Γαλάζιες ώρες

Τίτλος Γαλάζιες ώρες
Συγγραφέας Βουσβούνης, Αντώνης
Τόπος Αθήναι
Εκδοτικός οίκος χ.ό.
Ημερομηνία 1939
Σημείωση Απόκτηση κεντρικών αφηγηματικών στοιχείων από το έργο του Eichendorff ''Aus dem Leben eines Taugenichts''
Πηγή Veloudis 1983, S. 456
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον