Ευφρόνιος Ραφαήλ Πόποβιτς

18./19. Jh.

Lehrer der griechischen Gemeinde Wiens, Hrsg. der griechischsprachigen Zeitschrift "Ειδήσεις δια τα Ανατολικά Μέρη" (1811)

Προφίλ

Τόποι δράσης Βιέννη
Πρακτικές διαμεσολάβησης Διδασκαλία σε ελληνόφωνα εκπαιδευτικά ιδρύματα, 'Εκδοση κειμένων

Μεταδεδομένα

Κατηγορία άρθρου Πρόσωπο
Άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον