Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αι σχολαί - οι καθηγηταί - οι ευεργέται - τα κτίρια

Τίτλος Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αι σχολαί - οι καθηγηταί - οι ευεργέται - τα κτίρια
Συγγραφέας Μπίρης, Κώστας
Έντυπο Τεχνικά Χρονικά
Τόμος 28
Τεύχος 322-323
Ημερομηνία 1951
Σελίδες 84-95
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον