Εγχειρίδιον ζωολογίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων καὶ παρθεναγωγείων. Συνταχθέν επί τη βάσει της ζωολογίας

Τίτλος Εγχειρίδιον ζωολογίας. Προς χρήσιν των γυμνασίων, διδασκαλείων καὶ παρθεναγωγείων. Συνταχθέν επί τη βάσει της ζωολογίας
Συγγραφέας Schmeil, D` Otto
Μεταφραστής Γερμανός, Νικόλαος Κ.
Τόπος Εν Αθήναις
Εκδοτικός οίκος Εκ τοῡ Τυπογραφείου των Καταστημάτων Μιχαὴλ Ι. Σαλιβέρου
Ημερομηνία 1924
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον