Μύθοι (Εκ των του Λέσσιγγ)' Αλώπηξ και πελαργός΄ Όρνις τυφλή΄ Φιλάργυρος΄ Βάτος΄ Το δαιμόνιον του Σολομώντος

Τίτλος Μύθοι (Εκ των του Λέσσιγγ)' Αλώπηξ και πελαργός΄ Όρνις τυφλή΄ Φιλάργυρος΄ Βάτος΄ Το δαιμόνιον του Σολομώντος
Συγγραφέας Lessing, Gotthold Ephraim
Μεταφραστής Π.
Έντυπο Εστία
Τόμος 4
Τεύχος 79
Ημερομηνία 1877
Σελίδες 430
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον