Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

1923 (Αθήνα) –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

König, Wolfgang. “Τεχνική Εκπαίδευση Και Βιομηχανικές Επιδόσεις Στη Γερμανία: ο Θρίαμβος Της Ετερογένειας.” In Εκπαίδευση, Τεχνολογία Και Βιομηχανικές Επιδόσεις Στην Ευρώπη 1850-1939, edited by Robert Fox and Anna Guagnini, 70–91. Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, 2007.
Wolfgang König (Συγγραφέας), Robert Fox (Επιμελητής), Anna Guagnini (Επιμελητής)
2007
Άγνωστος. “Τεχνικόν Επιμελητήριον Της Ελλάδος. Αι Διαλέξεις Του Αρχιτέκτονος Κου Erich Mendelsohn.” Έργα, no. 147 (1931): 48–49.
Άγνωστος (Συγγραφέας)
15 Ιουλίου 1931
Θώμης, Γ.Ν.: Πεντάγλωσσον λεξικόν χημικο-τεχνικής ορολογίας, ελληνικής, αγγλικής, γερμανικής, γαλλικής, ιταλικής= Dictionary of Chemical and Chemical-manufacturing Terminology in Five Languagew: Greek, English, German, French, Italian, Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 1981.
Γ.Ν. Θώμης (Συγγραφέας)
1981
Ορφανού, Α.: Εξάγλωσσο λεξικό γεωτσχνικών και μεταλλευτικών όρων = Sechssprachiges Lexikon geotechnischer und bergbaulicher Fachausdrücke, Αθήνα: Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 1993.
Α. Ορφανού (Συγγραφέας)
1993

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον