέας), Ι. Π. (Μεταφραστής)
1877
Schopenhauer, Arthur: „Αι αθλιότητες του βίου“, in: Εστία 9/230 (1880), S. 330–333, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=82818.
Arthur Schopenhauer (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1880
Schultze, F.: „Ιστορία της αναπτύξεως της μαγειρικής“, in: Εστία 5/114, 115 (1878), S. 145–151, 164–169, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85577.
F. Schultze (Συγγραφέας), Σπυρίδων Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1878
Siebecker, E.: „Η γεροντοκόρη“, in: Εστία 4/82 (1877), S. 476–478, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84792.
E. Siebecker (Συγγραφέας), P. (Μεταφραστής)
1877
Uhland, Ludwig: „[α] Πες μου το είδες το παλάτι, πούναι, [β] Μέσ’ ’ς τον πανώριο κήπο περπατούνε“, in: Εστία 37/13 (1894), S. 204.
Ludwig Uhland (Συγγραφέας), Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1894
Άγνωστη/ος: „Δυο ευεργετήματα του Ι. Λίβιχ“, in: Εστία 3/63 (1877), S. 168–171, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84349.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Σ. Μηλιαράκης (Μεταφραστής)
1877
Άγνωστη/ος: „Αλήθειαι: Παροιμίαι γερμανικαί“, in: Εστία 6/133 (1878), S. 463–464.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1878
Άγνωστη/ος: „Η Τράπεζα Φρειδερίκου του Μεγάλου“, in: Εστία 12/293 (1881), S. 508, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=84049.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), A. (Μεταφραστής)
1881
Άγνωστη/ος: „Ο Βίσμαρκ ως βουλευτής“, in: Εστία 14/357 (1882), S. 696–699, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=87919.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1882
Άγνωστη/ος: „Το εν Μονάχω χαλκοχυτείον και ο ανδριάς Βαυαρία“, in: Εστία 13/316 (1882), S. 58–59.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Γ. Η. Π. (Μεταφραστής)
1882
Άγνωστη/ος: „Ο ελληνισμός εν τη Μικρά Ασία. Εκ του Ημερολογίου Γερμανού περιηγητού“, in: Εστία 15/369 (1883), S. 58–59.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1883
Άγνωστη/ος: „Δομίνικος Κιμαρόζας (Διήγημα γερμανικόν)“, in: Εστία 21/538, 539 (1886), S. 249–252, 266–268, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=81881.
Άγνωστη/ος (Συγγραφέας), Γ. Α. Βαλαβάνης (Μεταφραστής)
1886
Zöllner, Hugo: „Ο ισθμός του Παναμά“, in: Εστία 15/384 (1883), S. 300–302, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=79414.
Hugo Zöllner (Συγγραφέας), Ιωακείμ Βαλαβάνης (Μεταφραστής)
1883
Zschokke, [Theodor?]: „Ο περιβάλλον ημάς αήρ“, in: Εστία 6/139 (1878), S. 557–559, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=87308.
[Theodor?] Zschokke (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1878
Βαρθόλδης Μένδελσον [= Mendelssohn-Bartholdy], [Karl]: „[Ο Αλή Πασσάς]“, in: Εστία 5/120 (1878), S. 241–245, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=85657.
[Karl] Βαρθόλδης Μένδελσον [= Mendelssohn-Bartholdy] (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1878
„Του Χίλδεβρανδ“, in: Εστία 37/12 (1894), S. 190–191, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=88555.
Γεώργιος Βιζυηνός (Μεταφραστής)
1894

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον