Τέχνη συναντά ιστορία. Η ζωή στον Πόντο. Kunst überlieferter Geschichte. Das Leben in Pontos

Titel Τέχνη συναντά ιστορία. Η ζωή στον Πόντο. Kunst überlieferter Geschichte. Das Leben in Pontos
Herausgeber*in Σαββίδης, Χρήστος
Herausgeber*in u.a.
Ort Berlin
Verlag Ομοσμπονδία συλλόγων Ελλήνων στην Ευρώπη. Verband der Griechen aus Pontos in Europa
Datum 2011
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung