Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Τίτλος Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Συγγραφέας Αθηναίος, Περσεύς
Έντυπο Ημερησία
Ημερομηνία 4.2.1986
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον