Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das ottonische Griechenland Aspekte der Staatswerdung

Τίτλος Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. Das ottonische Griechenland Aspekte der Staatswerdung
Επιμελητής Παπαγεωργίου-Βενετάς, Αλέξανδρος
Τόπος Αθήνα
Εκδοτικός οίκος Οδυσσέας
Ημερομηνία 2002
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον