Σπύρος Κορώνης

1883 - 1944

Προφίλ

Πρακτικές διαμεσολάβησης Μετάφραση από τα γερμανικά προς τα ελληνικά

Βιβλιογραφία

Η απεργία, ο χαρακτήρ και αι συνέπειαι της
Edward Bernstein (Συγγραφέας), Σπύρος Β Κορώνης (Μεταφραστής)
1921
Το προλεταριάτον Μελέται και εικόνες
Werner Sombart (Συγγραφέας), Σπύρος Β. Κορώνης (Μεταφραστής)
1921

Μεταδεδομένα

Κατηγορία άρθρου Πρόσωπο
Ευρετήριο Σπύρος Κορώνης
Σχετικά Σπύρος Κορώνης (Εργοβιογραφικό σημείωμα)
Άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον