Γερμανικαί προτάσεις ειρήνης, διαρκούντος του ελληνοϊταλικού πολέμου : Η προσπάθεια της Γερμανίας προς τερματισμόν του ελληνοϊταλικού πολέμου. Κακώς απερρίφθη;

Τίτλος Γερμανικαί προτάσεις ειρήνης, διαρκούντος του ελληνοϊταλικού πολέμου : Η προσπάθεια της Γερμανίας προς τερματισμόν του ελληνοϊταλικού πολέμου. Κακώς απερρίφθη;
Συγγραφέας Ζολώτας, Αναστάσιος Π.
Τόπος Θεσσαλονίκη
Εκδοτικός οίκος Ερώδιος
Ημερομηνία 2005
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον