Κλεισούρα

05.04.1944, Κλεισούρα - 05.04.1944

Προφίλ

Τόποι δράσης Κλεισούρα
Χρόνος δράσης 05.04.1944-05.04.1944, 1998-2020
Ζώνες επαφής Κατοχή

Βιβλιογραφία

Partisanenkrieg auf dem Balkan, Ziele, Methoden, „Rechtfertigung"
Loukia Droulia (Επιμελητής), Hagen Fleischer (Επιμελητής), Manfred Messerschmidt (Συγγραφέας)
1999
Rechtsfindung oder Täterschutz? Die deutsche Justiz und die 'Bewältigung' des Besatzungsterrors in Griechenland
Eberhard Rondholz (Συγγραφέας), Hagen Fleischer (Επιμελητής), Loukia Droulia (Επιμελητής)
1999

Μεταδεδομένα

Κατηγορία άρθρου Τόπος
Ευρετήριο Κλεισούρα
Άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον